Liivimaa rüütelkonna aadlimatrikkel

Liivimaa rüütelkonna aadlimatrikkel (saksa keeles Adelsmatrikkel von Livländischen Ritterschaften) oli Liivimaa seisusliku korporatsiooni Liivimaa rüütelkonna liikmete register.

Ajalugu muuda

Matrikli koostamise põhjused muuda

Keiser Peeter I kinnitas Liivimaa rüütelkonna privileegid 1710. aastal. Aadlile annetatud privileegides ja 1710. aasta kapitulatsioonides oli määratlus kohalik aadel, kuid see ei taganud aadliprivileege ainult kohalikule baltisaksa põlisaadlile, vaid laienes ka Vene teenistusaadlikele või Saksamaal aadliseisuse omandanud isikutele. Seepärast oli põlisaadel huvitatud, et rüütelkonna mõiste täpsemalt piiritletakse; seda taotleti juba Rootsi võimu ajal. Liivimaa rüütelkond pöörduski selleks 1727. aastal võimude poole, et saada luba aadlimatriklite koostamiseks.[1]

Matrikli koostamine 1727−1747 muuda

Matrikli koostamine võttis rohkem aega kui loodeti. Liivimaa aadlikud pidi esitama oma aadliõigusi tõendavad dokumendid 1731. aasta lõpuks, kuid paljud ei olnud seda hoolimata korduvatest meeldetuletustest teinud isegi 1730. aastate lõpuks. 1732. aastal moodustati Liivimaa rüütelkonna matriklikomisjon, mille eesotsas oli maamarssal ja mille liikmed kinnitas kubermanguvalitsus. Kohe algusest peale oli eesmärk matrikkel jaotada nelja ossa ehk klassi; aluseks võeti suguvõsade Liivimaale saabumine või nende aadeldamine kronoloogilises järjekorras. Kuna kõige vanema perioodi aadlisuguvõsasid ei olnud võimalik täpselt reastada, tehti seda loosimise teel. Teistes riikides aadeldamist ei arvestatud. Ehkki selline klassidesse jagunemine tekitas mõnedes aadlikes vastuseisu, valmis matrikkel 1747. aastal kummatigi kronoloogilisel põhimõttel: a) piiskopi- või orduajal (kuni 1561) rüütelkonda kuulunud suguvõsad, b) Poola ajal (1561−1629) rüütelkonda võetud perekonnad, c) Rootsi ajal (1629−1710) rüütelkonna liikmeks saanud perekonnad ja d) Vene ajal (enne 1747) vastu võetud suguvõsad. Kokku immatrikuleeriti 172 suguvõsa, kellest esimesse klassi kuulus 52, teise 16, kolmandasse 45 ja neljandasse 59 perekonda. Matriklis ei tõstetud esile krahve ja vabahärrasid, kuna lähtuti põhimõttest, et Liivimaal on olnud alati vaid rüütliseisus (weil hier in Liefland nur ein Ritterstand wäre).[2]

Matriklite koostamisega kujunes Läänemereprovintsides selgelt piiritletud isikute ring. Ehkki matrikli valmimine ei muutnud aadliseisust päriselt suletuks, oli uute perekondade lisandumine muudetud võrdlemisi keeruliseks. Vastavalt 1759. aasta Liivimaa maapäevakorraldusele sai sellise taotluse rahuldada vaid rüütelkonna täiskogu. Kui tavaliselt lähtus maapäev oma otsuste vastuvõtmisel lihthäälteenamuse põhimõttest, siis rüütelkonda immatrikuleerimisel oli nõutav vähemalt 3/4 kohalviibijate hääl. Matriklisse kantud isikul tuli rüütelkonna kassasse tasuda ka kopsakas 100 taalri suurune lõiv.[3]

Liivimaa rüütelkonna matrikkel 1747−1920/1975 muuda

I. Matrikli koostamise ajal vastu võetud suguvõsad muuda

A) Piiskopi- või orduajal (enne 1561) rüütelkonda kuulunud suguvõsad muuda

Aasta Kuupäev Matriklinumber Vapp Suguvõsa
1747 29. juuni 43   Aderkas
1747 29. juuni 35   Albedyll (Lielstraupe liin)
1747 29. juuni 8   Anrep; krahv von Anrep-Elmpt
1747 29. juuni 49   Bellingshausen; vabahärra von Bellingshausen
1747 29. juuni 17   Berg a. d. H. Kandel (Kandla)
1747 29. juuni 23   Berg a. d. H. Kattentack (Päri); krahv von Berg
1747 29. juuni 2   Bock a. d. H. Suddenbach (Bukase)
1747 29. juuni 12   Brackel
1747 29. juuni 22   Broel gen. Plater (Nedderitzi ja Plātere liinid)
1747 29. juuni 5 ja 6   Budberg-Bönninghausen (Turaida, Inciemsi, Sänna ja Tsooru liinid); vabahärra von Budberg-Bönninghausen
1747 29. juuni 3   Buddenbrock
1747 29. juuni 46   Buxhoeveden (Biksēre ja Biksēja liinid)
1747 29. juuni 13   Dücker (Dīķeri liin)
1747 29. juuni 26   Engelhardt; parun von Engelhardt
1747 29. juuni 1   Ermes
1747 29. juuni 20   Essen
1747 29. juuni 48   Fersen (Olustvere liin); vabahärra von Fersen; krahv Fersen
1747 29. juuni 50   Grotthuss (Mēdzūla ja Ķiegeļi liinid); parun von Grotthuss
1747 29. juuni 44   Howen; vabahärra von der Howen
1747 29. juuni 9   Klebeck; vabahärra von Klebeck
1747 29. juuni 16   Klot; von Klot-Heydenfeldt; vabahärra von Klot-Trautvetter; krahv von Klot-Trautvetter
1747 29. juuni 33   Koskull (Blome liin); vabahärra von Koskull
1747 29. juuni 21   Krüdener; parun von Krüdener; parun von Krüdener-Struve
1747 29. juuni 7   Lode (Lode liin)
1747 29. juuni 34   Loudon; vabahärra von Loudon; vabahärra von Loudon-Vorst-Gudenau
1747 29. juuni 36 ja 37   Löwenwolde; vabahärra von Löwenwolde; krahv von Löwenwolde
1747 29. juuni 39   Mengden; vabahärra von Mengden; krahv von Mengden
1747 29. juuni 29   Meyendorff, vabahärra
1747 29. juuni 4   Moeller a. d. H. Hauküll (Audla) (Sõmerpalu liin); von Moller
1747 29. juuni 45   Pahlen (Pootsi liin); vabahärra von der Pahlen
1747 29. juuni 32   Patkul (Ķiegeļi liin)
1747 29. juuni 24   Pfeil (Sauļi liin)
1747 29. juuni 19   Rehbinder (Löwenkülli ja Roobe liin)
1747 29. juuni 15   Rosen a. d. H. Hochrosen und Roop (Augstroze ja Straupe); vabahärra von Rosen; krahv von Rosen
1747 29. juuni 11   Sass; parun von Sass
1747 29. juuni 10   Schlippenbach (Pornuse liin)
1747 29. juuni 51   Schulmann
1747 29. juuni 31   Stackelberg; vabahärra von Stackelberg; krahv von Stackelberg
1747 29. juuni 52   Stryk
1747 29. juuni 18   Taube (Isseni liin); parun von Taube
1747 29. juuni 14   Tiesenhausen; vabahärra von Tiesenhausen; parun von Delwig-Tiesenhausen; krahv von Tiesenhausen
1747 29. juuni 30   Toll; parun von Toll; krahv von Toll
1747 29. juuni 47   Uexküll; parun von Uexküll
1747 29. juuni 28   Ungern-Sternberg (Ungurpilsi liin); krahv von Ungern-Sternberg
1747 29. juuni 27   Vietinghoff (Vecmuiža liin); parun von Vietinghoff; parun von Vietinghoff gen. Scheel (Viitina liin); parun von Vietinghoff von Riesch
1747 29. juuni 25   Völckersahm (Veļķi ja Veļķi liinid); von Fölckersahm
1747 29. juuni 41   Wrangell (Elistvere liin)
1747 29. juuni 42   Wrangell (Soontaga liin)
1747 29. juuni 38   Zoege von Manteuffel (Sēja liin); krahv von Manteuffel

