Majanduslik ekstremism

Majandushuvide realiseerimine viisil, kus hüljatakse ettevaatlikkus otseste või kaudsete tagajärgede suhtes loodusele ja/või sotsiaalsele keskkonnale. Majanduslikud huvid seatakse kõrgemale looduse ja/või sotsiaalse keskkonna terviklikkuse ja tasakaalu ees.

Kahju loodusele ja elukeskkonnaleRedigeeri

Tegelik praktika näitab, et suurimad "võitjad" majanduses on need valdkonnad, kus tekitatakse kõige enam kahju loodusele ja elukeskkonnale: relvad, naftatööstus, masinaehitus. Mitmete looma- ja taimeliikide väljasuremine on saanud võimalikuks just tänu majanduslikule ekstremismile, mille peamiseks motoks on "maksimaalne omanikutulu".

Kahju sotsiaalsele keskkonnaleRedigeeri

Majanduslik ekstremism hävitab normaalse sotsiaalse koosluse, suurendab elatusallikata või toimetulekuks ebapiisava sissetulekuga elanike arvu, põhjustades ühtlasi nii ka kuritegevuse kasvu.

Vaata kaRedigeeri