Zimmermann

Zimmermann oli baltisaksa aadlisuguvõsa.

Zimmermanni suguvõsa aadlivapp

Suguvõsa esindajad olid kantud Liivimaa ja Eestimaa rüütelkonna aadlimatriklisse.