Põhikool on üldhariduskool Eestis, kus saab omandada põhiharidust. Põhikoolis on 1.–9. klass.

Põhikool on 4.-6. klass

Põhikool jagatakse kolmeks kooliastmeks:

  1. kooliaste – 1.–3. klass
  2. kooliaste – 4.–6. klass
  3. kooliaste – 7.–9. klass

Põhikool võib tegutseda asutusena, kus antakse haridust ainult ühel või kahel kooliastmel (algkool, progümnaasium). Põhikool võib kolmes või vähemas astmes olla ka liidetud üheks asutuseks lasteaia (lasteaed-põhikool, lasteaed-algkool) või gümnaasiumiga.

Põhikool võib halduslikult olla kas munitsipaal-, riigi- või erakool.

Välislingid muuda