Tööhõive on inimeste hõive riigi majanduses. Tööhõivet iseloomustavad tööhõive määr ja tööhõive struktuur.

Tööhõive määr

muuda

Tööhõive määr on hõivatud inimeste osatähtsus tööealises rahvastikus.

Tööhõive määr Eestis aastatel 1997–2010[1]

Aasta Tööhõive
määr, %
Aasta Tööhõive
määr, %
1997 54,9 2004 52,7
1998 54,1 2005 53,5
1999 51,8 2006 56,6
2000 51,1 2007 57,4
2001 51,4 2008 57,5
2002 52,0 2009 52,3
2003 52,6 2010 50,2

Tööhõive struktuur

muuda

Tööhõive struktuuri iseloomustab eri sektorites hõivatud inimeste osatähtsus. Tööhõive struktuur näitab riigi majanduse arengutaset. Arengumaade elanikud on hõivatud peamiselt põllumajanduses, kõrgelt arenenud riikides teeninduses.

Tööhõive struktuur Eestis aastatel 1989–2010 (%)[1]

Majandussektor 1989 1990 1995 2000 2005 2010
Primaarne sektor 20,8 19,5 10,3 7,1 5,2 4,2
Sekundaarne sektor 35,0 35,4 32,1 30,7 31,3 28,6
Tertsiaarne sektor 44,2 45,1 57,6 62,2 63,5 67,2

Viited

muuda