Eesti kultuuriminister

Eesti kultuuriminister (ametlikult alates 1. jaanuarist 1996 Eesti Vabariigi kultuuriminister) on Vabariigi Valitsuse liige. Ta juhib Kultuuriministeeriumi ning koordineerib Eesti kultuuripoliitika väljatöötamist ja elluviimist.

Aastatel 19921995 oli Kultuuriministeerium ühendatud Haridusministeeriumiga ning seda valdkonda kureeriv minister kandis kultuuri- ja haridusministri ametinimetust.

Kultuuriministri ametikoht moodustati NSV Liidu okupatsiooni ajal Eesti NSV-s 1953. aastal. Enne seda tegeles kultuurivaldkonna juhtimisega haridusminister.

Ministrite loendRedigeeri

Eesti Vabariigi kultuuriministerRedigeeri

Eesti Vabariigi kultuuri- ja haridusministerRedigeeri

Eesti Vabariigi kultuuriministerRedigeeri