Progümnaasium

Progümnaasium on koolihariduse aste, mis eelneb gümnaasiumis õppimisele.

EestiRedigeeri

1934. aasta keskkoolide seaduse (SK VI 1938, 1, 4) järgi oli progümnaasium 5-klassiline "keskkool" (tänapäeva mõistes põhikool), mis järgnes algkooli 4. klassi lõpetamisele (paralleelne "keskkooli" liik oli reaalkool, mis oli 3-klassiline ja järgnes algkooli 6. klassi lõpetamisele).

Progümmnaasiumi lõpetanuil oli õigus (sarnaselt reaalkooli lõpetanutele) astuda gümnaasiumi ehk hakata tänapäeva mõistes omandama keskharidust.