B) Poola ajal (1561−1629) rüütelkonda kuulunud suguvõsad muuda

Aasta Kuupäev Matriklinumber Vapp Suguvõsa Aadlitiitel
1747 29. juuni 65   Barre Prantsusmaa põlisaadel, Rootsi aadlikud (1672, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 56   Bock a. d. H. Lachmes (Lahmuse) Põlisaadel, Rootsi aadlikud (1689, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 59   Boye (Varangu liin); vabahärra von Boye Põlisaadel
1747 29. juuni 53   Clodt von Jürgensburg; vabahärra Clodt von Jürgensburg Poola aadlikud (1600, renovatsioon), Rootsi vabahärrad (1714)
1747 29. juuni 67   Gersdorff (Rääbise liin) Rootsi aadlikud (1693, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 57   Helffreich Püha Rooma keisririigi aadlikud (1569)
1747 29. juuni 61   Hilchen Poola aadlikud (1591), Rootsi aadlikud (1664, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 62   Kawer Põlisaadel
1747 29. juuni 54   Knorring (Pädaste liin) Põlisaadel
1747 29. juuni 68   Köhler a. d. H. Smerle (Smerle) Püha Rooma keisririigi aadlikud (1569)
1747 29. juuni 58   Lauw Rootsi aadlikud (1680)
1747 29. juuni 55   Meck Poola aadlikud (1567, renovatsioon), Rootsi aadlikud (1723, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 66   Rechenberg gen. Linten (Lindi)
1747 29. juuni 60   Richter; vabahärra von Richter Poola aadlikud (1569)
1747 29. juuni 64   Rosen a. d. H. Weinjerwen (Väinjärve) (Lehmja liin); parun von Rosen Rootsi aadlikud (1617), Püha Rooma keisririigi vabahärrad (1802)
1747 29. juuni 63   Vegesack; vabahärra von Vegesack Poola aadlikud (1598), Rootsi aadlikud (1651)

C) Rootsi ajal (1629−1710) rüütelkonda kuulunud perekonnad muuda

Aasta Kuupäev Matriklinumber Vapp Suguvõsa Aadlitiitel
1747 29. juuni 108   Bornemann Rootsi aadlikud (1691)
1747 29. juuni 107   Brandt a. d. H. Fehtenhof (Vedu) Rootsi aadlikud (1691)
1747 29. juuni 99   Brömsen (Päidla liin) Rootsi aadlikud (1678)
1747 29. juuni 91 ja 92   Campenhausen; vabahärra von Campenhausen Rootsi aadlikud (1675)
1747 29. juuni 94   Ceumern; vabahärra von Ceumern; vabahärra von Ceumern-Lindenstjerna Rootsi aadlikud (1662)
1747 29. juuni 113   Cronmann Rootsi aadlikud (1640)
1747 29. juuni 103   Dinggraven Rootsi aadlikud (1684)
1747 29. juuni 97   Dunten (Dunte liin); krahv von Dunten Rootsi aadlikud (1654, renovatsioon), Püha Rooma keisririigi krahvid (1787)
1747 29. juuni 93   Freymann a. d. H. Nursie (Nursi) Rootsi aadlikud (1666)
1747 29. juuni 100   Freytag von Loringhoven (Visusti liin); parun Freytag-Loringhoven; parun Freytag von Loringhoven Põlisaadel
1747 29. juuni 75   Funcken Rootsi aadlikud (1646)
1747 29. juuni 95   Glasenapp (Saaluse liin) Põlisaadel
1747 29. juuni 112   Güldenhoff, vabahärra Rootsi vabahärrad (1687)
1747 29. juuni 86   Helmersen Rootsi aadlikud (1643)
1747 29. juuni 101   Hirschheydt Rootsi aadlikud (1662, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 73   Igelström (Ropka liin), vabahärra; krahv von Igelström Rootsi aadlikud (1645), Püha Rooma keisririigi vabahärrad (1737) ja krahvid (1792)
1747 29. juuni 98   Jäger Püha Rooma keisririigi aadlikud (1568)
1747 29. juuni 77   Kocken von Grünbladt Rootsi aadlikud (1649)
1747 29. juuni 90   Kruse Püha Rooma keisririigi aadlikud (1664), Rootsi aadlikud (1664, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 106   Liphart Rootsi aadlikud (1688, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 78   Löwenstern (Antsla ja Restu liinid); vabahärra von Löwenstern Rootsi aadlikud (1650) ja vabahärrad (1720)
1747 29. juuni 69   Löwis of Menar Šoti põlisaadel
1747 29. juuni 85   Meyer a. d. H. Lysohn (Lizums) Rootsi aadlikud (1645)
1747 29. juuni 80   Palmstrauch Rootsi aadlikud (1651)
1747 29. juuni 88   Pistohlkors (Rutikvere liin) Rootsi aadlikud (1645)
1747 29. juuni 88   Priauda Rootsi aadlikud (1682, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 109   Rass (Rucka liin) Rootsi aadlikud (1691)
1747 29. juuni 111   Rothkirch (Krootuse liin) Põlisaadel
1747 29. juuni 89   Ruden Rootsi aadlikud (1663)
1747 29. juuni 110   Rönne (Tamme liin) Põlisaadel
1747 29. juuni 70   Schoultz von Ascheraden, vabahärra Põlisaadel, Rootsi vabahärrad (1674)
1747 29. juuni 82   Schultzen (Skulte liin) Rootsi aadlikud (1651), Püha Rooma keisririigi aadlikud (1752)
1747 29. juuni 74   Schwengelm Rootsi aadlikud (1631)
1747 29. juuni 83   Staal; parun von Staal Prantsusmaa-Poola aadlikud (1586), Rootsi aadlikud (1652 ja 1684)
1747 29. juuni 82   Stael von Holstein; parun Stael von Holstein Põlisaadel, Rootsi aadlikud (1652, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 105   Starenschildt Rootsi aadlikud (1686)
1747 29. juuni 84   Stein Rootsi aadlikud (1653)
1747 29. juuni 87   Sternstrahl Rootsi aadlikud (1652)
1747 29. juuni 105   Stiernhielm Põlisaadel, Rootsi aadlikud (1631, renovatsioon)
1747 29. juuni 102   Strahlborn (Poka liin) Rootsi aadlikud (1682, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 71   Taube (Tūja liin)
1747 29. juuni 79   Wolffeldt Rootsi aadlikud (1651)
1747 29. juuni 76   Wolffenschildt Rootsi aadlikud (1646)
1747 29. juuni 96   Zeddelmann Põlisaadel

