Raamatupidamise kontoplaan

Raamatupidamise kontoplaan (inglise keeles chart of accounts, saksa keeles der Kontenrahmen) on majandusüksuste igapäevase jooksva raamatupidamise korraldamiseks ning aruandluse läbiviimiseks koostatud loend, milles tuuakse ära kõikide majandustehingute kirjendamises kasutatavate kontode loend (nimetused, numbrid, süstemaatika, reguleerimiskanded jm)[1]. Raamatupidamise kontoplaan kuulub raamatupidamise sise-eeskirjade koosseisu[2]).

Raamatupidamise kontoplaani ehitus muuda

Lihtsustatult jagatakse raamatupidamise kontoplaanis kontod kaheksasse rühma, mille esimene number on ühtlasi ka konto koodi esimeseks numbriks:

1. aktivakontod, mille saldode andmetel moodustatakse bilansikirjed aktiva poolel;

2. passivakontod, mille saldode andmetel moodustatakse bilansikirjed passiva poolel;

3. ja 4. tulude kontod, suletakse aruandeperioodi lõpul; neil kontodel ei ole järgmisse perioodi üleminevat saldot;

5. ja 6. kulude kontod, suletakse aruandeperioodi lõpul, neil kontodel ei ole järgmisse perioodi üleminevat saldot;

7. tulude ja kulude koondkontod, millel toimub tulude ja kulude koondamine kasumiaruande koostamiseks; neil kontodel ei ole järgmisse perioodi üleminevat saldot;

8. Sihtotstarbeliste kulude kontod[3], suletakse aruandeperioodi lõpul; neil kontodel ei ole järgmisse perioodi üleminevat saldot.

Raamatupidamise kontoplaan äriühingu näitel muuda

Raamatupidamise kontoplaani säilitamine muuda

Vastavalt kehtivas raamatupidamise seaduses (2002) sätestatule on raamatupidamiskohustuslane kohustatud raamatupidamislikele dokumendisarjadele kehtestama säilitustähtajad[2], nende kohaselt tuleb raamatupidamise kontoplaani, raamatupidamise sise-eeskirjade koosseisus, koos koodide ja lühendite kriteeriumidega säilitada seitse aastat pärast raamatupidamise sise-eeskirja muutmist või asendamist[4].

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Raamatupidamise seadus § 8
  2. 2,0 2,1 U. Mereste, 2003. Majandusleksikon. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Köide II (N-Y).
  3. E. Linnaks, 1994. Ettevõtte raamatupidamine. Külim. 1994.
  4. Raamatupidamise seadus § 12

Välislingid muuda