Kutseharidus

Kutseharidus (inglise vocational education) on teatud erialal töötamiseks, teatud kutse saamiseks, teatud ametikohale kandideerimiseks või selle säilitamiseks vajalike teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ja käitumisnormide süsteem, mille omandamine ja täiendamine loob eeldused tulemusrikkaks professionaalseks tegevuseks.

Põhiharidusjärgset kutseharidust nimetatakse kutsekeskhariduseks.

Kutseharidust võib omandada nt kutsehariduskeskuses.

Vaata kaRedigeeri