D) Vene ajal (enne 1747) rüütelkonda vastu võetud isikud/perekonnad muuda

Aasta Kuupäev Matriklinumber Vapp Suguvõsa/isik Aadlitiitel
1747 29. juuni 166   Bayer, Andreas von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1740)
1747 29. juuni 149   Bayer von Weissfeldt Rootsi aadlikud (1688)
1747 29. juuni 136   Beckern Rootsi aadlikud (1653)
1747 29. juuni 132   Bergholtz Püha Rooma keisririigi aadlikud (1552)
1747 29. juuni 126   Bibikov, Ivan Ivanovitš Vene põlisaadel
1747 29. juuni 129   Biron, krahv Ernst Johann von; Kuramaa hertsog; Sagani hertsog; prints Biron von Curland Poola aadlikud (1638), Püha Rooma keisririigi krahvid (1730), Kuramaa valitsevad hertsogid (1737-1795)
1747 29. juuni 119   Brevern; krahv von Breven De la Gardie Rootsi aadlikud (1694)
1747 29. juuni 117 ja 118   Bruemmer Põlisaadel
1747 29. juuni 165   Bruiningk a. d. H. Hellenorm (Hellenurme); vabahärra von Bruiningk Püha Rooma keisririigi aadlikud (1737) ja vabahärrad (1777)
1747 29. juuni 161   Bussen Vene aadlikud (1719)
1747 29. juuni 168   Delwig (Koivaliina liin); vabahärra von Delwig Põlisaadel, Rootsi vabahärrad (1720)
1747 29. juuni 152   Drenteln Rootsi aadlikud (1691)
1747 29. juuni 162   Fick Püha Rooma keisririigi aadlikud (1717)
1747 29. juuni 155   Fuchs Rootsi aadlikud (1696)
1747 29. juuni 156   Gavel Rootsi aadlikud (1696)
1747 29. juuni 123   Golovin, krahv Vene põlisaadel, Püha Rooma keisririigi krahvid (1702)
1747 29. juuni 115   Golovkin, krahv Vene põlisaadel, Venemaa tsaaririigi krahvid (1709)
1747 29. juuni 139   Grass a. d. H. Engelhardtshof (Englārte) Rootsi aadlikud (1640, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 170   Guillemot de Villebois Prantsusmaa põlisaadel
1747 29. juuni 150   Gyllenschmidt Rootsi aadlikud (1689)
1747 29. juuni 153   Hagemeister Rootsi aadlikud (1692)
1747 29. juuni 120   Jagužinski, krahv Pavel Ivanovitš Poola aadlikud, Venemaa keisririigi krahvid (1731)
1747 29. juuni 120   Jarmerstedt Rootsi aadlikud (1687)
1747 29. juuni 158   Klüver Põlisaadel
1747 29. juuni 122   Lacy, krahv Peter Edmond von Püha Rooma keisririigi krahvid (1740)
1747 29. juuni 157   Maneken Rootsi aadlikud (1696)
1747 29. juuni 128   Maslov, Anissim Semjonovitš Vene aadlikud
1747 29. juuni 127   Münnich, krahv Burchard Christoph Püha Rooma keisririigi aadlikud (1702) ja krahvid (1741), Venemaa keisririigi krahvid (1728)
1747 29. juuni 137   Numers Rootsi aadlikud (1653)
1747 29. juuni 147   Oettingen Rootsi aadlikud (1687)
1747 29. juuni 121   Ostermann, krahv Heinrich Johann Vene tsaaririigi parunid (1721) ja Vene keisririigi krahvid (1730)
1747 29. juuni 154   Palmenbach Rootsi aadlikud (1695)
1747 29. juuni 131   Posse, vabahärra Rootsi põlisaadel, Rootsi vabahärrad (1673)
1747 29. juuni 141   Reiher Põlisaadel, Rootsi aadlikud (1668, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 160   Rennenkampff; Edle von Rennenkampff Püha Rooma keisririigi rüütlid (1728)
1747 29. juuni 151   Reutern; krahv von Reutern Rootsi aadlikud (1691)
1747 29. juuni 159   Reutz Poola aadlikud
1747 29. juuni 148   Rosenkampff; vabahärra von Rosenkampff Rootsi aadlikud (1687), Venemaa keisririigi parunid ja Soome suurvürstiriigi vabahärrad (1817)
1747 29. juuni 171   Rumjantsev, krahv Aleksandr Ivanovitš Venemaa keisririigi krahvid (1744)
1747 29. juuni 134   Samson; Samson von Himmelstiern; von Samson-Himmelstjerna Rootsi aadlikud (1640)
1747 29. juuni 164   Schrader Püha Rooma keisririigi aadlikud (1736)
1747 29. juuni 143   Schreiterfeld Rootsi aadlikud (1676)
1747 29. juuni 163   Schultz a. d. H. Soosaar (Soosaare) Rootsi aadlikud (1693)
1747 29. juuni 135   Schwanenberg Rootsi aadlikud (1652)
1747 29. juuni 152   Sivers a. d. H. Euseküll (Õisu)
1747 29. juuni 140   Skogh Rootsi aadlikud (1661)
1747 29. juuni 140   Smitten Rootsi aadlikud (1684)
1747 29. juuni 140   Sternfeldt Rootsi aadlikud (1676)
1747 29. juuni 143   Strokirch Põlisaadel, Rootsi aadlikud (1684, naturalisatsioon)
1747 29. juuni 116 Šafirov, parun Pjotr Pavlovitš Vene tsaaririigi parunid (1710)
1747 29. juuni 144   Šeremetjev, krahv Vene tsaaririigi krahvid (1706)
1747 29. juuni 133   Thielau Püha Rooma keisririigi aadlikud (1602)
1747 29. juuni 138   Transehe; von Transehe-Roseneck Rootsi aadlikud (1663, renovatsioon)
1747 29. juuni 167   Trubetskoi, vürst Vene põlisaadel
1747 29. juuni 169   Wilcken a. d. H. Kerjel (Kärgula) Püha Rooma keisririigi aadlikud (1744)
1747 29. juuni 124   Wolff; vabahärra von Wolff Püha Rooma keisririigi vabahärrad (1747)
1747 29. juuni 125   Wulf a. d. H. Serbigal (Aumeisteri) Rootsi aadlikud (1704)
1747 29. juuni 130   Zimmermann a. d. H. Kegel (Ķiegeļi) Püha Rooma keisririigi aadlikud (1550), Rootsi aadlikud (1662, naturalisatsioon)

