Eesti NSV Ministrite Nõukogu

Eesti NSV valitsus

Eesti NSV Ministrite Nõukogu (lühend ENSV MN; oli aastatel 19441990 Eesti NSV (Nõukogude Liidu haldusüksuse) täidesaatev ja korraldav võimuorgan, eeskätt Moskva keskvõimu (NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu) otseste korralduste alusel. Formaalselt oli tegu liiduvabariigi valitsusega, mis allus Moskvas asuvale keskvõimule NSV Liidu Ministrite Nõukogule.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Lühend Eesti NSV MN, ENSV MN
Asutatud 1946
Tegevuse lõpetanud 1990
Eesmärk Eesti NSV täidesaatev ja korraldav võimuorgan, ehkki "Valitsus tegeles puhtalt majandusalaste küsimustega. Poliitilised ja kultuurialased asjad olid partei keskkomitee kureerida"[1].
Peakorter Tallinn
Asukoht Tallinn, Toompea loss
Tegevuspiirkond Eesti NSV
Juht Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees
Peaorgan NSV Liidu Ministrite Nõukogu
Allorganisatsioonid Eesti NSV ministeeriumid

Eesti NSV Ministrite Nõukogu eellane oli 1940. aastal moodustatud Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu (lühend ENSV RKN), mis tegutses alates 25. augustist 1940 suveni 1941. Teise maailmasõja aegu 1941–1944 oli Eesti NSV RKN Nõukogude Liidu tagalas, 2. oktoobrist 24. oktoobrini 1944 tegutses Võrus ja kuni 25. märtsini 1946 Tallinnas. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu juht oli Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees.

25. märtsil 1946 otsustas Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu 15. märtsi 1946. aasta seadusele "NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu ümberkujundamise kohta NSV Liidu Ministrite Nõukoguks ning liidu- ja autonoomsete vabariikide rahvakomissaride nõukogude ümberkujundamise kohta liidu- ja autonoomsete vabariikide ministrite nõukogudeks" kujundada Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ümber Eesti NSV Ministrite Nõukoguks ja Eesti NSV rahvakomissariaadid Eesti NSV ministeeriumiteks.

Vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu seadlusele nimetati ka Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimeheks ja Eesti NSV rahvakomissare hakati kutsuma Eesti NSV ministriteks. Eesti NSV Ministrite Nõukogu juht oli Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees.

Rahvakomissaride Nõukogu ja Ministrite Nõukogu esimehedRedigeeri

Eesti NSV Ministrite Nõukogu asemel võeti nimekuju Eesti NSV Valitsus kasutusele alates 6. detsembrist 1989.

Alates 8. maist 1990, mil Eesti NSV Ülemnõukogu tunnistas kehtetuks nime Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik, kannab Eesti täidesaatev võim nime Eesti Vabariigi Valitsus. Valitsusjuhti kutsuti mitteametlikult peaministriks juba alates Indrek Toome juhitud kabinetist, sest alates 6. detsembrist 1989 kehtinud Eesti NSV Valitsuse seaduse kohaselt juhtis valitsuse tööd valitsuse esimees (peaminister), Kõigi toonaste aktide allkirjastamisel kasutati tiitlit valitsuse esimees, ametinimetus Eesti Vabariigi Peaminister võeti ametlikult kasutusele alles alates 21. oktoobrist 1992, mil Tiit Vähi üleminekuvalitsus astus tagasi ning juba Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi kinnitati ametisse Mart Laari valitsus.

Eesti NSV Ministrite Nõukogu ülesandedRedigeeri

NSV Liidu Konstitutsiooni (1977. aasta versioonis) kohaselt oli Eesti NSV Ministrite Nõukogu ülesanneteks:

 • §140. Liiduvabariigi ministrite nõukogu annab määrusi ja korraldusi NSV Liidu ja liiduvabariigi seadusandlike aktide ning NSV Liidu Ministrite Nõukogu määruste ja korralduste alusel ja täitmiseks ning korraldab ja kontrollib nende täitmist.
 • §141. Liiduvabariigi ministrite nõukogul on õigus seisma panna autonoomsete vabariikide ministrite nõukogude määruste ja korralduste täitmist ning tühistada kraide, oblastite, vabariiklike alluvusega linnade ja autonoomsete oblastite rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede, oblastilise jaotuvuseta liiduvabariikides aga rajoonide ja linnade rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede otsuseid ja korraldusi.
 • §142. Liiduvabariigi ministrite nõukogu ühendab ja suunab liiduvabariigi liidulis-vabariiklike ja vabariiklike ministeeriumide, riiklike komiteede ning teiste temale alluvate organite tööd.

Liiduvabariigi liidulis-vabariiklikud ministeeriumid ja riiklikud komiteed juhivad oma haldusharusid või teostavad harukondadevahelist juhtimist, alludes niihästi liiduvabariigi ministrite nõukogule kui ka vastavale NSV Liidu liidulis-vabariiklikule ministeeriumile või NSV Liidu riiklikule komiteele. Vabariiklikud ministeeriumid ja riiklikud komiteed juhivad oma haldusharusid või teostavad harukondadevahelist juhtimist, alludes liiduvabariigi ministrite nõukogule.

 • §145. Riigivõimuorganiteks kraides, oblastites, autonoomsetes oblastites, autonoomsetes ringkondades, rajoonides, linnades, linnarajoonides, alevites ja maa-asulates on vastavad Rahvasaadikute nõukogud.
  Pikemalt artiklis Eesti NSV ministeeriumite loend

Eesti NSV Ministrite Nõukogu koosseisRedigeeri

Eesti NSV Ülemnõukogu kinnitas Eesti NSV Ministrite Nõukogu koosseisu 1947, 1951, 1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 1975, 1980 ja 1985. aastal.

