Eesti Vabariigi majanduspiir

Eesti Vabariigi majanduspiir oli Eesti iseseisvuse taastamisel Üleminekuperioodil (1990–1992) Eesti siseturu kaitseks kehtestatud kontrollpunktide süsteem.

Eesti Vabariigi majanduspiiri süsteemi ja majanduspiiri kontrolli kehtestas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Eesti Vabariigi majanduspiiri seadusega 22. oktoobril 1990. aastal.

Eesti Vabariigi majanduspiiri seaduse kohaselt kontrolliti ja reguleeriti Eesti Vabariigi majanduspiiril sõidukite ja nendega veetavate kaupade liikumist üle piiri, teostati tollikontrolli kaupade, esemete, raha, väärtpaberite ja väärismetallide sisse- ja väljaveo üle, teostati karantiinikontrolli ning rakendati kuritegevuse vastase võitluse abinõusid[1].

Eesti Vabariigi majanduspiiri kontrolli teostatamiseks organiseeriti alalised või ajutised majanduspiiri kontrollpunktid, samuti korraldati kontrolli teedel, rongides, raudteejaamades, lennujaamades, sadamates ning vajaduse korral kauba sisse- ja väljaveoga tegelevates ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides.

Eesti Vabariigi majanduspiiril teostasid kontrolli politsei-, piirikaitseteenistuse ja tolliameti töötajad. Esimene sinine Eesti piirivalvemunder valmis Tartu Õmblusvabrikus “Sangar”, mis koosnes triiksärgist, soojast jopest ja kombinesoonist. Mundri komplektis oli veel must lips ja jalatsid.

Eesti Vabariigi majanduspiiri kaitseks moodustati Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega 15. oktoobrist 1990. aastal kodanikualgatuse korras majanduspiiri kaitseteenistus[2], majanduspiiri kaitse organiseers Eesti Kodukaitse. Kõigis maakondades moodustati majanduspiiri kaitse organiseerimise staabid ning hr-d Viktor Hansen (Pärnumaa), Elmo Poolak (Viljandimaa), Viktor Lääts (Valgamaa), Rein Orav (Võrumaa), Taivo Möller (Põlvamaa), Urmas Tensing (Tartumaa), Endel Tirmaste (Jõgevamaa) ja Arvet Pent (Ida-Virumaa) nimetati vastavate piiriäärsete maakondade piirilõikude ülemateks.

8. novembril 1990 kinnitati vabariigi valitsuse korraldusega majanduspiiri kaitseteenistuse ajutine põhimäärus, milles sätestati, et Eesti Vabariigi majanduspiir on Eesti siseturu kaitseks moodustatud kontrollpunktide süsteem.

25. oktoobril 1990 kella 10 paiku hommikul asusid esimesed vabatahtlikud Eesti majanduspiiri valvama. Kolm sinistes mundrites meest asusid Võrumaal, Luhamaa külas Pihkva – Riia maanteel sõidukijuhtide ja veoste dokumente kontrollima ning sellega taastati viiekümne aastane vaheaeg Eesti piirivalve tegevuses. Esimestena taasalustasid Eesti Vabariigi piirikontrolli Heiki Suomelainen ja Kaur Kikerpill ning nende otseseks juhiks oli Luhamaa piiripunkti ülem Taimo Kiviste. 2. aprillil 1991 asus Eesti majanduspiiri kaitsel 250 piirivalvurit.

30. juunil 1994 võttis Riigikogu vastu Eesti riigipiiri seaduse, riigipiiri seadusesse oli lisatud klausel, et Eesti maismaapiir on määratud 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepinguga ning teiste riikidevaheliste piirilepingutega. Riigipiiri seaduse jõustumisel muutusid kehtetuks Ülemnõukogus 22.10.1990 vastu võetud Eesti Vabariigi majanduspiiri seadus ja ka samal päeval heaks kiidetud Ülemnõukogu otsus majanduspiiri seaduse rakendamise kohta.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Eesti Vabariigi majanduspiiri seadus, Ülemnõukogu seadus 22.10.1990
  2. Eesti Vabariigi majanduspiiri kaitseks kaitseteenistuse moodustamise kohta, Eesti Vabariigi Valitsuse korraldus 15. oktoobrist 1990.a. nr. 305-k

Välislingid muuda