II. Pärast matrikli koostamist vastu võetud isikud/suguvõsad muuda

A) Aastatel 1750−1761 vastu võetud isikud muuda

Aasta Kuupäev Matriklinumber Vapp Suguvõsa Aadlitiitel
1750 175   Fischer, Johann Bernhard von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1736)
1750 176   Meiners, Erhard Johann von Rootsi aadlikud (1650)
1750 173   Spalchhaber, Johann Danieli järeltulijad Püha Rooma keisririigi aadlikud (1744)
1750 174   Strandmann, Gustav Heinrich von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1740)
1752 177 ja 178   Sievers, Joachim Johann von; Sievers, vabahärra Karl von; krahv von Sievers Püha Rooma keisririigi vabahärrad (1745) ja krahvid (1760), Venemaa keisririigi krahvid (1798)
1759 179   Dolgoruki, vürst Vladimir Petrovitš Vene põlisaadel
1759 180   Fermor, krahv Wilhelm von Põlisaadel, Püha Rooma keisririigi krahvid (1758)
1759 180   Vorontsov, krahv Mihhail Illarionovitš Vene põlisaadel, Püha Rooma keisririigi krahvid (1760), Venemaa keisririigi krahvid (1797)
1761 12. juuni 180   Emme, Friedrich Johann von Vene aadlikud, Püha Rooma keisririigi rüütlid (1764)

B) 1764. aastal keisrinna Katariina II korraldusel matriklisse võetud isikud muuda

Aasta Kuupäev Matriklinumber Vapp Suguvõsa Aadlitiitel
1764 4. märts 191   Bühl (Biel), Joachim Johann von Põlisaadel
1764 4. märts 183   Cahdeus, Karl Gustav von Vene aadlikud
1764 4. märts 184   Dietz, vabahärra Thomas Justus von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1629), Poola vabahärrad (1759)
1764 4. märts 193   Drewnick, Peter von Vene aadlikud
1764 4. märts 185   Edler von Taubert, Johann Caspar Püha Rooma keisririigi rüütlid (1763)
1764 4. märts 190   Handtwig, Karl Reinhold von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1754)
1764 4. märts 194 ja 196   Heller, Gustav Heinrich ja Justus Friedrich von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1756)
1764 4. märts 197   Hildebrandt, Gustav Wilhelm von Vene aadlikud
1764 4. märts 187   Kallmann, Jürgen (Georg) Gisbrecht von
1764 4. märts 189, 192 ja 195   Kirchner, Reinhold Johann, Karl Magnus ja Gustav Jakob von Vene aadlikud
1764 4. märts 186   Klingstaedt, Timotheus Karl von Vene aadlikud (1763)
1764 4. märts 188   Linden, Nikolaus Georg von Vene aadlikud

C) Alates 1765. aastast vastu võetud isikud/perekonnad muuda

Aasta Kuupäev Matriklinumber Vapp Isik/suguvõsa Aadlitiitel
1765 202   Benckendorff, Johann Michael von; krahv von Benckendorff Rootsi aadlikud (1674), Venemaa keisririigi krahvid (1832)
1765 200   Buturlin, krahv Aleksandr Borissovitš Vene põlisaadel, Venemaa keisririigi krahvid (1760)
1765 198   Orlov, krahv Fjodor Grigorjevitš, krahv Grigori Grigorjevitš, krahv Ivan Grigorjevitš, krahv Vladimir Grigorjevitš ja krahv Aleksei Grigorjevitš; krahv Orlov-Tšešmenski; vürst Orlov Venemaa keisririigi krahvid (1762) ja vürstid (1856), Püha Rooma keisririigi krahvid (1763)
1765 203   Rading, Hermann Johann von Rootsi aadlikud (1675)
1765 199   Tšernõšov, krahv Pjotr Grigorjevitš ja krahv Zahhar Grigorjevitš Venemaa keisririigi krahvid (1742)
1765 201   Vorontsov, krahv Roman Illarionovitš; vürst Vorontsov Vene põlisaadel, Püha Rooma keisririigi krahvid (1760), Venemaa keisririigi krahvid (1797)
1769 17. märts 207   Anhorn von Hartwiss, Sebastian ja Heinrich Ernst
1769 17. märts 208   Behaghel von Adlerskon, Johann Karl Püha Rooma keisririigi aadlikud (1756)
1769 17. märts 206   Bibikov, Ilja Aleksandrovitš Vene põlisaadel
1769 17. märts 204   Panin, krahv Nikita Ivanovitš ja krahv Pjotr Ivanovitš Vene põlisaadel, Venemaa keisririigi krahvid (1767)
1769 17. märts 205   Vjazemski, vürst Aleksandr Aleksejevitš Vene põlisaadel
1772 8. märts 209   Golitsõn, vürst Aleksandr Vene põlisaadel
1772 8. märts 211   Baehr, Heinrich Daniel von ja Jakob Reinhold von Põlisaadel, Rootsi aadlikud (1771, renovatsioon)
1772 8. märts 212   Schlippenbach, vabahärra Otto Johann von Põlisaadel, Püha Rooma keisririigi vabahärrad (1768)
1772 8. märts 210   Weissmann, Otto Adolf von; parun Weissmann von Weissenstein Püha Rooma keisririigi aadlikud (1615), Venemaa keisririigi parunid (1772)
1774 5. märts 213   Solms-Wildenfeld-Sachsenfeld, krahv Christoph Heinrich Friedrich zu Põlisaadel
1774 5. märts 214   Weissmann von Weissenstein, parun Gustav Emanuel ja parun Franz Gotthard Püha Rooma keisririigi aadlikud (1615), Venemaa keisririigi parunid (1772)
1774 28. juuli 215   Mengden, krahv Ernst Reinhold von Põlisaadel, Püha Rooma keisririigi krahvid (1774)
1780 29. juuli 219   Boltho von Hohenbach Põlisaadel
1780 29. juuli 218   Browne-Camus, krahv George Iiri põlisaadel, Püha Rooma keisririigi krahvid (1773)
1780 29. juuli 216   Bruiningk a. d. H. Wesselshof (Veselauska), Friedrich Justin von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1780)
1780 29. juuli 217   Grotenhielm, Georg Friedrich von Rootsi aadlikud (1653)
1780 29. juuli 220   Klebeck, vabahärra Wilhelm Ernst von ja vabahärra Carl Otto von Püha Rooma keisririigi vabahärrad (1779)
1783 18. oktoober 222   Böttiger, Alexius Gottfried von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1731)
1783 18. oktoober 224   Kahlen a. d. H. Seltingshof (Zeltiņi), Christian Gottfried von Vene aadlikud
1783 18. oktoober 228   Manteuffel, krahv Gotthard Johann Põlisaadel, Püha Rooma keisririigi krahvid (1759)
1783 18. oktoober 227   Mellin, krahv Põlisaadel, Rootsi aadlikud (1668), vabahärrad (1693) ja krahvid (1696)
1783 18. oktoober 221   Michelsohnen, Johann von
1783 18. oktoober 225   Zoeckell, Franz Johann von ja Friedrich Wilhelm von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1753, renovatsioon)
1783 18. oktoober 226   Ulrichen, Christian Georg von Rootsi aadlikud
1783 18. oktoober 222   Wrisberg, Carl August Ludwig von Põlisaadel
1795 21. detsember 231   Blanckenhagen, Eva Marie (sündinud Grote), Wilhelm, Johann Christoph ja Peter Heinrich von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1794)
1795 21. detsember 230   Günzel, Karl Johann von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1755)
1795 21. detsember 229   Zubov, krahv Valerian Aleksandrovitš, krahv Nikolai Aleksandrovitš, krahv Dmitri Aleksandrovitš ja krahv Platon Aleksandrovitš Venemaa keisririigi krahvid (1793)
1797 2. jaanuar 234   Pilar von Pilchau; parun Pilar von Pilchau; krahv Kotzebue-Pilar von Pilchau Põlisaadel
1797 12. jaanuar 239   Buhrmeister Põlisaadel, Rootsi aadlikud (1650, naturalisatsioon)
1797 12. jaanuar 233   Derfelden Põlisaadel
1797 12. jaanuar 238   Ditmar a. d. H. Kurro (Kuru) und Tatters (Tatruse) Vene aadlikud (1725)
1797 12. jaanuar 236   Ekesparre Rootsi aadlikud (1719)
1797 12. jaanuar 235 Fischbach Rootsi aadlikud (1675)
1797 12. jaanuar 232   Lilienfeld; von Lilienfeld-Toal Rootsi aadlikud (1650)
1797 12. jaanuar 237   Nolcken, vabahärra Axel Gustav Friedrich von; krahv von Reutern vabahärra von Nolcken Põlisaadel, Rootsi vabahärrad (1747) ja Venemaa keisririigi krahvid (1890)
1797 12. jaanuar 240   Osten gen. Sacken, Christoph Adolfi järeltulijad; vabahärra von der Osten gen. Sacken Põlisaadel
1797 12. jaanuar 241   Rautenfeld, Ludwig Wilhelm von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1752)

