Maamaks on Eesti riiklik maks, mis laekub tervenisti maa asukohajärgse kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Maamaksuga maksustatakse kogu maa. Maamaksu maksab maa omanik, teatud juhtudel ka maa kasutaja.

Maamaksu summa saadakse maa maksustamishinna korrutamisel maamaksumääraga. Üldine maksumäär on 0,1–2,5% maa maksustamishinnast aastas, määra kehtestab kohalik omavalitsus.

Maamaksu soodustusi on kahesuguseid:

  • soodustus, mis tuleneb maksumaksja isikust (nt pensionärid);
  • soodustus, mis tuleneb maa sihtotstarbest või maa kasutamisele seatud piirangutest (näiteks haritav maa ja looduslik rohumaa, samuti maa, millel majandustegevus on kitsendatud).

Viited

muuda

Välislingid

muuda