Edgar Savisaare valitsus

Edgar Savisaare valitsus asus ametisse 3. aprillil 1990. aastal Eesti NSV Valitsusena ning Eesti iseseisvuse taastamisel 20. augustil 1991 sai sellest de facto Eesti Vabariigi 34. (ülemineku) valitsus, mis oli ametis kuni 30. jaanuarini 1992.

Edgar Savisaare valitsus


Eesti Vabariigi 34. valitsus

Eesti NSV Valitsus (kuni 20. augustini 1991)
1990–1992
Ametisse astumise kuupäev 3. aprill 1990
Ametist lahkumise kuupäev 30. jaanuar 1992
Valitsuse liikmed
Peaminister Edgar Savisaar
Ajalugu
Valimised 1990. aasta Eesti NSV Ülemnõukogu valimised
Esinduskogu koosseis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
Eelnev

Enno Penno valitsus (de iure)

Indrek Toome valitsus (de facto)
Järgnev Tiit Vähi esimene valitsus

3. aprillil 1990 nimetas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu oma otsusega Edgar Savisaare ENSV Valitsuse esimeheks (peaministriks). Savisaare valitsus tuli võimule 3. aprillil 1990. aastal Eesti NSV Valitsusena ning tegevuse aluseks oli 6. detsembril 1989 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi poolt kinnitatud Seadus "Eesti NSV Valitsuse kohta"[1] ja 22. jaanuari 1990 nr. 16 määrus Eesti NSV ministeeriumide põhifunktsioonide[2] kindlaksmääramise kohta.

Eesti Vabariigi taastamise järel 20. augustil 1991 toimis Savisaare valitsus kuni tagasiastumiseni 29. jaanuaril 1992 de facto Eesti Vabariigi valitsusena.

Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsus koosnes Eesti NSV Valitsuse esimehest (peaministrist) ja ministritest. Eesti NSV Valitsuse esimehe (peaministri) ja valitsuse liikmed nimetas ametisse ning vabastas ametist Eesti NSV Ülemnõukogu.

Ajalugu muuda

12. oktoobril 1991 asutati Rahvarinde baasil Rahva-keskerakond, mis hiljem arenes Keskerakonnaks.

Suurem osa Savisaare valitsuse tegevusest möödus hüperinflatsiooni ja kasvava kaubanappuse olukorras. 1. juulist 1991 hakkasid Eestis põllumajandustoodetele kehtima vabaturuhinnad, mis tõi kaasa kuni kahekordse hinnatõusu. Savisaare valitsus võttis kasutusele ostukaardid ja toiduainete talongid. Talvel 1991/1992 valmistuti Tallinna uuselamurajoonide evakueerimiseks kütusenappuse tõttu. 31. detsembril 1991 seisid inimesed tundide kaupa leivajärjekorras ning paljud jäidki ilma leivata. Ka või kadus 1992. aasta jaanuaris lettidelt, sest oodati hinnatõusu. Savisaar käis isiklikult võiladusid üle vaatamas. Selles olukorras võitis ta tema vastu korraldatud umbusaldushääletuse, kuid astus seejärel tagasi 23. jaanuari hommikul 1992 – selle peale, kui kütuse- ja toidukriisi tõttu olid Tallinnas kasutusele võetud leivatalongid, kuid ülemnõukogu ei toetanud peaministri kava kehtestada eriolukord.

Eesti Vabariigi järgmise 35. (ülemineku) valitsuse peaministriks sai Savisaare valitsuse transpordiminister Tiit Vähi.