ENSV MN 1946–1947Redigeeri

ÜK(b)P KK poolt määratud Eesti NSV RKN ja ümber nimetatud Ministrite Nõukogu

Eesti NSV Ministrite Nõukogu I koosseis aastatel 1946–1947
Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV MN esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Veimer   1944–1951 (1903–1977)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Hendrik Allik 1943–1950 (1901–1989)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Arnold Raud 1946–1950 (1901–1962)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium August Hansen   1944–1950 (1895–1952)
Eesti NSV kohtuminister Eesti NSV Kohtuministeerium Aleksander Jõeäär   1940–1950 (1890–1959)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Paul Keerdo 1940–1950 (1891–1950)
Eesti NSV riikliku julgeoleku minister Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Boris Kumm 1944–1950 (1897–1958)
Eesti NSV relvajõudude minister
ja Eesti NSV Sõjakomissar
Eesti NSV Kaitseministeerium Lembit Pärn 29.06.1945 – 1947 (1903–1974)
Eesti NSV põllutööminister Eesti NSV Põllutöö Ministeerium Aleksander Mäe 19.04.1946 – 15.07.1948 (1893–1967)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Aleksander Resev 20.05.1944 – 27.02.1951 (1905–1970)
Eesti NSV sovhooside minister Eesti NSV Sovhooside Ministeerium Aleksander Mette (1913–1983)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Olga Lauristin 1944–1947 (1903–2005)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium Lembit Lüüs 1944–1949 (1910–1999)
Eesti NSV kalatööstuse minister Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium Karl Raud 1946–1949 (1905–?)

ENSV MN 1947–1951Redigeeri

Eesti NSV II Ülemnõukogu poolt 1947. aastal kinnitatud ENSV MN:

Eesti NSV Ministrite Nõukogu II koosseis aastatel 1947–1950
Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV MN esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Veimer   1944–1951 (1903–1977)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksander Ansberg 1949–1952 (1909–1975)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Hendrik Allik 1943–1950 (1901–1989)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Arnold Raud 1946–1950 (1901–1962)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium August Hansen
Rudolf Vester
  1944–1950
1950–1963
(1895–1952)
(1909–1963)
Eesti NSV kinematograafiaminister Eesti NSV Kinematograafia Ministeerium Olga Lauristin 1947–1951 (1903–2005)
Eesti NSV kohaliku, põlevkivi- ja keemiatööstuse minister Eesti NSV Kohaliku, Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeerium Nikolai Krõlov 1950–1953 (1908–)
Eesti NSV kohtuminister Eesti NSV Kohtuministeerium Aleksander Jõeäär
Ivan Ussenko
  1940 – 1950
10.04.1950 – 10.7.1953
(1890–1958)
(1908−?)
Eesti NSV põllutööminister Eesti NSV Põllutöö Ministeerium Aleksander Mäe
Nikolai Puusepp
Artur Vaha
19.04.1946 – 15.07.1948
15.07.1948 – 18.04.1949
18.04.1949 – 17.01.1951
(1893–1967)
(1905−1965)
(1900−1976)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Paul Keerdo
Anatoli Tihane
1940–1950
1950–1967
(1891–1950)
(1900−1967)
Eesti NSV riikliku julgeoleku minister Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Boriss Kumm
Valentin Moskalenko
1944 – 1950
1950 – 1953
(1897–1958)
(1908–)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Aleksander Resev 20.05.1944 – 27.02.1951 (1905–1970)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Olga Lauristin
Eduard Plaan
1944–1947
1947–1951
(1903–2005)
(1912–1982)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium Lembit Lüüs
Adolf Lõhmus
1944 – 1949
1949 – 1953
(1910–1999)
(1894–1969)
Eesti NSV kalatööstuse minister Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium Karl Raud
Johannes Tomberg
1946–1949
1949–1953
(1905–?)
(1911–2002)

ENSV MN 1950Redigeeri

Eesti NSV Ministrite Nõukogu pärast EK(b)P KK VIII pleenumit 1950. aastal
Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV MN esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Veimer   1944–1951 (1903–1977)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksander Ansberg 1949–1952 (1909–1975)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Aleksander Resev 20.05.1944 – 27.02.1951 (1905–1970)
Eesti NSV riikliku julgeoleku minister Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium Valentin Moskalenko 1950–1953
(1908–)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Anatoli Tihane 1950–1967 (1900−1967)
Eesti NSV kohtuminister Eesti NSV Kohtuministeerium Ivan Ussenko 10.04.1950 – 10.7.1953 (1908−?)
Eesti NSV põllutööminister Eesti NSV Põllutöö Ministeerium Artur Vaha 18.04.1949 – 17.01.1951 (1900−1976)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Eduard Plaan 1947–1951 (1912–1982)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium August Hansen
Rudolf Vester
  1944–1950
1950–1963
(1895–1952)
(1909–1963)
Eesti NSV kohaliku, põlevkivi- ja keemiatööstuse minister Eesti NSV Kohaliku, Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeerium Nikolai Krõlov 1950–1953 (1908–)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Leonid Lentsman 1950–1951 (1912–1996)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium Adolf Lõhmus 1949–1953 (1894–1969)
Eesti NSV kalatööstuse minister Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium Johannes Tomberg 1949–1953 (1911–2002)

