Kutse (inglise keeles occupational qualification) on kvalifikatsioon, mis saadakse kutseeksami sooritamisel ja mille tase on määratud asjakohases kutsestandardis.[1] Tavaliselt tõendatakse kutse olemasolu kutsetunnistusega, mille annab välja pädev asutus.

Kutsesüsteem on osa kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja rahvusvahelisele võrdlemisele.[2]

Vastavalt Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule[3] kehtib Eestis kaheksa-tasemeline kvalifikatsiooniraamistik, mis hõlmab nii formaalhariduslikke kui kutsekvalifikatsioone.[4]

Reguleeritud kutsetele on riiklikult kehtestatud teatud hariduse või töökogemuse nõue. Mittereguleeritud kutsete kirjeldused ja nõuded määratlevad eriala- või kutseliidud ja kutsenõukogud. Reguleeritud kutsete puhul vajab välisriigi kvalifikatsioon enne vaba juurdepääsu tööturule vastuvõtva riigi pädeva organi heakskiitu. Mittereguleeritud kutsete puhul on juurdepääs teise riigi tööturule vaba ning tööle võtmise otsustab tööandja.[5]

Euroopa Liidus on kutsekvalifikatsioonide tunnustamise hõlbustamiseks vastu võetud direktiiv 2005/36.

Reguleeritud kutsed jagunevad sektoraalseteks ja üldsüsteemi kutseteks. Sektoraalsete kutsete kutsekvalifikatsiooninõuded reguleeritakse Euroopa Liidus eraldi direktiividega. Sektoraalsed kutsed Euroopa Liidus on:

Üldsüsteemi kutsed on kõik teised reguleeritud kutsealad, mis ei ole sektoraalsed.

Eestis koordineerib kutsete süsteemi Sihtasutus Kutsekoda. Kutsekoda peab ka kutseregistrit. Informatsiooni Eestis reguleeritud kutsealade[6], pädevate asutuste, taotlemise korra jms kohta annab Eesti ENIC/NARIC keskus. Pädeva organi nõudmisel hindab Eesti ENIC/NARIC keskus ka välisriigi haridust tõendava dokumendi vastavust Eesti diplomitele.

Üldsüsteemi kutsete tunnustamist Eestis reguleerib välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus ja sektoraalsete kutsealade tunnustamist vastav valdkondlik seadus (tervishoiuteenuste korraldamise seadus, ravimiseadus, veterinaarkorralduse seadus, ehitusseadustik).

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Kutseseadus
  2. https://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem
  3. Euroopa kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe valdkonnas
  4. Eesti kvalifikatsiooniraamistik
  5. "Eesti ENIC/NARIC keskus: Kutsealane tunnustamine". Originaali arhiivikoopia seisuga 18. august 2018. Vaadatud 3. augustil 2018.
  6. "Eestis reguleeritud kutsealad". Originaali arhiivikoopia seisuga 27. juuli 2018. Vaadatud 3. augustil 2018.

Välislingid

muuda