Valitsuse koosseis muuda

Ametinimetus Nimi Ametisse asumise aeg Ametist lahkumise aeg
Peaminister (Eesti NSV Valitsuse esimees, Eesti Vabariigi Valitsuse esimees) Edgar Savisaar 3. aprill 1990 30. jaanuar 1992
Riigiminister Raivo Vare 17. aprill 1990 30. jaanuar 1992
Ehitusminister Gennadi Golubkov 11. aprill 1990 30. jaanuar 1992
Haridusminister Rein Loik 11. aprill 1990 30. jaanuar 1992
Justiitsminister Jüri Raidla 17. aprill 1990 30. jaanuar 1992
Materiaalsete ressursside minister Aleksander Sikkal 17. aprill 1990 31. detsember 1991
Kaubandusminister Ants Laos 11. aprill 1990 31. detsember 1991
Aleksander Sikkal 1. jaanuar 1992 30. jaanuar 1992
Keskkonnaminister Toomas Frey 11. aprill 1990 13. veebruar 1991
Tõnis Kaasik 13. veebruar 1991 30. jaanuar 1992
Kultuuriminister Lepo Sumara 10. aprill 1990 30. jaanuar 1992
Majandusminister Jaak Leimann 11. aprill 1990 30. jaanuar 1992
Põllumajandusminister Vello Lind 7. mai 1990 13. veebruar 1991
Harri Õunapuu 13. veebruar 1991 30. jaanuar 1992
Rahandusminister Rein Miller 7. mai 1990 30. jaanuar 1992
Sideminister Rein Miller 25. aprill 1990 20. juuni 1991
Siseminister Olev Laanjärv 17. aprill 1990 30. jaanuar 1992
Sotsiaalhooldusminister Siiri Oviir 25. aprill 1990 30. jaanuar 1992
Sotsiaalminister Arvo Kuddo 17. aprill 1990 24. oktoober 1991
Tervisehoiuminister Andres Ellamaa 10. aprill 1990 30. jaanuar 1992
Transpordiminister Tiit Vähi 11. aprill 1990 16. aprill 1991
Transpordi- ja sideminister Tiit Vähi 16. aprill 1991 30. jaanuar 1992
Tööminister Arvo Kuddo 24. oktoober 1991 30. jaanuar 1992
Tööstus- ja energeetikaminister Jaak Tamm 25. aprill 1990 12. detsember 1991
Välisminister Lennart Meri 11. aprill 1990 30. jaanuar 1992
Minister (läbirääkimised NSV Liiduga) Endel Lippmaa 11. aprill 1990 29. november 1991
Minister (rahvussuhted) Artur Kuznetsov 24. aprill 1990 29. november 1991
  Pikemalt artiklis Üleminekuperiood (1990–1992)

Valitsuse tegevus muuda

3. aprillil 1990 nimetas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu oma otsusega Edgar Savisaare ENSV Valitsuse esimeheks (peaministriks).