ENSV MN 1951–1955Redigeeri

Eesti NSV III Ülemnõukogu poolt 1951. aastal kinnitatud ENSV MN
Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksei Müürisepp 1951–1961 (1914–1988)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Richard Mahl 1951–1954 (1898–1964)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Georg Nellis 1952–1975 (1906–1981)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Voldemar Oja 1951–1958 (1894–1989)
Eesti NSV kohaliku, põlevkivi- ja keemiatööstuse minister Eesti NSV Kohaliku, Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeerium Nikolai Krõlov 1950–1953 (1908–)
Eesti NSV kohtuminister Eesti NSV Kohtuministeerium Ivan Ussenko
Valter Raudsalu
10.04.1950–10.7.1953
10.7.1953–14.09.1959
(1908−?)
(1915–2003)
Eesti NSV kommunaalmajanduse minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium Voldemar Meigas
Arseni Blum
21.12.1950–03.07.1954
03.07.1954–21.06.1958
(1910–1984)
(1915–2003)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Aleksander Ansberg 17.04.1953–19.04.1963 (1909–1975)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Aleksander Hromov (1951–1961) (1900–?)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Ivan Oja
Edgar Tõnurist
17.01.1951–6.05.1953
9.01.1954–21.09.1961
(1909–1997)
(1920–1992)
Eesti NSV põllumajanduse ja varumise minister Eesti NSV Põllumajanduse ja Varumise Ministeerium Aleksander Mette
6.05.1953–31.10.1953
(1913–1983)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Anatoli Tihane 1950–1967 (1900−1967)
Eesti NSV riikliku julgeoleku minister Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Ministeerium
.
15.06.1953 – 03.1954 tegutses ühendatud RJ ja SM – ENSV SM
17. märtsil 1954 moodustati ENSV MN juures asuv RJK
Valentin Moskalenko
Mihhail Krassman
.
.
1950–1953
(1953)
.
.
(1908–)
(1909–1976)
.
.
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Aleksander Resev
Johan Lombak
Valentin Moskalenko
Mihhail Krassman
Johan Lombak
20.05.1944–27.02.1951
27.02.1951–30.04.1953
16.03.1953–23.05.1953
29.05.1953–5.09.1953
5.09.1953–26.09.1959
(1905–1970)
(1897–1982)
(1908–)
(1909–1976)
(1897–1982)
Eesti NSV sovhooside minister Eesti NSV Sovhooside Ministeerium Aleksander Mette 1953–1957 (1913–1983)
Eesti NSV tervishoiu minister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Paavel Kalju
August Goldberg
26.06.1950–3.03.1952
3.03.1952–04.07.1975
(1912–1968)
(1908–1994)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Eduard Plaan
August Kründel
Dmitri Kuzmin
18.07.1947–03.09.1951
03.09.1951–29.01.1953
29.01.1953–03.02.1958
(1912–1982)
(1897–1967)
(1908–1998)
Eesti NSV teede ja transpordi minister Eesti NSV Teede ja Transpordi Ministeerium Valter Klauson 24.07.1953–31.10.1953
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Valter Klauson
August Rebanes
31.10.1953–11.09.1954
11.09.1954–04.11.1958
(1914–1988)
(1896–1967)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium Adolf Lõhmus
Adolf Lõhmus
Vladimir Lipp
1949–1953
1953–1954
1954–1958
(1894–1969)
(1894–1969)
(1904–1977)
Eesti NSV toidukaupade ja kergetööstuse minister Eesti NSV Toidukaupade ja Kergetööstuse Ministeerium Ernst Ristmägi 1953 (1907–1976)
Eesti NSV kalatööstuse minister Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium Johannes Tomberg
Pavel Anissimov
1949–1953
1954–1957
(1911–2002)
(1904–1981)

ENSV MN 1955–1959Redigeeri

Eesti NSV IV Ülemnõukogu poolt 1955. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksei Müürisepp 1951–1961 (1902–1970)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Albert Vendelin 1952–1957 (1914–2007)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Aleksander Hromov 1951–1961 (1900–?)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium August Rebanes
Richard Sibul
11.09.1954–04.11.1958
4.11.1958–1.10.1979
(1896–1967)
(1914–1995)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Aleksander Ansberg 17.04.1953–19.04.1963 (1909–1975)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Edgar Tõnurist 09.01.1954–21.09.1961 (1920–1992)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Anatoli Tihane 1950–1967 (1900−1967)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Otto Rupski 1955–1969 (1913–1988)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Johan Lombak 5.09.1953–26.09.1959 (1897–1982)
Eesti NSV sovhooside minister Eesti NSV Sovhooside Ministeerium Aleksander Mette 1953–1957 (1913–1983)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Dmitri Kuzmin
Erna Visk
1953–1958
1958–1964
(1900–1998)
(1910–1983)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainete Tööstuse Ministeerium Vladimir Lipp 1954–1958 (1904–1977)
Eesti NSV kalatööstuse minister Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium Pavel Anissimov 1954–1957 (1904–1981)
1957. aasta seadusega Tööstuse ja ehituse juhtimise organisatsiooni tõhustamisest jaotati NSV Liidu territoorium administratiivseteks majanduspiirkondadeks ning nende piirkondade tööstuse ja ehitustegevuse juhtimiseks moodustati liiduvabariikide ministrite nõukogu alluvuses uued institutsioonid rahvamajanduse nõukogud, seniste üleliiduliste ning liidulis-vabariiklike tööstusministeeriumide asemele.

Eesti NSV Ülemnõukogus 7. juunil 1957 heaks kiidetud seaduse "Tööstuse ja ehitustegevuse juhtimise organiseerimise edasisest tõhustamisest Eesti NSV-s" alusel tuli 1. juuliks 1957 likvideerida seitse liidulis-vabariiklikku (Metsatööstuse, Linna- ja Maaehituse, Kergetööstuse, Liha- ja Piimasaaduste Tööstuse, Toidukaupade Tööstuse, Ehitusmaterjalide Tööstuse ja Eesti NSV Kalatööstuse Ministeerium) ning kaks vabariiklikku tööstusministeeriumi (Kommunaalmajanduse ja Kohaliku Tööstuse ning Eesti NSV Põlevkivi- ja Keemiatööstuse Ministeerium) ning nende alluvuses olnud ettevõtted ja organisatsioonid ja anda Eesti NSV Ministrite Nõukogu (ENSV MN) kinnitatud nimekirja alusel kas Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu (ENSV RMN) või kohalike töörahva saadikute nõukogude juhtimisele. Eesti NSV Ülemnõukogu nimetas 7. juunil 1957 Arnold Veimeri Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu esimeheks ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimehe asetäitjaks, Albert Vendelini Rahvamajanduse Nõukogu esimehe esimeseks asetäitjaks ning Eesti NSV ministriks ning Karl Vaino ja Vladimir Käo Rahvamajanduse Nõukogu esimehe asetäitjateks ja Eesti NSV ministriteks[12].

