Nõudlus (inglise keeles demand) on majanduslik põhimõte, mis viitab tarbija soovile osta kaupu või teenuseid ning valmisolekule maksta nende kaupade või teenuste eest konkreetset hinda.

Nõudlusseadus Redigeeri

Nõudlusseaduse kohaselt kehtib kõikide tingimuste samaks jäämisel seos: mida kõrgem on toote või teenuse hind, seda väiksem on nõutav kogus.[1]

Nõudluse hinnaelastsus Redigeeri

Sellega mõõdetakse nõutava koguse muutust toote hinna muutumisel. Sellist muutust väljendatakse elastsuskoefitsiendi abil ning matemaatiliselt leitakse see järgmise valemi abil:[2]

ε= nõutava koguse protsentuaalne muutus / hinna protsentuaalne muutus

Nõudlus on elastne, kui ε>1 ehk koguse suhteline muutus on suurem kui hinna suhteline muutus; mitteelastne, kui ε<1 ehk koguse suhteline muutus on väiksem kui hinna suhteline muutus ja ühikelastne, kui ε=1 ehk koguse ja hinna suhtelised muutused on võrdsed.[3]

Nõudlust mõjutavad tegurid Redigeeri

Eeldatavasti on nõudlust mõjutavaid tegureid kuus:

  1. Sissetulek – kui tarbija sissetulek suureneb, ostab ta tavaliselt rohkem kaupu, mis suurendab nõudlust.
  2. Asenduskaupade hinnad – kui asenduskaupade (nt banaani) hind tõuseb, loobub tarbija tavaliselt vähemalt osast oma tarbimisest ja selle tulemusel suureneb nõudlus (nt ananassi järele).
  3. Täiendavate toodete hinnad – kui täiendava kauba (nt kohvi) hind tõuseb, loobub tarbija tavaliselt vähemalt osast oma tarbimisest ja selle tulemusel väheneb nõudlus (nt suhkru järele).
  4. Tarbijate arv – kui tarbijate arv suureneb, on rohkem inimesi, kes kaupa ostavad ja selle tulemusel nõudlus kasvab.
  5. Tarbijate eelistused – kui tarbijale kaup rohkem meeldib, ostab ta seda rohkem ja nõudlus kasvab.
  6. Tarbijate tulevikuootused – kui tarbijad eeldavad tulevikus hinnatõusu, ostavad nad kõrgemate hindade vältimiseks rohkem kaupu ja selle tulemusel nõudlus suureneb.[4]

Vaata ka Redigeeri

Viited Redigeeri

  1. JIM CHAPPELOW (25. juuni 2019). "Demand".
  2. "Explaining Price Elasticity of Demand".
  3. "Price elasticity of demand and price elasticity of supply".
  4. "Factors affecting demand".