Põlva Jakobi Kool

Põlva Jakobi Kool on erakool Põlvas.

Õppetöö Põlva Jakobi Koolis

Õppeaastast 2019/2020 alustas Põlva Jakobi Kool tegevust Tartu Luterliku Peetri Kooli sõsarkoolina (õppekohana) Põlvas. Ühiseks kooli pidajaks sai MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool. 2023/2024 õppeaastast jätkab kool iseseisvana ning kooli pidajaks on Põlva Maarja koguduse poolt asutatud Põlva Jakobi Kooli Sihtasutus. Kooli uueks direktoriks sai Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi esimees Tiia Viilu.

Jakobi Kool rajati koostöös kohaliku kogukonna ja EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusega. Kooli nimi viitab Põlva kandist pärit kiriku- ja kooliõpetajale ning rahvavalgustajale Jakob Hurdale. Kool tegutseb Põlva ajaloolises kirikumõisa hoones (pastoraadis) ning seal pööratakse erilist tähelepanu ka Vana-Võrumaa kultuuripärandile, mh võru keele õppimisele.

1.–4. klassis on õppe- ja kasvatustegevus korraldatud üldõpetuse põhimõtteid järgides, v.a saksa keel, usuõpetus, meedia- ja suhtlemisõpetus ning oskusaine, kus järgitakse traditsioonilist aineõpetust. Kasutatakse kujundava hindamise ehk toetava hindamise põhimõtteid.

Kooli vapp

Sümboolika muuda

Jakobi Kooli sümboliks on vapp, millel on punasel kilbil kuldse, hõbedaste kaantega avatud raamatu kohal kuldne aabitsakukk, saateks kummalgi pool hõbedane võti.

Jakobi Kooli lipul on sinisel lipukangal mustaga ääristatud valge rist. Risti peal on vapi lipuvariant: punasel ruudukujulisel väljal kuldkollase, valgete kaantega avatud raamatu kohal kuldkollane aabitsakukk. Saateks kummalgi pool valge võti.

Vapi ja lipu eeskujuks on Tartu Luterliku Peetri Kooli sümboolika, osutamaks selle kooli olulisele rollile Jakobi Kooli sünni juures. Aabitsakukk meenutab nii Põlva Maarja kiriku tornis olevat kukke, kui ka Põlva omaaegsete pastorite tööd hariduspõllul.

Välislingid muuda