ENSV MN 1959–1963Redigeeri

Eesti NSV V Ülemnõukogu poolt 1959. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Aleksei Müürisepp 1951–1961 (1902–1970)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Ferdinand Eisen 18.04.1960–22.07.1980 (1914–2000)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Aleksander Hromov
Hendrik Allik

1961–1973

(1900–?)
(1901–1989)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Richard Sibul 4.11.1958–1.10.1979 (1914–1995)
Eesti NSV kohtuminister Eesti NSV Kohtuministeerium Valter Raudsalu
Kaarel Paas
10.07.1953–14.09.1959
14.09.1959–25.05.1960
(1915–2003)
(1903–1971)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Aleksander Ansberg 17.04.1953–19.04.1963 (1909–1975)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Edgar Tõnurist
Mihhail Kozlov
9.01.1954–21.09.1961
10.12.1961–28.03.1962
(1920–1992)
(1910–1978)
Eesti NSV põllumajandussaaduste tootmise ja varumise minister Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium Edgar Tõnurist 28.03.1962–13.03.1965 (1920–1992)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Anatoli Tihane 1950–1967 (1900−1967)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Otto Rupski 1955–1969 (1913–1988)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Erna Visk 1958–1964 (1910–1983)

ENSV MN 1963–1967Redigeeri

Eesti NSV VI Ülemnõukogu poolt 1963. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson 1961–1984 (1914–1988)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja ja
Plaanikomitee esimees
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Hendrik Allik 1965–1973 (1901–1989)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Richard Sibul 4.11.1958–1.10.1979 (1914–1995)
Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister
Eesti NSV Siseministeerium
Valter Ani 1962–1979 (1914–1990)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Ferdinand Eisen 18.04.1960–22.07.1980 (1914–2000)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Albert Laus 19.04.1963–8.06.1973 (1918–1986)
Eesti NSV MN Plaanikomitee esimees ja
Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Hendrik Allik 1961–1973 (1901–1989)
Eesti NSV põllumajandussaaduste tootmise ja varumise minister Eesti NSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeerium Edgar Tõnurist 28.03.1962–13.03.1965 (1920–1992)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Harald Männik 13.03.1965–24.08.1970 (1926–2003)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahanduse Ministeerium Anatoli Tihane
Albert Norak
1950–1967
(1967–1979)
(1900−1967)
(1928–2015)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Otto Rupski 1955–1969 (1913–1988)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Erna Visk
Endel Puusepp
1958–1964
1964–1974
(1910–1983)
(1909–1996)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium Jaan Tepandi 1965–1979 (1917–2004)
Eesti NSV välisminister
kohakaasluse alusel Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1962–1984 (1920–2011)

ENSV MN 1967–1971Redigeeri

Eesti NSV VIII Ülemnõukogu poolt 1967. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson 1961–1984 (1914–1988)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Albert Vendelin 1968–1975 (1914–2007)
Eesti NSV MN Plaanikomitee esimees ja
Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Hendrik Allik 1961–1973 (1901–1989)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Richard Sibul 4.11.1958–1.10.1979 (1914–1995)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Ferdinand Eisen 18.04.1960–22.07.1980 (1914–2000)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Albert Laus 19.04.1963–8.06.1973 (1918–1986)
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse minister Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium Heino Teder 1966–1988 (1926–2007)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Hendrik Allik 1961–1973 (1901–1989)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Harald Männik
Heino Rohtla
13.03.1965–24.08.1970
24.08.1970–11.05.1975
(1926–2003)
(1921–1985)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Albert Norak 1967–1979 (1928–2015)
Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister
Eesti NSV Siseministeerium
Valter Ani 1962–1979 (1914–1990)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Otto Rupski
Bruno Saul
1955–1969
1969–1975
(1913–1988)
(1932–)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Endel Puusepp 1964–1974 (1909–1996)
Eesti NSV teenindusminister Eesti NSV Teenindusministeerium Meta Vannas 1969–1975 (1924–2002)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium Jaan Tepandi 1965–1979 (1917–2004)
Eesti NSV välisminister
kohakaasluse alusel Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1962–1984 (1920–2011)
 • Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Riikliku Julgeoleku Komitee, esimees (1961–1978) August Pork;
 • Eesti NSV Ministrite Nõukogu juures asuv Teaduslik Tehnilise Informatsiooni ja Propaganda Instituut moodustati 1968. aastal endise Tehnilise Informatsiooni Keskbüroo ja Vabariikliku Teaduslik-Tehnilise Propaganda Maja baasil. Instituudi ülesandeks oli: praktilise töö koordineerimine teaduslik-tehnilise informatsiooni ja propaganda alal Eestis, teadusliku uurimistöö tegemine teaduslik-tehnilise informatsiooni vallas, metoodiliste materjalide koostamine ja väljaandmine, asutuste informatsiooniorganite abistamine, mehhaniseerimise ja automatiseerimise seadmete juurutamine infotöö praktikasse, informatsiooniga kindlustamine, tööstusharude vahelise teaduslik-tehnilise propaganda organiseerimine ning sellealaste materjalide ettevalmistamine ja väljaandmine[22]. Hilisem Eesti NSV Plaanikomitee Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni Instituut.
 • Eesti NSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsuse (1970–1988) ülesanneteks olid: Eesti NSV kalurikolhooside juhtimine; kalamajanduse arendamine; plaanide ja projektide väljatöötamine; tootmise realiseerimine; finantseerimine; toodangu kvaliteedi parandamine; alluvate asutuste tegevuse organiseerimine ja koordineerimine; hindade ja tariifide kinnitamine; standardite järgimise tagamine; tegevuse ratsionaliseerimine; kapitaalmahutuste efektiivsuse tagamine; abinõude rakendamine keskkonna kaitseks; töötajate kvalifikatsiooni tõstmine; koos Toiduainete Tööstuse Töötajate Ametiühingu Eesti Vabariikliku Komiteega töö nomeerimise ja sotsialistliku võistluse organiseerimine. Kalapüügi organiseerimine Balti mere rannaäärsetes piirkondades ja Eesti NSV siseveekogudes; kalakasvatuse ja kalatöötlemise korraldamine ning elanikkonna varustamine kalasaadustega; riiklike kalatööstuslike ettevõtete ning Eesti Kalurikolhooside Vabariikliku Liidu ja kalurikolhooside tegevuse juhtimine; riiklike plaaniliste ülesannete eest vastutamine riiklike ettevõtete ja kalurikolhooside osas. Selle ajani oli aastatel 1962–1969 juhtis Eesti NSV kalamajandust NSV Liidu Kalamajanduse Ministeeriumi Läänebasseini Kalatööstuse Peavalitsus keskusega Riias, millele olid allutatud Eesti NSV-s tegutsevad kalakombinaadid, püügibaasid ja kalasadamad, laevaremondi ettevõtted, vastavad varustus-turustusorganisatsioonid ja muud asutused. Ettevõtete ja asutuste vahetuks organisatsiooniliseks juhtimiseks oli moodustatud Läänemerebasseini Kalatööstuse Peavalitsus isemajandava allasutusena Eesti Kalatööstuse Tootmisvalitsus[23].

