Erakool on eraomandisse kuuluv kool.

Eestis kuuluvad sellised koolid enamasti kooli haldamiseks loodud sihtasutustele või mittetulundusühingutele. Traditsiooniliselt tegutsevad erakoolidena kristlikud koolid ja enamasti ka Waldorfi koolid.

Riigiti on erakoolide levik väga erinev, näiteks USA-s on erakoolidel haridussektoris oluline osa, Rootsis aga väike (14%).

Ingliskeelsetes riikides kasutatakse erakoolide kohta eri nimetusi (nt public school ja private school), mistõttu tõlkimisel tuleb olla terminitega ettevaatlik.

Vaata ka muuda