Eesti Kristlike Erakoolide Liit

Eesti Kristlike Erakoolide Liit[1] (lühend EKEL) on erakooli pidajate ühendus, mis toetab liikmete koostööd oikumeenilises vaimus ning arendab kristlikel väärtustel põhineva hariduse andmist Eestis.

Eesti Kristlike Erakoolide Liidu logo

EKEL on assotsieerunud organisatsiooniga International Association for Christian Education (Internationaler Verband für Christliche Erziehung und Bildung), mis on eri Euroopa riikidest pärit haridusühenduste katusorganisatsioon, mille eesmärk on toetada kristlikku haridust nii erakoolides kui ka avalik-õiguslikes koolides.

Asutamine ja liikmed Redigeeri

EKEL asutati 16. mail 2014 Tallinnas MTÜ-na, liitu kuuluvad haridusasutused:

EKEL-i põhikirja järgi võivad liidu liikmeteks olla Eestis registreeritud ja kehtivat koolitusluba omavad erakooli pidajad, kes on oma põhikirja alusel maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.

EKEL-i vaatlejaliikmeks võib olla Eestis registreeritud, kehtivat koolitusluba omav, koolitusloa taotlemiseks valmistuv või lastehoiuteenust osutav juriidiline isik, kes on maailmavaateliselt või organisatsiooniliselt seotud mõne Eestis tegutseva kristliku konfessiooniga, mis tunnistab usku Kolmainu Jumalasse.

12 kristlikus haridusasutuses õpib õppeaastal 2022/2023 kokku 2723 õpilast, neist 268 käib koolide juures tegutsevates lasteaedades. Kristlike koolide õpilaste arv on aastatel 2013–2022 kasvanud 2,7 korda, mis teeb u 15% aastas. See tähendab, et iga neljas Eesti erakooli õpilane õpib kristlikus koolis. Lisaks traditsioonilisele klassiõppele kasutatakse koolides ka uuenduslikke õppetöövõimalusi. Viimastel aastatel on loodud uusi õppesuundi (nt koduõppe osakonnad, tugiharidus, huviharidus) ja avatud uusi haridusastmeid (nt lasteaiarühmad, gümnaasium).

Juhatus Redigeeri

Perioodil 2022–2025 kuuluvad EKEL-i juhatusse Kaarli Kool, Tallinna Toomkool ja Püha Johannese Kool.

Viited Redigeeri

Välislingid Redigeeri