Ressursimajandus (inglise resource management) on otsusetegemise üks osa, mille käigus jaotatakse ära loodusvarade jm vahendite kasutamine teatud aja ja ruumi piires, et ühiskond saaks saavutada seatud eesmärke oma tehnoloogiliste, poliitiliste ja sotsiaalsete võimaluste kohaselt[1].

Et ressursimajandus püüab seatud eesmärke (nt majanduslikke) saavutada loodusvarasid jm vahendeid arvestades, siis on oluline teada mingi piirkonna keskkonna varusid ja nende kasutamine siduda vaadeldava sotsiaalmajandusliku süsteemi vahel.

Vaata ka Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn. [1] (vaadatud 08.08.2011)