 • 12. aprillil 1990 kirjutasid Eesti, Läti ja Leedu valitsusjuhid Vilniuses alla ühtse Balti turu moodustamise lepingule.
 • 18. aprillil 1990 nimetati ENSV Valitsuse korraldusega Mart Tarmak valitsuse esindajaks Leedus.
 • 25. aprillil 1990 kinnitas ENSV Valitsus Eesti Maksuameti põhimääruse.
 • 28. aprillil 1990 võttis ENSV Valitsus vastu määruse ühisettevõtete registreerimisest Eestis.
 • 23. mail 1990 kinnitas ENSV Valitsus Eesti Kodukaitse põhimääruse, mille kohaselt oli Eesti Kodukaitse rahva vabatahtlik organisatsioon, mis on moodustatud riikliku ja avaliku korra ning kodanike turvalisuse tagamiseks.
 • 31.mail 1990 võttis ENSV Valitsus vastu määruse Eesti Vabariigi Riikliku Tööturuameti moodustamise kohta. Tööturuamet teostas valitsuse tööturupoliitikat tööturu tasakaalustamiseks ja ratsionaalse tööhõive tagamiseks.
 • 5. juunil 1990 võttis ENSV Valitsus vastu määruse, millega asutati Siseministeeriumi ettepanekul Pärnumaal Paikuse alevikus Siseministeeriumi Politseikool.
 • 5. juulil 1990 võttis ENSV Valitsus vastu riigiettevõtte ja munitsipaalettevõtte põhimääruse.
 • 14. septembril 1990 otsustas EV Valitsus oma määrusega moodustada EV Valitsuse rahvamajanduskomitee, mille koosseisu arvati EV Valitsuse esimees (ühtlasi komitee esimees), EV Valitsuse aseesimees, ehitusminister, majandusminister, materiaalsete ressursside minister, sotsiaalminister, transpordiminister, tööstus- ja energeetikaminister, Riikliku Metsaameti peadirektor, Riikliku Välismajandusameti peadirektor ning EV Valitsuse poolt määratud kuue ettevõtte juhid (puuvillakombinaadi Kreenholmi Manufaktuuri peadirektor, kontserni Estar direktorite nõukogu esimehe asetäitja Oleg Klušin, metsatööstuskoondise Tarmeko peadirektor, kontserni Eesti Metsatööstus direktorite nõukogu esimees Olev Nigul, Kullamaa kolhoosi direktor, Eesti Põllumajandustootjate Keskliidu esimees Heino Priimägi, Tartu projekteerimis- ja ehituskoondise Tartu Maja juhataja Olari Taal, tootmiskoondise Talleks peadirektor Paul Treier ja tootmiskoondise Vasar peadirektor Ants Viigisalu).
 • 19. septembril 1990 kinnitas EV Valitsus oma määrusega Riikliku Tolliameti põhimääruse.
 • 24. septembril 1990 kinnitas EV Valitsus oma määrusega EV Riikliku Migratsiooniameti põhimääruse.
 • 27. septembril 1990 võttis EV Valitsus vastu määruse, millega otsustati lõpetada alates 15. oktoobrist 1990 riiklike dotatsioonide maksmine liha- ja piimatoodetele ning teraviljatoodetele.
 • 1. oktoobril 1990 moodustati EV Valitsuse määruse alusel Eesti Vabariigi Riigivaraamet, vastavalt ajutisele põhimäärusele pidi Riigivaraamet korraldama Eesti Vabariigi omandi valdamist, kasutamist ja käsutamist.
 • 4. oktoobril 1990 võttis Eesti valitsus vastu määruse, mille alusel likvideeriti keskse tsensuuriorganina toiminud Glavliti Eesti üksus ehk ENSV Ministrite Nõukogu juures asunud Trükistes Riiklike Saladuste Kaitse Peavalitsus.