ENSV MN 1971–1975Redigeeri

Eesti NSV VIII Ülemnõukogu poolt 1971. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson 1961–1984 (1914–1988)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Albert Vendelin 1968–1975 (1914–2007)
Eesti NSV MN Plaanikomitee esimees ja
Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Hendrik Allik 1961–1973 (1901–1989)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Richard Sibul 1958–1979 (1914–1995)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Ferdinand Eisen 18.04.1960–22.07.1980 (1914–2000)
Eesti NSV justiitsminister Eesti NSV Justiitsministeerium Valter Raudsalu (1970–1976) (1915–2003)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Kuno Todeson 1963–1989 sündinud 1924
Eesti NSV kergetööstuse minister Eesti NSV Kergetööstuse Ministeerium Juri Vladõtšin 1965–1977 (1917–1994)
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Vladimir Käo 1965–1975 (1924–1989)
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse minister Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium Heino Teder 1966–1988 (1926–2007)
Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium Gustav Tõnspoeg
Albert Essenson
1965–1971
1971–1984
(1929–2006)
(1922–1985)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Hendrik Allik 1961–1973 (1901–1989)
Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister
Eesti NSV Siseministeerium
Valter Ani 1962–1979 (1914–1990)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Heino Rohtla 24.08.1970–11.05.1975 (1921–1985)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Albert Norak 1967–1979 (1928–2015)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Albert Laus
Juhan-Kaspar Jürna
19.04.1963–8.06.1973
23.11.1978–14.07.1988
(1918–1986)
(1931–1982)
Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse minister Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium Eduard Schmidt
Aare Purga
(1970–1972)
1972–1975
(1922–1972)
(1936–1993)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Bruno Saul 1969–1975 (1932–)
Eesti NSV sotsiaalkindlustuse minister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Endel Puusepp
Gustav Sarri
1964–1974
1974–1980
(1909–1996)
(1921–1997)
Eesti NSV teenindusminister Eesti NSV Teenindusministeerium Meta Vannas
Valter Hallmägi
1969–1975
1975–1989
(1924–2002)
(1930–1996)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium Jaan Tepandi 1965–1979 (1917–2004)
Eesti NSV välisminister
kohakaasluse alusel Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1962–1984 (1920–2011)

ENSV MN 1975–1980Redigeeri

Eesti NSV IX Ülemnõukogu poolt 1975. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson 1961–1984 (1914–1988)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Richard Sibul
Garald Kruger
4.11.1958–1.10.1979
1.10.1979–23.06.1988
(1914–1995)
(1929–2015)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Ferdinand Eisen 18.04.1960–22.07.1980 (1914–2000)
Eesti NSV justiitsminister Eesti NSV Justiitsministeerium Valter Raudsalu
Erki Silvet
(1970–1976)
(1976–1985)
(1915–2003)
(1922–2006)
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Feliks Jürgens
Viljar Veskiväli
1975–1980
1980–1988
(1917–1999)
sündinud 1936
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse minister Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium Heino Teder 1966–1988 (1926–2007)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Gustav Tõnspoeg 1973–1987 (1929–2006)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Harald Männik 11.05.1975–23.01.1981 (1926–2003)
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Albert Norak
Endel Mändmaa
1967–1979
1979–1990
(1928–2015)
(1928−2006)
Eesti NSV kergetööstuse minister Eesti NSV Kergetööstuse Ministeerium Juri Vladõtšin
Jüri Kraft
1965–1977
1977–1988
(1917–1994)
sündinud 1935
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Juhan-Kaspar Jürna
Johannes Lott
8.06.1973–23.11.1978
23.11.1978–14.07.1988
(1931–1982)
sündinud 1930
Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse minister Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium Aare Purga
Ilmar Nuut
1972–1975
1975–1987
(1936–1993)
sündinud 1923
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Bruno Saul 1969–1975 (1932–)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Avaliku korra kaitse minister
Eesti NSV Siseministeerium
Valter Ani
Marko Tibar
1962–1979
1979–1990
(1914–1990)
(1933–2014)
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Väino Rätsep 1975–1988 sündinud 1928
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium Jaan Tepandi
Ants Laos
1965–1979
1979–1985
(1917–2004)
sündinud 1943
Eesti NSV välisminister
kohakaasluse alusel Eesti NSV MN esimehe asetäitja
Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1962–1984 (1920–2011)
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 25.08.1978 seadlusega nimetati Eesti NSV Ministrite Nõukogu riiklikud komiteed ümber Eesti NSV riiklikeks komiteedeks.

