Kodukaitse

(Ümber suunatud leheküljelt Eesti Kodukaitse)

Kodukaitse (ka: Eesti Kodukaitse) oli Eesti riigikaitseorganisatsioon.

Eesti Kodukaitse
Asutatud 1990
Tegevuse lõpetanud 2004
Eesmärk korraldas kodanike vabatahtlikku ühistegevust avaliku korra, ühiskondliku julgeoleku ja turvalisuse tagamisel ning omandi puutumatuse kaitsel
Peakorter Toompeal komandandi maja
Asukoht Toompea 1, Tallinn
Kodukaitse ülem ülem siseminister Olev Laanjärv (1990–1992[1])
Robert Närska (1992)
ülema kohustustes[2] Eesti Vabariigi Riikliku Politseiameti peadirektor Igor Amann (1992–1994)
politseipeadirektor Uuno Ellen (1994)
politseipeadirektor Herman Simm
politseipeadirektor Ain Seppik
Võtmeisikud Andrus Öövel, staabiülem (1990–1993[3])
Emaorganisatsioon Siseministeerium
Allorganisatsioonid Eesti Kodukaitse (vabariiklik) staap
Eesti Kodukaitse keskkogu
Eesti Kodukaitse malevad:
EK Sakala malev
EK Saaremaa Malev jt

15. mai 1990 õhtul kuulutas valitsuse esimees Edgar Savisaar Toompea lossi rõdult välja Kodukaitse moodustamise[4]. Organisatsioon asutati 17. mail[5] 1990[6], «Organisatsiooni «Eesti Kodukaitse» põhikiri kinnitati Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 1992. a määrusega nr. 134[7],[8]

17. märtsil 1995. aastal kinnitas Vabariigi valitsus Eesti Kodukaitse uue põhikirja, mille kohaselt oli Eesti Kodukaitse organisatsioon, mille liikmed oma vabast tahtest ja vabatahtlikult ning tasu saamata osalesid politsei abistamisel avalikukorra kaitsel ning õigusrikkumiste ennetamisel, tõkestamisel ja avastamisel. Politseiameti peadirektorile tehti ülesandeks tagada Eesti Kodukaitse vabariiklike organite likvideerimine ning Kodukaitse relvastuse, erivahendite ja muu vara arvele võtmine, asjaajamise ja vara üleandmine Eesti politseiasutuste bilanssi.

Kodukaitse likvideeriti valitsuse 15. märtsi 1996 määrusega, kuna organisatsiooni tegevus oli selleks ajaks sisuliselt ammendunud[9].

Kodukaitse tegevusvaldkonnad

muuda

Kodukaitse tegutses järgmistes valdkondades:

 1. abistas politseid, piirivalvet, riigivalitsemis- ja kohaliku omavalitsuse täitevorganeid avaliku korra ning ühiskondliku julgeoleku tagamisel;
 2. osales kodanike, asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide vara ja territooriumi valvamisel ja kaitsmisel;
 3. osales loodusõnnetuste, katastroofide, suurte tulekahjude ja avariide lokaliseerimisel ja nende tagajärgede likvideerimisel;
 4. osutas abi kaitsejõududele seaduses ettenähtud juhtudel ja korras;
 5. osales piiri- ja tollikontrolli tagamisel;
 6. osales liiklusjärelevalve tagamisel.
 
Tallinna komandandimaja, 2003

30. juulil 1990 kolis Kodukaitse staap Toompea lossist ajaloolisse komandandi majja.

1990. aasta oktoobrist kuni 1991. aasta aprillini oli Kodukaitse tegev Eesti Vabariigi majanduspiiri loomise ja piiripunktide mehitatud valve tagamisega.

1991. aasta jaanuarikriisi ja augustiputši ajal organiseeris Eesti riiklikult tähtsate objektide kaitset.

9. juulil 1991 toimus Toompeal komandandi majas, kus asusid Eesti Kodukaitse ja Eesti Riikliku Piirikaitseameti peakorter ja piirikaitse staap, plahvatus[10]. Pomm plahvatas kell 22, mil Pika Hermanni tornis langetati signatuuri saatel sinimustvalget riigilippu[11].

3. märtsist kuni 2. aprillini 1992 teostas Eesti Kodukaitse Rummu vangla II ja III koloonia välisvalvet ning 19.–21. juunil 1992 julgestas riigis toimunud 1992. aasta Eesti rahareformi.

15. augustil 1994 võtsid kodukaitsjad Tondil Matrossovi-nimelise motoriseeritud jalaväediviisi territooriumi kasarmud ja objektid oma valve alla.

1994. aasta novembris loodi õppekeskus, mille peamiseks ülesandeks oli Kodukaitse liikmetele väljaõppe ja koolituse korraldamine.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. Organisatsiooni «Eesti Kodukaitse» kohta, RT 1992, 9, 134
 2. Organisatsiooni "Eesti Kodukaitse" ülema kohta, RT 1992, 38, 507
 3. Organisatsiooni «Eesti Kodukaitse» kohta, RT 1992, 9, 134
 4. Eesti Kodukaitse, ERA.5073
 5. Vabariigi Valitsuse 17. mai 1990. a. määrus nr. 96 ««Eesti Kodukaitse» organisatsiooni moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1990, 16, 262)
 6. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 17. mai 1990. a. seadlus «Organisatsiooni Eesti Kodukaitse moodustamise ning mõne koodeksi muutmise ja täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1990, 16, 257)
 7. Organisatsiooni «Eesti Kodukaitse» põhikirja kinnitamise kohta, RT 1992, 18, 267
 8. Eesti Kodukaitse põhikirja kinnitamine. Vastu võetud 17.03.1995 nr 118, RT I 1995, 33, 440
 9. Eesti Kodukaitse tegevuse lõpetamine, RT I 1996, 24, 499
 10. Enno Tammer, Ajaloolise pommipanija ülestunnistus, epl.delfi.ee, 18.08.2000
 11. Peeter Langovits, Põrgumasin komandandi majas, postimees.ee, 7. juuli 2016