Mitte segi ajada mõistega ühiskondlik omand ehk avalik omand

Ühisomand on üheaegselt kahele või enamale isikule kuuluv omand.

Keskkonnaprobleemide kontekstis

muuda

Ühisomand (inglise common pool resource, common property resource) on inimese loodud hüvised või loodusvarad, mille kasutamine on mõjutatud ühe poole ületarbimisest – selle võrra saavad teised pooled vähem tarbida[1].

Ühisomandi kasutamisega on seletatavad paljud keskkonnaprobleemid, sh rahvusvahelisel tasandil – loodusvarade kasutamine (nt avamere kalavarud) ja keskkonnasaastamine (nt stratosfääri osoon).

Avalik hüvis erineb ühisomandist selle poolest, et selle tarbimine inimeste poolt ei vähenda kogust, mis jääb teistele tarbimiseks (nt riigikaitse).

Juriidilises kontekstis

muuda

Ühisomand on kahele või rohkem kui kahele isikule üheaegselt kindlaksmääramata osades kuuluv omand. Ühisomandile kohaldatakse kaasomandi kohta käivaid sätteid, välja arvatud juhud kui ühisomandit sätestavas seaduses on sätestatud teisiti. Seega ei ole ühisomandi puhul kindlaks määratud ka nn. mõttelist osa, sageli kohtab sellist omandi liiki abielus [2].

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn. [1] (vaadatud 2.02.2010)
  2. "Omand". Riigiportaal. Originaali arhiivikoopia seisuga 25.12.2010. Vaadatud 04.04.2011.