ENSV MN 1980–1985Redigeeri

Eesti NSV X Ülemnõukogu poolt 1980. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Valter Klauson 1961–1984 (1914–1988)
: Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Bruno Saul 1984–1988 sündinud 1932
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Rüütel 1979–1983 sündinud 1928
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja,

Eesti NSV Agrotööstuskomitee esimees

Eesti NSV Ministrite Nõukogu,

Eesti NSV Agrotööstuskomitee (1983-1985 Agrotööstuskoondis)

Heino Veldi 1983-1988 sündinud 1936
: Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Vladimir Käo 8.04.1983–11.03.1985 (1924–1989)
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Ain Soidla 19.01.1988–28.12.1989 (1940–2018)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Green 1953–1984 (1920–2011)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Heino Veldi 1981-1983 sündinud 1936
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Peeter Palu 1983–1990 (1942–2008)
Eesti NSV aiandusminister Eesti NSV Aianduse Ministeerium Harald Männik 1981–1985 (1926–2003)
Eesti NSV ehitusminister Eesti NSV Ehitusministeerium Peeter Palu
Harri Lumi
Lauri Schmidt
26.05.1976–1983
1983–12.1984
12.1984–1987
(1942–2008)
sündinud 1933
(1946–2012)
Eesti NSV ehitusmaterjalide minister Eesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeerium Vladimir Klauson
Leonid Ananitš
22.01.1980–10.10.1984
10.10.1984–1987
sündinud 1933
sündinud 1936
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Elsa Gretškina 22.07.1980–1.08.1988 (1932–2014)
Eesti NSV justiitsminister Eesti NSV Justiitsministeerium Erki Silvet 14.01.1976–15.11.1985 (1922–2006)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Kuno Todeson 26.12.1963–1989 sündinud 1924
Eesti NSV kergetööstuse minister Eesti NSV Kergetööstuse Ministeerium Jüri Kraft 29.12.1977 – 1988 sündinud 1935
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Johannes Lott 23.11.1978–14.07.1988 sündinud 1930
Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse minister Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium Ilmar Nuut 31.12.1975–1987 sündinud 1923
Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium Albert Essenson
Tiit Kõuhkna
17.12.1971–1984
1984–1985
(1922–1985)
sündinud 1942
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse minister Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium Heino Teder 21.06.1966–1988 (1926–2007)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riikliku Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Gustav Tõnspoeg 19.03.1973–1987 (1930–2006)
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Harald Männik
Vello Lind
11.05.1975–23.01.1981
23.01.1981–25.03.1983
(1926–2003)
(1936–2017)


Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Endel Mändmaa 13.07.1979–1990 (1928−2006)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Arvo Kaldma 4.07.1975–1989 (1934–1995)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Marko Tibar 27.03.1979–1990 (1933–2014)
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Väino Rätsep 16.06.1976–1988 (1928–)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium Ants Laos 4.12.1979–1985 (1943–)
Eesti NSV varumisminister Eesti NSV Varumisministeerium August Pedajas
Viktor Rajevski
20.01.1970–24.08.1982
24.08.1982–1985
(1930–1992)
(1936–2017)
Eesti NSV välisminister Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1984–1990 (1920–2011)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Garald Kruger 2.10.1979–1988 (1929–2015)
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Viljar Veskiväli 19.02.1980–1988 (1936–)
Eesti NSV kommunaalmajanduse minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium Valter Eks 12.11.1979–1989 (1930–2011)
Eesti NSV sotsiaalhooldusminister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Gustav Sarri 15.05.1974–1990 (1921–1997)
Eesti NSV teenindusminister Eesti NSV Teenindusministeerium Valter Hallmägi 29.03.1975–1989 (1930–1996)

ENSV MN 1985–1988Redigeeri

Eesti NSV XI Ülemnõukogu poolt 1985. aastal kinnitatud ENSV MN:

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Bruno Saul
Indrek Toome
1984–1988
1988–1990
sündinud 1932
sündinud 1943
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Indrek Toome −1988 (1943–)
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Ain Soidla 1988–1989 (1940–2018)
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Gustav Tõnspoeg (1930–2006)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Arnold Green (1920–2011)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Viktor Rajevski (1936–2017)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Peeter Palu 1983–1990 (1942–2007)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Pjotr Melnik 1985–1987 (1937–)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Anatoli Tregubov 1978–1985 (1928–)
Eesti NSV Agrotööstuskomitee esimees Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee Heino Veldi 4.12.1985–8.09.1988 (1936–)
Eesti NSV autotranspordiminister Eesti NSV Autotranspordiministeerium Garald Kruger 1978–1988 (1929–2015)
Eesti NSV ehitusminister Eesti NSV Ehitusministeerium Lauri Schmidt 19.12.1984–17.06.1987 (1946–)
Eesti NSV ehitusmaterjalitööstuse minister Eesti NSV Ehitusmaterjalitööstuse Ministeerium Leonid Ananitš 10.10.1984–17.06.1987 (1936–)
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Elsa Gretškina 22.07.1980–1.08.1988 (1932–2014)
Eesti NSV justiitsminister Eesti NSV Justiitsministeerium Erki Silvet
Advig Kiris
1976–1985
1985–1990
(1922–2006)
(1935–)
Eesti NSV kergetööstuse minister Eesti NSV Kergetööstuse Ministeerium Jüri Kraft 1977–1988 (1935–)
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Kuno Todeson 1963–1989 (1924–)
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Johannes Lott 23.11.1978–14.07.1988 (1930–)
Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse minister Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium Ilmar Nuut
Väino Rajangu
1975–1986
1986–1988
(1923–)
(1945–)
Eesti NSV metsamajanduse ja looduskaitse minister Eesti NSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium Heino Teder 1966–1988 (1926–2007)
Eesti NSV metsa-, tselluloosi-, paberi ja puidutööstuse minister Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium Vladimir Tšernõšev
Sergei Sinani
27.081965–23.10.1985
23.10.1985–1988
(1921–1985)
(1938–2012)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Gustav Tõnspoeg
Valeri Paulman
1973–1987
1987–1988
(1930–2006)
sündinud 1937
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Endel Mändmaa 1979– 1990 (1928−2006)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Arvo Kaldma 1975–1989 (1934–1995)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Marko Tibar 1979–1990 (1933–2014)
Eesti NSV teraviljasaaduste minister Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeerium Viktor Rajevski
Elmu Peek
1985–1988
1988–1989
(1936–2017)
(1936–)
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Väino Rätsep
Laur Karu
1975–1988
1988–1990
(1928–)
(1942–1996)
Eesti NSV varumisminister Eesti NSV Varumisministeerium Viktor Rajevski 1982–1985 (1936–2017)
Eesti NSV välisminister Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1984–1990 (1920–2011)
Eesti NSV autotranspordi ja maanteede minister Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeerium Garald Kruger 1979–1988 (1929–2015)
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Viljar Veskiväli 1980–1988 (1936–)
Eesti NSV kommunaalmajanduse minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium Valter Eks 1979–1989 (1930–2011)
Eesti NSV sotsiaalkindlustusminister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Gustav Sarri 1980–1990 (1921–1997)
Eesti NSV teenindusminister Eesti NSV Teenindusministeerium Valter Hallmägi 1975–1989 (1930–1996)

