Rakenduskõrgkool

Rakenduskõrgkool on õppeasutus, kus toimub rakenduskõrgharidusõpe ning võivad toimuda magistriõpe ja õpe keskhariduse baasil toimuva kutsekeskhariduse õppekava järgi ning kus vähemalt kaks kolmandikku õpilastest ja üliõpilastest õpib rakenduskõrgharidusõppe õppekavade järgi.

Eesti rakenduskõrgkoolid kuuluvad kolme ministeeriumi haldusalasse:

Juhtimine ja struktuurRedigeeri

Rakenduskõrgkooli juhib rektor, riigikaitselist rakenduskõrgkooli aga ülem.

Rektor valitakse avalikul konkursil kuni 5 aastaks ministri, kelle juhitava ministeeriumi valitsusalasse rakenduskõrgkool kuulub, määrusega kehtestatud korras. Riigikaitselise rakenduskõrgkooli ülema määrab ametikohale kaitseväe juhataja kaitseministri ning haridus- ja teadusministri nõusolekul.

Rakenduskõrgkooli kõrgeim kollegiaalne otsustuskogu on rakenduskõrgkooli nõukogu, kuhu kuuluvad rektor, prorektor(id), õppejõudude esindajad ja üliõpilaskonna esindajad, kes moodustavad vähemalt 1/5 nõukogu koosseisust, ning teised põhimäärusega ettenähtud isikud.

Rakenduskõrgkooli ja ühiskonda sidustav nõuandev kogu on nõunike kogu, mis moodustatakse majandus- ja kultuuriringkondade, registreeritud kutse- ja ametiliitude, tööandjate liitude ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste esindajatest.

ÕppekorraldusRedigeeri

Rakenduskõrgkooli ülesanded on kõrghariduse omandamise võimaldamine, täienduskoolituse ja rakendusuuringute korraldamine ning arendustegevus oma õppevaldkonnas. Õppe kestus on 3-4 aastat ja alustamise tingimus on keskharidus.

Rakenduskõrgharidusõpe lõpeb lõpueksami sooritamise või lõputöö kaitsmisega. Isikul on õigus jätkata õpinguid magistriõppes õppeasutuse nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras.

Eesti rakenduskõrgkoolidRedigeeri

RiigirakenduskõrgkoolidRedigeeri

2016/2017 seisuga [1]

ErarakenduskõrgkoolidRedigeeri

2016/2017 seisuga[2]

ViitedRedigeeri

  1. Haridus- ja Teadusministeerium. [www.haridussilm.ee "Kõrgharidus. Õppeasutuste näitajad"]. {{netiviide}}: kontrolli parameetri |URL= väärtust (juhend)
  2. Haridus- ja Teadusministeerium. [www.haridussilm.ee "Kõrgharidus. Õppeasutuse näitajad"]. {{netiviide}}: kontrolli parameetri |URL= väärtust (juhend)

KirjandusRedigeeri

  • Altmäe, Arvi. Arvamusi kolmnurga kahest nurgast (rakenduskõrgkoolide probleemidest : intervjuu Tallinna Kõrgema Tehnikakooli rektori Arvi Altmäe, Viljandi Kultuurikolledz`i rektori Enn Siimeri ja haridusministeeriumi teaduse ja ülikoolide osakonna juhataja Ain Heinaruga / vahendas Anu Mõttus) / Õpetajate Leht 3. oktoober 1997, lk. 6
  • Altmäe, Arvi. Eesti rakenduskõrgkoolid täna ja homme (rakenduskõrgharidus ja rakenduskõrgkoolid Eestis ja mujal maailmas]) / Õpetajate Leht 7. november 1997, lk. 4-5
  • Altmäe, Arvi. Kvaliteedi kindlustamine riiklikes rakenduskõrgkoolides / Üliõpilasleht 28. mai 2001, lk. 5
  • Rihma, Merle. Rakenduskõrgkool ei ole hariduse umbtee. / Õhtuleht 29. november 2007

VälislingidRedigeeri