D) Ajavahemikul 1786−1797 kubermangu aadlisuguvõsaraamatutesse kantud isikud muuda

Pärast asehalduskorralduse kehtestamist Liivimaal 1783. aastal kaotati rüütelkonna matrikkel ja nende asemele seati sisse Liivimaa kubermangu aadlisuguvõsaraamatud. Pärast keisrinna Katariina II surma 1796. aastal taastati endine olukord ja aadliraamatutesse kantud isikud immatrikuleeriti 1797. aastal rüütelkonna matriklisse.

Aasta Kuupäev Matriklinumber Vapp Isik Aadlitiitel
1797 12. jaanuar 250   Becker, Wilhelm Rötger von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1753)
1797 12. jaanuar 242   Below, Andreas von Põlisaadel
1797 12. jaanuar 246   Berends, Johann Gustav von Rootsi aadlikud (1675)
1797 12. jaanuar 238   Berens, Melchior Gottfriedi järeltulijad Vene aadlikud
1797 12. jaanuar 307   Bezborodko, hiilguslik vürst Aleksandr Andrejevitš Vene põlisaadel, Püha Rooma keisririigi krahvid (1784), Venemaa keisririigi hiilguslikud vürstid (1797)
1797 12. jaanuar 248   Bluhmen, Wilhelm Eberhard von Põlisaadel
1797 12. jaanuar 249   Bobrinski, krahv Aleksei Grigorjevitš Venemaa keisririigi krahvid (1791)
1797 12. jaanuar 252   Brasch, Gottlob Siegmund von Vene aadlikud (1794)
1797 12. jaanuar 251   Brüggen, Heinrich Ernsti järeltulijad; vabahärra von der Brüggen Põlisaadel, Püha Rooma keisririigi aadlikud (1548, renovatsioon)
1797 12. jaanuar 253   Dietz, Johann Gottfried von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1629)
1797 12. jaanuar 254   Drewnick, Johann Andrease järeltulijad Vene aadlikud
1797 12. jaanuar 272   Edler von Müller a. d. H. Catharinenhof (Katriņa), Johann Gustav von Püha Rooma keisririigi rüütlid (1762)
1797 12. jaanuar 280   Edler von Scheumann, Georg Christian Püha Rooma keisririigi aadlikud (1794)
1797 12. jaanuar 255   Freymann a. d. H. Waimel-Neuhof (Joosu), Magnus Ferdinandi järeltulijad Põlisaadel, Püha Rooma keisririigi aadlikud (1596, renovatsioon)
1797 12. jaanuar 256   Fromhold, Hermanni järeltulijad Püha Rooma keisririigi aadlikud (1785)
1797 12. jaanuar 257   Gerngross, Samuel von Püha Rooma keisririigi rüütlid (1771)
1797 12. jaanuar 258   Grote, Adam Heinrich von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1775)
1797 12. jaanuar 259   Hanenfeldt, Reinhold Andreas von Põlisaadel, Brandenburgi aadlikud (1681, renovatsioon)
1797 12. jaanuar 260   Hertell, Heinrich Ludwig Matthias von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1787)
1797 12. jaanuar 261   Holmdorff, Burchard Gustav von Pfalzi aadlikud (1560)
1797 12. jaanuar 262   Jankiewitz, Theodor Nicolaus von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1786)
1797 12. jaanuar 262   Kahlen a. d. H. Neu-Kalzenau (Jaunkalsnava), Heinrich Joseph von Vene aadlikud
1797 12. jaanuar 265   Kessler, Michael von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1773)
1797 12. jaanuar 266   Kreusch, Karl Magnus von Vene aadlikud (1740)
1797 12. jaanuar 264   Kröger, Paul Adam von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1786)
1797 12. jaanuar 297   Kurakin, vürst Aleksandr Borissovitš, vürst Stepan Borissovitš ja vürst Aleksei Borissovitš Vene põlisaadel
1797 12. jaanuar 267   Lesken, Jakob Johanni järeltulijad Püha Rooma keisririigi aadlikud (1796)
1797 12. jaanuar 268   Malama, vabahärra Ivan Andrejevitši järeltulijad Püha Rooma keisririigi vabahärrad (1787)
1797 12. jaanuar 269   zur Mühlen, Kaspar von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1792)
1797 12. jaanuar 270   Müller a. d. H. Blumbergshof (Loberģi), Gotthard Johanni järeltulijad Rootsi aadlikud (1689)
1797 12. jaanuar 271   Müller a. d. H. Immofer (Imukvere), Christine Louise ja järeltulijad Vene aadlikud
1797 12. jaanuar 273   Müller a. d. H. Rüssel (Rustuži), Jakob Bernhard von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1788)
1797 12. jaanuar 265   Nandelstädt, Hermann Johann von Rootsi aadlikud (1693)
1797 12. jaanuar 266   Nothhelfer, Franz Gustav von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1785)
1797 12. jaanuar 267   Oldenburg, Friedrich Ernst von Põlisaadel
1797 12. jaanuar 268   Radebandt, Georg Magnus von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1772)
1797 12. jaanuar 243, 244, 245   Rautenfeld, Carl Gotthard, Heinrich ja Eberhard von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1752)
1797 12. jaanuar 247   Rautenfeld, Gottfriedi järeltulijad Püha Rooma keisririigi aadlikud (1752)
1797 12. jaanuar 272   Reichard, Jakob Johann von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1784)
1797 12. jaanuar 269   Reusner, Andreas von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1768)
1797 12. jaanuar 270   Rickmann, Fabian Gustav von
1797 12. jaanuar 271   Ruckteschel, Heinrich Johann von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1787)
1797 12. jaanuar 278   Scheinvogel, Hermann David ja Karl Friedrich Wilhelm von Poola aadlikud (1778)
1797 12. jaanuar 279   Schilling a. d. H. Kalliküll (Kaliküla), Johann Christopher von Vene aadlikud
1797 12. jaanuar 276   Schröder a. d. H. Aahaken (Bolderāja), Johann Georg von Vene aadlikud (1783)
1797 12. jaanuar 281   Schroeders, Kaspar Wilhelm ja Georg Anton von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1766)
1797 12. jaanuar 275 Schultz, Wilhelm Theodori järeltulijad
1797 12. jaanuar 273   Schultz a. d. H. Lubbert-Renzen (Rencēni), Philipp Johanni järeltulijad
1797 12. jaanuar 274   Staden, Reinhold Christian ja Karl von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1784)
1797 12. jaanuar 277   Stauden, Reinhold Johann von Rootsi aadlikud (1733, naturalisatsioon)
1797 12. jaanuar 294   Zoritš, Semjon Gavriilovitš Vene aadlikud
1797 12. jaanuar 283   Trompowski, Jakob von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1786, renovatsioon)
1797 12. jaanuar 285   Ulrich a. d. H. Bremenhof (Pilkuse), Jakob Reinhold von Rootsi aadlikud (1624)
1797 12. jaanuar 284   Ulrich a. d. H. Wahhenorm (Vahenurme), Johann Ludwig von Vene aadlikud
1797 12. jaanuar 296   Valujev, Pjotr Stepanovitš; krahv Valujev Vene põlisaadel, Venemaa keisririigi krahvid (1880)
1797 12. jaanuar 291   Wagner, Gotthard Heinrich von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1753)
1797 12. jaanuar 293   Wassermann, Gotthard Wilhelm von Vene aadlikud (1725)
1797 12. jaanuar 287   Weiss a. d. H. Johannenhof (Jāņamuiža), Johann Heinrich von Püha Rooma keisririigi aadlikud
1797 12. jaanuar 288   Wenden, Reinhold Jakob von Põlisaadel
1797 12. jaanuar 292   Wessel a. d. H. Kulsdorf (Blome), Christian von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1788)
1797 12. jaanuar 286   Wiedau, Wilhelm Melchior von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1738)
1797 12. jaanuar 289   Wilcken a. d. H. Bewershof (Bebri), Karl Reinhold ja Christian Nikolause järeltulijad Vene aadlikud
1797 12. jaanuar 290   Wulf a. d. H. Parzimois (Partsi), Konrad Wilhelm von Vene aadlikud (1725)

