Progümnaasium on koolihariduse aste, mis eelneb gümnaasiumile.

Eesti

muuda

1934. aasta keskkoolide seaduse (SK VI 1938, 1, 4) järgi oli progümnaasium viieklassiline "keskkool" (tänapäeva mõistes põhikool), mis järgnes algkooli neljanda klassi lõpetamisele (paralleelne "keskkooli" liik oli reaalkool, mis oli kolmeklassiline ja järgnes algkooli kuuendale klassile).

Progümmnaasiumi lõpetanuil oli õigus (sarnaselt reaalkooli lõpetanutega) astuda gümnaasiumi ehk hakata tänapäeva mõistes omandama keskharidust.