Eesti NSV MN juures tegutsesid ja MN kuulusid ka:

1988. aastal liideti Eesti NSV Haridusministeerium, kutsehariduskomitee ning kõrg- ja keskerihariduskomitee Eesti NSV Riikli­kuks Hariduskomiteeks, esimees Väino Rajangu.

ENSV MN 1988–1990Redigeeri

Ametikoht Asutus Nimi Pilt Tegevusaastad Eluaastad
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Indrek Toome 16.11.1988–1990
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Heino Veldi 1988–1990
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Ain Soidla 1988–1990
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Gustav Tõnspoeg −1990 (1930–2006)
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Viljar Veskiväli
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Anatoli Tregubov
Eesti NSV MN esimehe asetäitja
ja Plaanikomitee esimees
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Rein Otsason 1988–1989 (1931–2004)
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Peeter Palu 1983–1990 (1942–2007)
Eesti NSV Agrotööstuskomitee esimees,
ministri õigustes
Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee Gustav Tõnspoeg 8.09.1988–12.01.1990 (1930–2006)
Eesti NSV ehitusminister Eesti NSV Ehitusministeerium Lauri Schmidt
Gennadi Golubkov

11.04.1990 - 30.01.1992
1946–2012
Eesti NSV ehitusmaterjalidetööstuse minister Eesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeerium
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Väino Rajangu
Eesti NSV justiitsminister Eesti NSV Justiitsministeerium Advig Kiris 1985–1990
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Kuno Todeson 1963–1989
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Viljar Veskiväli
Eesti NSV kommunaalmajanduse minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium Valter Eks 1979–1989
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Jaak Kaarma 1989–1990
Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse
minister
Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium Eduard Tšerevaško
Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium
Eesti NSV metsa-, tselluloosi-, paberi ja puidutööstuse minister Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium Tiit Nuudi
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Plaanikomitee esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Rein Otsason
Edgar Savisaar
1988–1989
1989–1990
(1931–2004)
sündinud 1950
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Arder Väli[26] 12.01.1990–7.05.1990 sündinud 1945
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Endel Mändmaa 1979–1990 (1928−2006)
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Arvo Kaldma 1975–1989 (1934–1995)
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Marko Tibar 1979–1990 (1933–2014)
Eesti NSV sotsiaalkindlustusminister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Gustav Sarri 1974–1990 (1921–1997)
Eesti NSV teenindusminister Eesti NSV Teenindusministeerium Valter Hallmägi 1975–1988 (1930–1996)
Eesti NSV teraviljatootmisminister Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeerium Elmu Peek 1988–1989 sündinud 1936
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Laur Karu 1988–1990 (1942–1996)
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium
Eesti NSV transpordiminister Eesti NSV Transpordiministeerium Harald Krüger 1963–1989 (1929–2015)
Eesti NSV tööstuse ja energeetikaminister Eesti NSV Tööstuse ja Energeetikaministeerium Roman Šeremeta (1936–)
Eesti NSV varumisminister Eesti NSV Varumisministeerium
Eesti NSV välisminister Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green 1984–1990 (1920–2011)
 • Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitseja Elmar Matt
Eesti NSV MN juures tegutsesid ja MN kuulusid ka:

6. detsembril 1989 likvideeris Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium seadlusega "Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsusest": Eesti NSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumi, Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi ja Riikliku Agrotööstuskomitee; Riikliku Ehituskomitee; Riikliku Hariduskomitee; Riikliku Kehakultuuri- ja Spordikomitee; Riikliku Kultuurikomitee; Riikliku Kütuse- ja Energeetikakomitee; Riikliku Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee; Riikliku Materiaal-Tehnilise Varustuse Komitee; Riikliku Plaanikomitee; Riikliku Statistikakomitee; Riikliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Komitee; Riikliku Transpordikomitee; Riikliku Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee ning Riikliku Tööstuskomitee.

Sama seadusega moodustati:

Eelnev:
Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu
Eesti NSV Ministrite Nõukogu
19461990
Järgnev:
Edgar Savisaare valitsus

AjaluguRedigeeri

Eesti NSV Rahvakomissaride NõukoguRedigeeri

Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu oli Eesti NSV valitsus alates 25. augustist 1940, mil II Riigivolikogu võttis vastu Eesti NSV Konstitutsiooni, kuni 25. märtsini 1946.

1940–1941
  Pikemalt artiklis Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

Nõukogude-Saksa sõja algusega oli Rahvakomissaride Nõukogu põhitegevus Eesti NSV kaitsevõime suurendamine. 1941. aasta juunis mobiliseeriti parteiliikmed ja vabatahtlikud, üldmobilisatsiooni välja ei kuulutatud. 1941. aasta juulis-augustis vallutasid Saksa väed Eesti ja algas Saksa okupatsioon. Teise maailmasõja lahingute ajal Eestis Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ei tegutsenud Eesti territooriumil, vaid asus evakueerituna NSV Liidu tagalapiirkondades.

