Asutus (vanemas kirjanduses ka asutis) on ühiskonnas halduslikke, majanduslikke, kultuurilisi, hariduslikke, sotsiaalseid või muid ülesandeid täitev iseseisev, ainelise tootmisega mitte tegelev institutsioon.

Riigi- ja haldusõiguses mõistetakse asutusena halduse kandja osa ehk organit, millel on määratud piirides organisatsiooniline ja funktsionaalne iseseisvus. Asutus esindab oma ülesannete täitmisel haldusevälistes või halduse kandjate vahelistes suhetes halduse kandjat.

Eesti õiguses eristatakse ametiasutusi, riigiasutusi, kohaliku omavalitsuse asutusi, valitsusasutusi ja valitsusasutuste hallatavaid asutusi.

Asutuse liike

muuda