Avatud majandus

Avatud majandus on aktiivsetes suhetes teiste riikide majandustega. Vastandina on suletud majandus eelkõige siseturule orienteeritud.

Majanduse avatus sõltub riigi suurusest, geograafilisest asendist, maavarade olemasolust või puudumisest, kuulumisest riikide ühendusse jne.

Majanduse avatust iseloomustavad kaupade eksport ja import, (välis-)kaubandusbilanss, väliskaubanduse üle- ja puudujääk (defitsiit).

Väike avatud majandus muuda

i=i*+Q

kus i on antud riigi intressimäär, Q on riskipreemia ja i* on välis- intressimäär.

  • Toimib fiskaalpoliitika, eelarvekulude suurendamisele reageerib keskpank (valuutanõukogu) rahapakkumise kasvuga.

Imporditõkked mõjutavad netoeksporti, suurendavad nominaalset SKP-d. Samas on ka negatiivne mõju kodumaisele hinnatasemele.