Määrus (õigusteadus)

 See artikkel räägib õigusteaduse üldmõistest; Euroopa Liidu õiguse mõiste kohta vaata artiklit Määrus (Euroopa Liit).

Määrus on täidesaatva võimu poolt seadusliku volituse alusel antud õiguse üldakt. Määrusi antakse ainult seadusest tuleneva volituse alusel.

Määruste andmise õigus on Vabariigi Valitsusel, ministritel, valla või linna volikogudel ja valitsustel, Eesti Panga presidendil, riigikontrolöril ja ülikooli nõukogudel.

Määrus on õigusallikate hierarhias seadustest madalamal, ta ei tohi olla seadusega vastuolus. Erinevate organite määrused on omavahel võrdsed, vastuolu korral peab vaidluse lahendama kohus.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda