Kutseharidus (inglise vocational education) on teatud erialal töötamiseks, teatud kutse saamiseks, teatud ametikohale kandideerimiseks või selle säilitamiseks vajalike teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mille omandamine ja täiendamine loob eeldused tulemusrikkaks erialaseks tegevuseks.

Põhihariduse baasil antavat kutseharidust nimetatakse kutsekeskhariduseks.

Kutseharidust võib omandada nt kutsehariduskeskuses.

Vaata ka

muuda