Kutsehariduskeskus

Kutsehariduskeskus ehk kutseõppekeskus on kutseharidusasutus, kus mingit eriala õppides saab kutsehariduse.

Eestis on nt Tartu Kutsehariduskeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus, Viljandi Kutseõppekeskus.