Keskharidus on haridustase, mis järgneb põhiharidusele ning on kõrghariduse eelduseks.

Keskharidus jaguneb üldkeskhariduseks ja kutsekeskhariduseks.

Eesti muuda

Keskhariduse omandamine ei ole kohustuslik.

Üldkeskharidus on gümnaasiumi riikliku õppekavaga kehtestatud nõuete kogum.

Kutsekeskharidus on kutseõppeasutuse seaduse ja kutse- või erialade riiklike õppekavadega kehtestatud nõuete kogum.

Nominaalne õppeaeg keskhariduse omandamiseks on kolm aastat.

Keskharidust saab omandada keskkoolis, gümnaasiumis, kutsekeskkoolis.