Eesti Omavalitsus

1941–1944 oli Eestis Saksa okupatsioon ja Saksa okupatsioonivõimude loal viis läbi piiratud valitsemist Eesti Omavalitsus. Sakslased moodustasid Eesti Omavalitsuse, mille juhiks sai 15. septembril 1941 Hjalmar Mäe ja see lõpetas tegevuse 17. septembril 1944. Eesti omavalitsus tegutses kindralkomissar Karl-Siegmund Litzmanni alluvuses ega omanud iseseisva otsustamise õigust.

Otto Tiefi valitsus

Pärast Saksa vägede Tallinnast taganemist nimetas 18. septembril 1944 Jüri Uluots ametisse Otto Tiefi valitsuse. 22. septembril 1944 saabusid Tallinna Punaarmee väeüksused ja Otto Tiefi valitsuse liikmed lahkusid Tallinnast.

1944–1946

Pärast Eestis Nõukogude võimuorganite taasloomist 1944. aastal taastati Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu tegevus algul Võrus ja seejärel Tallinnas. Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimeheks määrati Arnold Veimer.

  Pikemalt artiklis Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu

Eesti NSV Ministrite NõukoguRedigeeri

25. märtsil 1946 otsustas Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu 15. märtsi 1946. aasta seadusele "NSV Liidu Rahvakomissaride Nõukogu ümberkujundamise kohta NSV Liidu Ministrite Nõukogust ning liidu- ja autonoomsete vabariikide rahvakomissaride nõukogude ümberkujundamise kohta liidu ja autonoomsete vabariikide ministrite nõukogudeks" kujundada Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu ümber Eesti NSV Ministrite Nõukoguks ja Eesti NSV rahvakomissariaadid Eesti NSV ministeeriumiteks.

Vastavalt NSV Liidu Ülemnõukogu seadlusele nimetati ka Eesti NSV Rahvakomissaride Nõukogu esimees Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimeheks ja Eesti NSV rahvakomissare hakati kutsuma Eesti NSV ministriteks.

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. Vana kooli mees, Erki Silvet, Eesti Päevaleht, 11. JAANUAR 2001
 2. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Sõjaväelaste Perekondade Riikliku Hooldamise ja Heaolu Valitsus (1944 - 1946), The National Archives of Estonia
 3. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Kultuurhariduslike Asutuste Komitee (1944 - 1953), The National Archives of Estonia
 4. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv repatrieerimise osakond (1945 - 1953), The National Archives of Estonia
 5. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Riiklik Tehnilise ja Mäejärelevalve Valitsus (1946 -), The National Archives of Estonia
 6. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Töönduslike Kooperatiivide Peavalitsus (1944 - 1950), The National Archives of Estonia
 7. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Polügraafiatööstuse, Kirjastuste ja Raamatukaubanduse Valitsus (1949 - 1953), The National Archives of Estonia
 8. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Tööjõu Organiseeritud Värbamise Valitsus (1949 - 1959), The National Archives of Estonia
 9. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Trükistes Riiklike Saladuste Kaitse Peavalitsus (1940 - 1941, 1944 - 1990), The National Archives of Estonia
 10. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Looduskaitse Valitsus (1957 - 1962), The National Archives of Estonia
 11. ENSV Ministrite Nõukogu Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee, The National Archives of Estonia
 12. Maie Pihlamägi, EESTI NSV TÖÖSTUSE ARENG SEITSEAASTAKUL (1959-1965) RAHVAMAJANDUSE NÕUKOGU REFORMI TAUSTAL, Acta Historica Tallinnensia, 2013, 19, 115-146
 13. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Juriidiline Komisjon (1960 - 1990), The National Archives of Estonia
 14. ENSV MN j.a. Juriidilise Komisjoni ENSV Kohtuekspertiisi Laboratoorium (1964 - 1993), The National Archives of Estonia
 15. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Looduskaitse Valitsus (1957 - 1962), The National Archives of Estonia
 16. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Looduskaitse Valitsus (1957 - 1962), The National Archives of Estonia
 17. ENSV Ministrite Nõukogu Looduskaitse Komisjon (1965 -), The National Archives of Estonia
 18. ENSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium (1959 - 1988), The National Archives of Estonia
 19. ENSV MN Riiklik Kirjastuskomitee (1978 - 1988), The National Archives of Estonia
 20. ENSV Ministrite Nõukogu j.a. Gasifitseerimise Peavalitsus (1963 - 1990), The National Archives of Estonia
 21. EKP Keskkomitee ja ENSV Ministrite Nõukogu Partei- ja Riigikontrolli Komitee (1963 - 1990), The National Archives of Estonia
 22. ENSV MN j.a. Teadusliku Tehnilise Informatsiooni ja Propaganda Instituut (1968 - 1994), The National Archives of Estonia
 23. ENSV Ministrite Nõukogu Kalamajanduse Valitsus (1970 - 1988), The National Archives of Estonia
 24. ENSV Ministrite Nõukogu juures asuv Eesti Telegraafi Agentuur, The National Archives of Estonia
 25. ENSV MN Riiklik Kirjastuskomitee (1978 - 1988), The National Archives of Estonia
 26. Eesti põllumajandusjuhid-ministrid
 27. ENSV Riiklik Kütuse- ja Energeetikakomitee (1988 - 1990), The National Archives of Estonia
 28. ENSV Riiklik Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee (1962 - 1989), The National Archives of Estonia
 29. ENSV Riiklik Tööstuskomitee (1988 - 1990), The National Archives of Estonia
 30. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI S E A D L U S "Eesti NSV riigivalitsemise keskorganite süsteemi ümberkujundamise kohta", Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium, Tallinn, 21. detsember 1989

KirjandusRedigeeri

VälislingidRedigeeri