Tööjõureservid

"Tööjõureservid"(Трудовы́е резе́рвы) oli üleliiduline vabatahtlik spordiselts Nõukogude Liidus, mis ühendas kutseharidussüsteemi õpilasi ja töötajaid. See loodi 1943. aastal NSVL Rahvasaadikute nõukogu alluvuses tööjõureservide peadirektoraadis, alates 1959. aastast tegutses ta iseseisva spordiseltsina , mis viis läbi kehalist kasvatust (haridusprotsessis) ja viis läbi massispordi ja sporditööd kutsekoolides koos kutseõppeasutustega.