Põhiharidus

Põhiharidus on 1.–9. klassini ulatuv koolisüsteemi aste, mis on Eestis kohustuslik üldharidusmiinimum[1].

Põhihariduse võib Eestis omandada osaliselt algkoolis (1.–6. klass), põhikoolis (1.–9. klass) või gümnaasiumis, mille juures on põhikooli klassid.[1]

Põhikool jaguneb kolmeks kooliastmeks:

 • I kooliaste – 1.–3. klass;
 • II kooliaste – 4.–6. klass;
 • III kooliaste – 7.–9. klass.[1]

Põhiharidust saab omandada kolme riikliku õppekava alusel: põhikooli riiklik õppekava, põhikooli lihtsustatud õppekava ja haridusliku erivajadusega õpilasele koostatud individuaalne õppekava.[2] Et lõpetada põhikool, tuleb läbida õppekava ja teha edukalt kolm põhikooli lõpueksamit: 1) eesti keel ja kirjandus või eesti keel kui teine keel, 2) matemaatika ja 3) eksam õpilase valikul.[1]

Põhitaseme õppe põhivorm on päevaõpe. Koolikohustuse vanuse ületanud võivad omandada põhihariduse ka õhtuses õppes, kaugõppes või eksternina.[3]

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt peab vähemalt 80 protsendil õpilastest, kelle jaoks põhikool on elukohajärgne kool, kuluma kooli jõudmiseks mitte rohkem kui 60 minutit. Munitsipaal- või riigikoolis õppekava alusel toimuva põhi- või keskharidusõppe eest ei tohi õpilastelt ega vanematelt nõuda kaasrahastamist.[2]

Põhikooli õpilase suurim lubatud nädala õppekoormus õppetundides on:

 1. 1. klassis 20;
 2. 2. klassis 23;
 3. 3. ja 4. klassis 25;
 4. 5. klassis 28;
 5. 6. ja 7. klassis 30;
 6. 8. ja 9. klassis 32.[2]

Pärast põhikooli lõppu võib jätkata gümnaasiumis üldkeskharidusega, kutseõppeasutuses kutsekeskharidusega või omandada kutse. Koolikohustusliku ea ületanud põhihariduseta isikutele on mõeldud kutseõpe põhihariduse baasil, mille puhul õpitakse eriala kõrval ka erialaga seotud üldharidusaineid.[1]

Eestis on arutatud ka keskhariduse kohustuslikuks muutmist, kuid siiani pole neid ettepanekuid vastu võetud.[4]

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Ülevaade üldharidusest haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel
 2. 2,0 2,1 2,2 Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
 3. Põhiharidus portaalis rajaleidja.ee
 4. Merje Pors "Reps: keskhariduse kohustuslikkuse nõue aitaks probleemi lahendada" Postimees, 05.07.2011

VälislingidRedigeeri