E) Aadliraamatusse kandmise alusel rüütelkonda vastu võetud isikud/suguvõsad muuda

Aasta Kuupäev Matriklinumber Vapp Isik/suguvõsa Aadlitiitel
1798 30. aprill 298   Bielsky, vabahärra von Poola põlisaadel, Püha Rooma keisririigi vabahärrad (1745)
1798 30. aprill 300   Berends, Karl Magnus Gustav von ja õed Rootsi aadlikud (1675)
1798 30. aprill 299   Sivers a. d. H. Duckern (Dukuri), Georg Friedrich ja Heinrich Burchard von

F) Ajavahemikul 1800−1920 vastu võetud isikud/suguvõsad muuda

Aasta Kuupäev Matriklinumber Vapp Isik Aadlitiitel
1800 7. juuli 302   Rautenfeld, Johann Georg von Püha Rooma keisririigi vabahärrad (1752)
1800 7. juuli 301   Wenge gen. Lambsdorff, Gustav Matthias von der; krahv von Lambsdorff; vabahärra von der Wenge krahv von Lambsdorff; krahv Lambsdorff-Galagan Põlisaadel, Venemaa keisririigi krahvid (1817)
1802 13. veebruar 207   Golitsõn, vürst Sergei Fjodorovitš; vürst Prozorovski-Golitsõn Vene põlisaadel
1805 7. märts 304   Arpshofen, vabahärra Karl Georgi järeltulijad Püha Rooma keisririigi vabahärrad (1791)
1806 17. juuli 305   Mensenkampff, Gottlieb Johann Justus ja Jakob Heinrich Justus von Vene aadlikud (1725)
1807 7. jaanuar 308   Beklešov, Aleksandr Andrejevitš Vene põlisaadel
1807 7. jaanuar 307   Budberg-Bönninghausen, Andreas, Johann ja Karl von; vabahärra von Budberg-Bönninghausen Põlisaadel, Rootsi vabahärrad (1693)
1807 7. jaanuar 330   Kotšubei, krahv Viktor Pavlovitš Vene põlisaadel, Venemaa keisririigi krahvid (1799) ja vürstid (1831)
1807 7. jaanuar 309 Teyls, Ignati Antonovitš de Vene aadlikud
1809 18. juuni 312   Golubtsov, Fjodor Aleksndrovitš Vene aadlikud
1809 18. juuni 310   Lambert, Marie-Charles ja Henri-Jacques de; krahv de Lambert Prantsusmaa põlisaadel, Venemaa keisririigi krahvid (1836)
1809 18. juuni 311   Novosiltsov, Nikolai Nikolajevitš; krahv Novosiltsov Vene põlisaadel, Venemaa keisririigi krahvid (1835)
1812 22. juuni 313   Duhamel, Joseph Prantsusmaa aadlikud
1812 22. juuni 314   Kozodavlev, Ossip Petrovitš Vene aadlikud
1813 mai 315   Paulucci delle Roncole, markii Filippo Kirikuriigi (1734) ja Modena hertsogiriigi (1767, tunnustati Püha Rooma keisririigi tiitlina 1771) markiid
1814 16. mai 340   Barclay de Tolly, krahv Michael Andreas von; vürst Barclay de Tolly Venemaa keisririigi krahvid (1813) ja vürstid (1815)
1814 16. mai 317   Sayn-Wittgenstein-Berleburg-Ludwigsburg, krahv Ludwig Adolf Peter zu; vürst zu Sayn u. Wittgenstein; vürst zu Sayn-Wittgenstein-Sayn; prints zu Wittgenstein-Sayn; krahv von Hachenburg; von Hachenburg Venemaa keisririigi krahvid ja Preisimaa kuningriigi vürstid (1834)
1818 323   Gruenewaldt
1818 320   Hoyningen gen. Huene, Georg ja Hermann Christoph von; parun von Hoyningen gen. Huene Põlisaadel
1818 322   Maydell, Otto Ernst Eduard von; parun von Maydell Põlisaadel, Venemaa keisririigi parunid (1854)
1818 detsember 319 O'Rourke, krahv Cornelius Johann Moritz, krahv Ludwig Leopold Joachim, krahv Woldemar Georg Reinhold, krahv Georg Magnus Theodor, krahv Moritz Dietrich, krahv Karl Gustav ja krahv Otto Gustav Gotthard von Iiri aadel
1818 318   Osten gen. Sacken, Fabian von der; krahv von der Osten gen. Sacken; vürst von der Osten gen. Sacken Põlisaadel, Venemaa keisririigi krahvid (1821) ja vürstid (1832)
1818 324   Paykull, Otto Gotthard Johann von Põlisaadel
1818 324   Wrangell, Karl Otto von; parun von Wrangell Põlisaadel
1821 16. veebruar 353   Adlerberg, Karl Georg Wilhelm von Rootsi aadlikud (1684)
1821 16. veebruar 328   Koskull, krahv Franz ja krahv Joseph Wilhelm von Põlisaadel, Püha Rooma keisririigi krahvid (1803)
1821 16. veebruar 325   Lieven, krahvinna Charlotte von järeltulijad; hiilguslik vürst Lieven Põlisaadel, Venemaa keisririigi krahvid (1799) ja hiilguslikud vürstid (1826)
1821 16. veebruar 326   Uexküll-Güldenband, vabahärra Peter von Rootsi vabahärrad (1648)
1827 9. märts 326   Meyer a. d. H. Duhrenhof (Dūre), Karl Georg von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1788)
1830 27. juuli 326   Paskevitš-Jerivanski, krahv Ivan Fjodorovitš; hiilguslik vürst Varšavski krahv Paskevitš-Jerivanski Venemaa keisririigi krahvid (1828) ja hiilguslikud vürstid (1831)
1830 27. juuli 333   Medem, Hans Peter Gustav von; parun von Medem Põlisaadel
1833 27. juuni 340   Hahn a. d. H. Postenden (Postende), Paul von; parun von Hahn Põlisaadel
1833 27. juuni 339   Maydell, Otto Ernst ja Julius Otto Gotthard von; parun von Maydell Põlisaadel, Venemaa keisririigi parunid (1854)
1833 27. juuni 265   Nandelstädt, Adolph Carl Theodor, Burchard Otto, Alexander Eduard ja Robert Friedrich von Rootsi aadlikud (1693, naturalisatsioon)
1833 4. juuli 358   Fölckersahm, Georg von; parun von Fölkersahm Põlisaadel
1833 4. juuli 335   Schwebs, Friedrich Gustav Anton, Karl Gustav ja Balthasar Andreas Konstantin von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1769)
1833 4. juuli 336   Staden, Reinhold Gustav, Karl Sigismund ja Karl Johann von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1784)
1833 4. juuli 337   Stenbock-Fermor, krahv Magnus Johann; krahv Essen-Stenbock-Fermor Rootsi põlisaadel, Rootsi krahvid (1651)
1837 11. veebruar 342   Schubert, Theodor Friedrich von Vene aadlikud
1837 11. veebruar 343   Žukovski, Vassili Andrejevitš Vene aadlikud
1839 3. mai 349   Balugjanski, Mihhail Andrejevitš Vene aadlikud (1837)
1839 15. juuni 344   Hahn a. d. H. Postenden (Postende), Theodor von; parun von Hahn Põlisaadel
1839 22. juuni 351   Poll, Karl Ludwig von Põlisaadel
1839 27. juuni 352   Mandenstierna, Karl Friedrich von Rootsi aadlikud (1692)
1839 1. juuli 348   Daškov, Dmitri Jeknolevitš Vene põlisaadel
1839 1. juuli 350   Edler von Rokassowski, Aleksei Poola põlisaadel
1839 1. juuli 346   Stroganov, krahv Aleksandr Grigorjevitš ja krahv Sergei Grigorjevitš Vene põlisaadel, Venemaa keisririigi krahvid (1826)
1839 1. juuli 345   Vassiltšikov, vürst Illarion Vassiljevitš Vene põlisaadel, Venemaa keisririigi vürstid (1839)
1839 1. juuli 347   Volkonski, hiilguslik vürst Pjotr Mihhailovitš Vene põlisaadel
1842 24. veebruar 353   Baranoff, Detlof Christoph von Vene põlisaadel
1842 24. veebruar 354   Buxhoeveden, Karl Friedrich, Otto ja Otto Alexander von; parun von Buxhoeveden Põlisaadel
1842 3. märts 355   Dubelt, Leonti Vassiljevitš, Nikolai Leontjevitš ja Mihhail Leontjevitš Vene aadlikud
1842 356   Möller a. d. H. Kersel (Kaarepere), Georg von Rootsi aadlikud (1631)
1842 357   Taube, vabahärra Gotthard Peter Andreas ja vabahärra Friedrich Hermann von Põlisaadel
1843 30. jaanuar 359   Demidov, Anatol Nikolajevitš; San Donato vürst Vene aadlikud (1726)
