Tasemeõpe

Tasemeõpe on õpe, mille puhul õppija eesmärk on saavutada õppides mingi kindel tase, näiteks akadeemiline kraad.

Tasemeõppe korraldamist reguleerivad Eestis põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kutseõppeasutuse seadus, rakenduskõrgkooli seadus, ülikooliseadus ning erakooliseadus.

Tasemeõppes õppimiseks töötajale õppepuhkuse andmist ja õppepuhkusetasu maksmist reguleerib täiskasvanute koolituse seadus.

Vaata kaRedigeeri