 • 15. oktoobril 1990 võttis valitsus vastu korralduse moodustada Eesti Vabariigi majanduspiiri kaitseks kodanikualgatuse korras majanduspiiri kaitseteenistus, pannes majanduspiiri kaitse organiseerimise Eesti Kodukaitsele.
 • 29. detsembril 1990 kinnitas EV Valitsus ettevõtete nimekirja, mis esitati esimesena erastamiseks 1990. aasta 13. detsembri seaduse alusel. Sellesse nimekirja kuulus kuus ettevõtet: Õmblustootmiskoondis Baltika, Õmblusvabrik Võit, Tallinna Taksopark, Valga Autobaas, ettevõte Mareta ja väikeettevõte Sami.
 • 16. jaanuaril 1991 otsustas EV Valitsus oma määrusega lõpetada ENSV Riikliku Usuameti tegevuse ja EV Valitsuse ja kiriku suhete vahendamine pandi EV Kultuuriministeeriumile.
 • 4. veebruaril 1991 võttis EV Valitsus vastu määruse, mille kohaselt senine Riiklik Tuletõrje- ja Päästeamet nimetati ümber Riiklikuks Tuletõrjeametiks.
 • 8. aprillil 1991 otsustas EV Valitsus oma määrusega moodustada Eesti Vabariigi majanduspiiri kaitseteenistuse baasil Riiklik Piirikaitseamet riigiministri valitsemisalas.
 • 15. juulil 1991 võttis EV Valitsus vastu määruse, mille kohaselt moodustati Riikliku Tolliameti ja Riikliku Piirikaitseameti baasil riigiministri valitsemisalas tegutsev Riiklik Tolli- ja Piirikaitseamet.
 • 23. augustil 1991 keelustas EV Valitsus oma otsusega NLKP ja EKP tegevuse, raudtee, laevandus ja üleliidulise alluvusega tehased kuulutati Eesti riigi omandiks.
 • 29. augustil 1991 võttis EV Valitsus vastu määruse, millega reorganiseeriti senine Riiklik Tolli- ja Piirikatseamet riigiministri valitsemisalas tegutsevaks Riigi- ja Piirikaitseametiks.
 • 10. septembril 1991 võttis EV Valitsus vastu määruse, mille alusel moodustati siseministri valitsemisalas Riiklik Päästeamet.
 • 12. septembril 1991 võttis valitsus vastu määruse, millega kinnitati Eesti Vabariigi haldusse ülevõetavate NSV Liidu riigiorganite alluvuses või halduses olnud või nende juhtimisel tegutsenud ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide nimekiri, kus oli üles loetud kokku 157 ettevõtete, asutust ja organisatsiooni. NSVL Energeetika ja Elektrifitseerimise Ministeeriumi, Tootmiskoondis "Eesti Energia", Instituut "Eesti Energiavõrkude Projekt", Eesti Elektrijaama Ehitusvalitsus, Instituut "Orgenergostroi" Tallinna Osakond, Kržižanovski-nim. Instituudi Eksperimentaalbaas Kohtla-Järvel, Trusti "Sevzapelektrosetstroi" Ahtme Tsehh, Tehase "Kotlootšistka" Baltimaade Tsehh, Ettevõtte "Zapenergoavtomatika" Narva Jaoskond, Koondise "Pribaltenergozaštšita" Eesti Jaoskond Narvas, Väikeettevõte "Hüdrotehnika", Trusti "Energomehhanizatsija" Eesti Jaoskond, Väikeettevõte "Sevstroimehhanizatsija", Väikeettevõte "Sevenergostroitrans", Väikeettevõte "Fiting", Trusti "Gidroelektromontaž" Eesti Montaaživalitsus, Tootmiskoondise "Spetsremenergo" Baltimaade Tootmisjaoskond, Väikeettevõte "Estonenergomontaž", Väikeettevõte "Sesteplomontaž". NSVL Aatomienergiatööstuse Ministeeriumi: Tehas "Dvigatel", Tootmiskoondis "Baltijets", Sillamäe Keemia ja Metallurgia Tootmiskoondis, Väikeettevõte "Primo", Väikeettevõte "Stroitel 2". NSVL Söetööstuse Ministeeriumi: Tootmiskoondis "Eesti Põlevkivi", Skotšinski nim. Mäeinstituudi Eesti Filiaal, 26. Sõjaväestatud Mäepäästetööde Salk. NSVL Keemiatööstuse Ministeeriumi: Kummitoodete Tehas "Põhjala", Põlevkivikeemia Tootmiskoondis, Põlevkivikeemia Tehas "Kiviõli", Põlevkivi Teadusliku Uurimise Instituut. NSVL Elektrotehnika- ja Aparaaditööstuse: Teadustootmiskoondis "Elaktrotehnika", Tehas "Volta", Tallinna Elektrotehnika Instituut, Tallinna Tootmiskoondis "Tööstusaparaat", Tartu Aparaaditehas, Tveri Juhtimisvahendite Spetsiaalse Projeteerimis-Konstrueerimisbüroo Tallinna Osakond, Teadustootmiskoondise "Tsentroprogrammsistema" Tallinna Keskus, Tehas "Eesti Kaabel", Võru Gaasianalüsaatorite Tehas, Gaasianalüsaatorite SKB (Ühisettevõte "Nurimeks"). NSV Liidu Kalamajanduse Ministeeriumi: Balti Laevaremonditehas, Tallinna Laevaremonditehas, Klaipeda Tehase "Zapremmaš" Tallinna tsehh, Teadustootmiskoondise "Zaprõbtehtsentr" Tallinna Fliaal. NSVL Auto- ja Põllumajandusmasinatööstuse Ministeeriumi Tartu Põllutöömasinatehas "Võit", Tootmiskoondis "Sojuzglavlegpromsõrjo", Tallinna Masinatehas, Riikliku Agrokeemia Assotsiatsioon "Agrohim"Tootmiskoondis "Eesti Fosforiit", NSVL Sideministeeriumi Tootmiskoondis "RET", NSVL Laevaehitustööstuse Ministeeriumi Tootmiskoondise "Admiraliteiski Zavod" Baltimaade Baas, NSV Liidu Raadiotööstuse Ministeeriumi Eesti Vabariiklik Tootmis- ja Kaubanduskoondis "Orbita Service", NSVL Üldmasinaehituse Ministeeriumi Pärnu Masinatehas, NSVL Lennukitööstuse Ministeeriumi Tartu Kontrollaparatuuritehas, NSVL Elektroonikatööstuse Ministeeriumi H. Pöögelmanni nim. Elektrotehnikatehas, NSVL Laevaehitustööstuse Ministeeriumi Riia Tootmiskoondise "ERA" tsehh nr. 5, NSVL Auto- ja Põllumajandusmasinatööstuse Ministeeriumi Eesti Vabariiklik VAZ-autode Tehnohoolde Keskus (Kadaka teel), NSVL Merelaevanduse Ministeeriumi Loksa Laevaremonditehas, Eesti Regionaalne Keskus "Stroidormas Service", NSV Sideministeeriumi Teadusliku Uurimise Instituudi "Neptun" Tallinna Filiaal, NSVL Väärismetallide ja Teemantide Peavalitsuse Štšolkovo Sekundaarsete Väärismetallide Tehase Riia Tsehhi Tallinna Punkt, Eesti Geoloogiakeskus. NSVL Teedeministeeriumi Balti Raudtee Eesti Raudteekond, Trusti "Dorstroi" Ehitusmontaažirong nr. 171, Instituudi "Rižželdorprojekt" Tallinna Osakond, Valga Külmutusvagunite Depoo, "Dortransfarmupravlenie" Tallinna Osakond, Riia Raudbetoonkonstruktsioonide Tehase Tartu Filiaal, Eesti Raudteekonna Tallinna Töölisvarustuse Osakond, Arstliku Sanitaarteenistuse asutused, Riia Kaitseistanduste Jaoskonna Tallinna Filiaal, Balti Raudtee lasteasutused, Tallinna Raudteetehnikum, Leningradi Raudteetranspordi Instituudi Tallinna Konsultatsioonipunkt, Tallinna Vedurijuhtide Kool. NSVL Merelaevanduse Ministeeriumi Eesti Merelaevandus, Tallinna Merekaubasadam, Tallinna Uussadam, Leningradi (S. Peterburgi) Spetsialiseeritud Jaoskond "Uus-Tallinna Merekanal", Avarii-Päästetööde, Laevade Ülestõstmise ja Veealuste Tehniliste Tööde Ekspeditsiooni Salga Tallinna Grupp, Merekaubandusvalitsus "Torgmortrans", Tallinna Merekool. NSVL Sideministeeriumi Kaugside ja Televisiooni Tehnikasõlm nr. 8, NSVL Sideministeeriumi juures asuva Kullerside Valitsuse Eesti Osakond. NSVL Tsiviillennunduse Ministeeriumi Eesti Tsiviillennunduse Valitsus, NSVL Välismajandussidemete Ministeeriumi kontserni "Sojuzvneštrans" Ettevõte "Estvneštrans", NSVL Auto- ja Põllumajandusmasinatööstuse Ministeeriumi Vabariiklik Autokeskus "KAMAZ". NSVL Transpordiehituse Ministeeriumi Trusti "Baltmorgidrostroi" Ehitusvalitsus nr. 423, Trusti "Mostostroi" Sillaehitusrong nr. 423, Väikeettevõte "Raudval". NSVL Montaaži- ja Eriehitustööde Ministeeriumi Väikeettevõte "Autel", Väikeettevõte "Lõhkon", Väikeettevõte "Energos", Väikeettevõte "Kido", Väikeettevõte "Eesti Spetspuurimine", Teadustootmiskoondise "Tehmontaž" Trusti "Montažhimzaštšita" Leningradi Montaaživalitsuse Jaoskond, Väikeettevõte "Elektromontaž", Riiklik ettevõte - firma "Termiso", Väikeettevõte "Sidmon", Väikeettevõte "Tekta", Väikeettevõte "Montav", Väikeettevõte "Etmo", Väikeettevõte "Rameko", Väikeettevõte "Balmtek", Väikeettevõte "Stek", Väikeettevõte "Kermeko", Väikeettevõte "Ahmont", Jaoskond "Gidromehanizatsija", AS "Kohimo". NSVL Energeetika ja Elektrifitseerimise Ministeeriumi Väikeettevõte "Bark", Koondise "Sojuzenergolegpromavtomatika" Tveri ettevõte "Sevzapenergolegprom" Tallinna Remondi- ja Seadistusjaoskond, NSVL Riiklik Gaasikontserni "Gazprom" Koondise "Lenitransgaz" Magistraaltorustike Eesti Tootmisvalitsus. NSVL Standardite Komitee Eesti Vabariiklik Valitsus, Koondise "Sojuzblankoizdat" Eesti Osakond. NSVL Välismajandussidemete Ministeeriumi NSVL Välismajandussidemete Ministeeriumi Voliniku Valitsus Eestis, Eksportkaupade Kontrolli Balti Territoriaalvalitsuse Eesti Osakond. NSVL Metallurgia Ministeeriumi Eesti Vabariiklik Tootmiskoondis "Vtortšermet", NSVL Metallurgia Ministeeriumi Eesti Vabariiklik Valitsus "Vtortsvetmet", NSVL Elektrotehnika- ja Aparaaditööstuse Ministeeriumi Kauplussalong "Mõõteriistad ja Arvutustehnika", NSVL Kemiatööstuse Ministeeriumi Koondise "Reabalt" Tallinna Ettevõte, NSVL Riiklike Materiaalsete Reservide Komitee Balti Territoriaalse Valitsuse Eesti Osakond koos riikliku mobilisatsioonireservi vastavate hoiupunktidega, Kombinaat "Ogonjok" (P/K P-6423), Valitsuse "Sevzapvtorogneupor" Eesti Jaoskond. NSVL Põllumajandusministeeriumi Üleliidulise Teadustootmiskoondise "Sojuzptitseprom" Järlepa Tõulinnukasvatuse Sovhoos, Eesti Põllumajanduse Akadeemia (koos Ülenurme ja Järvselja majandiga), Riikliku Loomakasvatusettevõtete Projekteerimise ja Teadusliku Uurimise Instituudi Loodepiirkonna Loomakasvatusettevõtete Tüpoloogia Tartu Osakond, Üleliidulise Linnukasvatuse Teadusliku Uurimise Instituudi Balti Tsonaalne Linnuhaiguste Teadustootmis-veterinaarlaboratoorium, Põllumajanduslike Kultuuride Sordikaitse Riikliku Komisjoni Inspektuur Eestis, Taimekahjurite ja Haiguste Prognooside ja Diagnostika Laboratoorium, Taimede Karantiini Piiriinspektsioon Eestis. NSVL Hüdrometeoroloogia Komitee Üleliidulise Põllumajandusmeteroloogia Teadusliku Uurimise Instituudi Eesti Agrometeoroloogia Laboratoorium. NSVL Geodeesia ja Kartograafia Peavalitsuse Koondise "Sojuzmarkštrest" Eesti Ekspeditsioon, Koondise "Sevzapaerogeodeesia" Tartu Välibaas. NSVL Kalamajanduse Ministeeriumi Tootmiskoondis "Eesti Kalatööstus", Tallinna Kalakombinaat, Valitsus "Vostbaltrõbovod", "Sevzaprõbakkolhozsojuzi" Kolhoosidevaheline Baas (Narva-Jõesuu), "Lenrõbholodfloti" Narva-Jõesuu Filiaal, Instituudi "Giprorõbflot" Tallinna Osakond, Kontor "Estrõbsnabsbõt". NSVL Metsakomitee Üleliidulise Koondise "Lesprojekt" Eesti Metsakorralduskeskus, NSVL Hüdrometeoroloogia Komitee Eesti Vabariiklik Hüdrometeoroloogia Valitsus. NSVL Tervishoiuministeerium Meditsiini-Sanitaarosakond nr. 17, Tallinna Keemia- ja Farmaatsiatehas. NSVL Kalamajanduse Ministeeriumi Kaliningradi Kalatööstustehnilise Instituudi Tallinna Õppe-Komsultatsioonipunkt, Tallinna Merekolledž. NSVL Kaubandusministeeriumi Koondise "Sojuztorgoborudovanije" Eesti Vabariiklik Baas. NSVL Rahandusministeeriumi asutused NSVL Riikliku Proovivalve Inspektsioon Eestis, Tallinna Uussadama Väliskindlustuse Esindus, Väliskindlustuse Esindus Tallinnas. NSVL Kultuuriministeeriumi Tallinna Helikassetitehas, Firmakauplus "Melodia", Eesti Turismiamet. Endise NSVL Välisturismikomitee Hotell "Viru", Hotell "Tallinn". ÜAS-i "Inturist" Tallinna Osakond. NSVL Spordikomitee Spordilaevade Eksperimentaaltehas, NSVL Koondise Õppe-Treeningukeskus Otepääl. NSVL Justiitsministeeriumi Välismaa Juriidiline Kolleegium Eestis[4].
 • 17. septembril 1991 kinnitas EV Valitsus oma korraldusega nende ettevõtete ja asutuste nimekirja, mille varad anti üle Tartu linna munitsipaalomandisse 1. oktoobriks 1991.
 • 26. septembril 1991 kinnitas EV Valitsus oma korraldusega Tallinnas tegutsenud Tallinna I ja II toidukaubastu, Tallinna Puu- ja Köögivilja Kaubastu, Eesti Raudtee ja muude organisatsioonide erastamisele minevate toidukaupluste nimekirja.
 • 30. septembril 1991 moodustati EV Valitsuse 30.09.1991 määruse alusel alates 01.10.1991 rahandusministri valitsemisalas Riiklik Tolliamet (ka Eesti Tolliamet).
 • 3. oktoobril 1991 tegi EV Valitsus oma korraldusega kohustuseks lõpetada alates 1. novembrist 1991 ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide nimedes ning nende kirja- ja muudel dokumendiplankidel, samuti pitsatitel, templitel, stampidel, nimesiltidel ja viitadel rekvisiitideEesti NSV“ ja „ENSV“ kasutamine.

Vaata ka muuda

Viited muuda


Eelnev
Indrek Toome valitsus
Eesti NSV Valitsus
3. aprill 199020. august 1991
Järgnev
-
Eelnev
Enno Penno valitsus
Edgar Savisaare valitsus
20. august 199129. jaanuar 1992
Järgnev
Tiit Vähi esimene valitsus