1844 27. oktoober 361   Güldenstubbe, Alexander, Karl ja Peter Ludwig von Taani (1462) ja Rootsi aadlikud (1708, naturalisatsioon)
1844 27. oktoober 364   Medem, krahv Ludwig Johann Friedrich von Põlisaadel, Püha Rooma keisririigi krahvid (1779)
1844 27. oktoober 368   Nolcken, Gustav Friedrich Heimart von; parun von Nolcken Põlisaadel, Venemaa keisririigi parunid (1856)
1844 27. oktoober 362   Osten gen. Sacken, Ludwig Christoph von der; parun von der Osten gen. Sacken Põlisaadel
1844 27. oktoober 388   Vietinghoff, Gotthard Heinrich von; parun von Vietinghoff Põlisaadel
1849 7. september 366   Schroeder a. d. H. Burtneck (Astijärve) und Rammenhof (Rama), Johann Friedrich von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1793)
1849 7. september 365   Sommer, Traugott Carl von Vene aadlikud
1849 7. september 367   Torklus, Magnus Samuel Karl Georg von
1850 369   Menšikov, hiilguslik vürst Aleksandr Sergejevitš Venemaa tsaaririigi (1705) ja Püha Rooma keisririigi hiilguslik vürst (1707)
1850 368   Italiiski, vürst Aleksandr Arkadjevitš, krahv Suvorov-Rõmnikski Venemaa keisririigi krahvid (1799) ja vürstid (1799)
1850 370   Uexküll-Güldenband, vabahärra Karl Heinrich von Rootsi vabahärrad (1648)
1854 18. juuni 400   Hanenfeldt, Paul, Konstantin, Alexander ja Julie von Põlisaadel, Brandenburgi kuurvürstkonna aadlikud (1681, renovatsioon)
1854 18. juuni 401   zur Mühlen, Georg von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1792)
1857 31. detsember 373   Gagarin, vürst Lev Nikolajevitš Vene põlisaadel
1857 31. detsember 404   Nasackin, Fromhold Moritz ja Julius Alexander Friedrich von Vene põlisaadel
1857 31. detsember 374   Totleben, Franz Eduard von; krahv Totleben Vene aadlikud
1858   Maydell, parun Gotthard Ludwig Gustav von Põlisaadel
1860 26. november 379   Dehn, August von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1788)
1860 377   Ewers, Otto Roderich von Vene aadlikud
1860 376   Middendorff, Alexander Theodor von Vene aadlikud
1860 378   Wahl, Wilhelm Gustav, Gottlieb (Bogdan) Christian Otto ja Nikolai Karl Otto von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1795)
1860 381   Borch-Lubeschütz und Borchshof, krahv Alexander Antonius Stanislaus Bernhard von; parun von Borchsland Põlisaadel, Püha Rooma keisririigi krahvid (1783)
1862 380   Lieven, vabahärra Wilhelm Heinrich von Põlisaadel
1863 412   Weymarn, Konstantin Johann Wilhelm, Alexander Friedrich Magnus ja Wilhelm Friedrich Magnus von; vürst Barclay de Tolly-Weymarn Rootsi aadlikud (1693)
1863 384   La Trobe, Edward von
1864 märts 384   Gortšakov, vürst Aleksandr Mihhailovitš Vene põlisaadel
1864 386   Düsterlohe, parun Eugen von Põlisaadel
1864 385   Schmysingk gen. Korff, vabahärra Nikolai von Põlisaadel
1865 19. märts 418   Pander, August Joachim von Vene aadlikud
1865 22. märts 387   Maydell, parun Johann Kornelius Ferdinand ja parun Friedrich Konstantin von Põlisaadel
1865 419   Tideböhl, August Johann Sigismund von Vene aadlikud
1866 19. juuli 419   Nasackin, Nikolai von Vene põlisaadel
1867 11. veebruar 391   Maydell, parun Ernst Michael Georg von Põlisaadel
1867 17. juuni 422   Knorring, Johann von Põlisaadel
1867 7. november 423   Clapier de Colongue, Peter Alexander Leopold von Prantsusmaa aadlikud
1867 november 424   Tideböhl, Arnold Gustav Wilhelm von Vene aadlikud
1869 25. märts 425   Ditmar a. d. H. Pajomois (Paju), Alexander Edmund von Vene aadlikud (1725)
1869 2. aprill 396   Kieter, August Ludwig Konstantin von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1791)
1870 9. jaanuar 397   Hansen, Wilhelm Heinrich von Vene aadlikud
1872 428   zur Mühlen, Moritz von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1792)
1875 430   Keyserling, krahv Alexander von Preisimaa kuningriigi krahvid (1777)
1875 429   Šuvalov, krahv Pjotr Andrejevitš Vene põlisaadel, Venemaa keisririigi krahvid (1746)
1877 431 ja 432   Wahl, Reinhold Eugen ja Axel Hugo von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1795)
1880 402   Zoege von Manteuffel, vabahärra Heinrichi ja vabahärra Karli järeltulijad Püha Rooma keisririigi aadlikud (1795)
1882 403   Schultz a. d. H. Kleistenhof (Kleistiņi), Eduard Ottomar von Vene aadlikud
1882 48   Fersen, vabahärra Konstantin ja vabahärra Gottlieb von Rootsi vabahärrad (1674)
1882   Maydell, parun Woldemar Friedrich Gustav von Põlisaadel
1882 435   Wahl, Karl Axel von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1795)
1884 11. juuni 437 Knieriem, Johann Konrad ja Johann Hermann von Vene aadlikud
1884 Müller a. d. H. Weissensee (Valgjärve), Woldemar von
1884   Numers (Bunge haru), Bertram ja Olga von
1884 438   Schubert, Alexander Bernhard von
1887 440 Akerman, Arthur August Platon von Vene aadlikud (1819)
1887 441 Saenger, Karl von
1888 20. oktoober 442 Roth, Woldemar Friedrich Gustav von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1792)
1889 20. oktoober 443 Rohland, Leo Ernst ja Woldemar Eduard von Vene aadlikud (1862)
1893 13. märts 444 Roth, Alfred Nikolai Karl von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1792)
1896   Maydell, parun Alfred Heinrich von Põlisaadel
1896 445   zur Mühlen, Eduard Friedrich Alexander von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1792)
1896 märts 446 Rathlef, Gustav Ludwig von
1898   Dunten, krahv Reinhard von, vabahärra von Dalwigk zu Lichtenfels u. Schauenburg Põlisaadel
1898   Hoyningen gen. Huene, parun Friedrich von Põlisaadel
1898   Kropotkin, vürst Nikolai Dmitrijevitš Vene põlisaadel
1904   Ramm, Jakob Karl Gustav Adolf von Rootsi aadlikud (1624)
1905   Hoyningen gen. Huene, parun Karl Friedrichi järeltulijad Põlisaadel
1906 11. märts 452 Hehn, Adolf von Venemaa aadlikud
1908   Fircks, vabahärra Ernst von Põlisaadel
1908 Saenger, Friedrich Johann Wilhelm von
1908   Taube, parun Victor ja parun Axel von Põlisaadel
1910 4. veebruar 456   Nasackin, Ivani järeltulijad Vene põlisaadel
1911 Knieriem, Johann Karl Woldemar von Vene aadlikud
1911 16. märts 457 Rücker, Edgar Otto von Vene aadlikud
1911 459   Taube, vabahärra Georg Viktor Ernst von Saksi-Coburg ja Gotha hertsogiriigi vabahärrad
1912   Maydell, parun Gerhard Alexander Karl von Põlisaadel
1912 461 Roth, Woldemar Emanuel von Püha Rooma keisririigi aadlikud (1792)
1912   Wetter-Rosenthal, Otto Friedrich Georg von Rootsi aadlikud (1652)
1914   Maydell, parun Bernhard Emil Theodor von Põlisaadel
1914   Mohrenschildt Rootsi aadlikud (1650)
1914   Poll, Balthasar Alexander Ludwig Odert von Põlisaadel
1914   Ramm, Klaus Ferdinand Georg von Rootsi aadlikud (1624)
1918   Peetz, Constantin Karl von Põlisaadel
1920 5. aprill 435 Tobien a. d. H. Owile, Alexander (Alex) Johannes von Vene aadlikud

