Eesti Kristlike Erakoolide Liit

Eesti Kristlike Erakoolide Liit[1] (lühend EKEL) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtustel põhineva hariduse andmist Eestis.

Eesti Kristlike Erakoolide Liidu logo

EKEL on assotsieerunud organisatsiooniga International Association for Christian Education (Internationaler Verband für Christliche Erziehung und Bildung; http://www.int-v.org/), mis on erinevatest Euroopa riikidest pärit haridusühenduste katusorganisatsioon, mille eesmärk on toetada kristlikku haridust nii erakoolides kui ka avalik-õiguslikes koolides.

Asutamine ja liikmedRedigeeri

EKEL asutati 16. mail 2014 Tallinnas MTÜ-na, liitu kuuluvad haridusasutused:

EKEL-i põhikirja järgi võivad liidu liikmeteks olla Eestis registreeritud ja kehtivat koolitusluba omavad erakooli pidajad, kes on oma põhikirja alusel maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.

EKEL-i vaatlejaliikmeks võib olla Eestis registreeritud, kehtivat koolitusluba omav, koolitusloa taotlemiseks valmistuv või lastehoiuteenust pakkuv juriidiline isik, kes on maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.

Kaheteistkümnes kristlikus haridusasutuses õpib õppeaastal 2021/2022 kokku 2571 õpilast, neist 265 käib koolide juures tegutsevates lasteaedades. Kristlike koolide õpilaste arv on aastatel 2014–2021 kasvanud 2,4 korda, see teeb 10–15% aastas. See tähendab, et iga neljas Eesti erakooli õpilane õpib kristlikus koolis. Lisaks loomulikule klassi kaupa kasvamisele on koolid jõudsalt oma tegevust laiendanud, et pakkuda uuenduslikke võimalusi hariduse omandamiseks. Viimastel aastatel on loodud uusi õppesuundi (nt koduõppe osakonnad, tugiharidus, huviharidus) ja avatud uusi haridusastmeid (nt lasteaiarühmad, gümnaasium).

JuhatusRedigeeri

Perioodil 2019–2022 kuuluvad EKEL juhatusse Kaarli Kool, Tallinna Toomkool ja Tartu Luterlik Peetri Kool.

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri