Kutseharidusstandard

Kutseharidusstandard on Vabariigi Valitsuse määrus, kus kehtestatakse kutseõppeasutuses või kutseõpet läbiviivas rakenduskõrgkoolis toimuva kutseõppe tasemeõppe ühtsete nõuete kogum, sealhulgas kutseõppe õpiväljundid ja nende seos kutseseaduses kehtestatud kvalifikatsiooniraamistikuga, õppekava ning õppe ülesanded ja nõuded, õppekava muutmise põhimõtted, varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise põhimõtted ning õppevaldkondade ja -suundade ning õppekavarühmade loetelu.

VälislingidRedigeeri

  • Kutseharidusstandard Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130. RT I, 28.08.2013, 13; RT I, 16.07.2016, 8.