III. Pärast rüütelkonna kui avalik-õigusliku korporatsiooni kaotamist vastu võetud isikud muuda

Aasta Kuupäev Matriklinumber Vapp Suguvõsa
u 1930   zur Mühlen, Alexander von
1933 25. märts 471 Hehn, Richard von
1936   Zeddelmann (Krause haru), Erik Wolf von
1950   zur Mühlen, Roland von
1950 Roth, Walter von
1952 12. oktoober 441   Schroeder a. d. H. Burtneck (Astijärve), Johann Karl Rudolf von
1953 8. november 442   Schroeder a. d. H. Burtneck (Astijärve), Elisabeth (Else) Barbara Marie, Otto Johann Julius, Felix Georg Leopold, Ada Edith Amalie ja Hedwig Marie Lisbeth von
1957 20. oktoober 443 Tobien a. d. H. Owile, Sigismund Robert Paul von
1967   Wahl, Volker ja Asko von
1975 3. oktoober Krause, Wolfram von

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Laur, Mati. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710−1783). Tartu: Kirjastus Eesti Ajalooarhiiv, 2000, lk 68-69.
  2. Laur 2000, lk 69-70.
  3. Laur 2000, lk 70.

Kirjandus muuda

  • Der Adel der russischen Ostseeprovinzen (Estland, Kurland, Livland, Ösel). 1. Teil. Die Ritterschaft. Neustadt an der Aisch: Bauer & Rape, inhaber Gerhard Gessner, 1898 (ümbertrükk 1980).
  • Laur, Mati. Eesti ala valitsemine 18. sajandil (1710−1783). Tartu: Kirjastus Eesti Ajalooarhiiv, 2000. Lk 68-70.
  • Mühlendahl, Ernst von. Hoyningen-Huene, Baron Heiner von. Die Baltischen Ritterschaften. – Aus dem Deutschen Adelsarchiv. Band 4 der Schriftenreihe. Limburg/Lahn: C. A. Starke Verlag, 1973.

Välislingid muuda