Eesti Kristlike Erakoolide Liit

Eesti Kristlike Erakoolide Liit[1] (lühend EKEL) on erakoolipidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtustel põhineva hariduse andmist Eestis.

Eesti Kristlike Erakoolide Liidu logo

EKEL on assotsieerunud organisatsiooniga International Association for Christian Education (Internationaler Verband für Christliche Erziehung und Bildung), mis on eri Euroopa riikidest pärit haridusühenduste katusorganisatsioon, mille eesmärk on toetada kristlikku haridust nii erakoolides kui ka avalik-õiguslikes koolides.

EKEL asutati 16. mail 2014 Tallinnas MTÜ-na. EKEL-i põhikirja järgi võivad liidu liikmeteks olla Eestis registreeritud ja kehtivat koolitusluba omavad erakoolipidajad, kes on oma põhikirja alusel maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.

EKEL-i vaatlejaliikmeks võib olla Eestis registreeritud, kehtivat koolitusluba omav, koolitusloa taotlemiseks valmistuv või lastehoiuteenust osutav juriidiline isik, kes on maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.

Perioodil 2022–2025 kuuluvad EKEL-i juhatusse Kaarli Kool, Tallinna Toomkool ja Püha Johannese Kool.

Liikmed muuda

Liitu kuuluvad:

12 kristlikus koolis õpib õppeaastal 2023/2024 kokku 2945 õpilast, neist 263 käib koolide juures tegutsevates lasteaedades. Kristlike koolide õpilaste arv on aastatel 2014–2023 kasvanud pea 3 korda ehk teeb u 15% aastas. Iga neljas Eesti erakooli õpilane õpib kristlikus koolis.

Viited muuda

Välislingid muuda