Indrek Toome valitsus

Indrek Toome valitsus asus ametisse Eesti NSV Ministrite Nõukogu koosseisuna 16. novembril 1988, 25. detsembril 1989 jõustunud seadusega korraldati see ümber Eesti NSV Valitsuseks. Indrek Toome valitsus oli ametis kuni 3. aprillini 1990.


Ametikoht Asutus Nimi Pilt Ametiaeg
Eesti NSV Ministrite Nõukogu esimees
Eesti NSV Valitsuse esimees (peaminister)
Eesti NSV Ministrite Nõukogu Indrek Toome 16.11.1988–1990
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Heino Veldi 1988–1990
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Ain Soidla 1988–1990
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Gustav Tõnspoeg −1990
Eesti NSV MN esimehe 1. asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Viljar Veskiväli
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Anatoli Tregubov
Eesti NSV MN esimehe asetäitja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Peeter Palu 1983–1990
Eesti NSV Agrotööstuskomitee esimees,
ministri õigustes
Eesti NSV Riiklik Agrotööstuskomitee Gustav Tõnspoeg
Eesti NSV ehitusminister Eesti NSV Ehitusministeerium Lauri Schmidt
Gennadi Golubkov
Eesti NSV ehitusmaterjalidetööstuse minister Eesti NSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeerium
Eesti NSV haridusminister Eesti NSV Haridusministeerium Väino Rajangu
Eesti NSV justiitsminister Eesti NSV Justiitsministeerium Advig Kiris
Eesti NSV kaubandusminister Eesti NSV Kaubandusministeerium Kuno Todeson
Ants Laos
-1989
1989-1990
Eesti NSV kohaliku tööstuse minister Eesti NSV Kohaliku Tööstuse Ministeerium Viljar Veskiväli
Eesti NSV kommunaalmajanduse minister Eesti NSV Kommunaalmajanduse Ministeerium Valter Eks
Eesti NSV kultuuriminister Eesti NSV Kultuuriministeerium Jaak Kaarma
Eesti NSV kõrg- ja keskerihariduse
minister
Eesti NSV Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeerium Eduard Tšerevaško
Eesti NSV liha- ja piimatööstuse minister Eesti NSV Liha- ja Piimatööstuse Ministeerium
Eesti NSV metsa-, tselluloosi-, paberi ja puidutööstuse minister Eesti NSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeerium Tiit Nuudi
Eesti NSV MN esimehe asetäitja ja Eesti NSV Ministrite Nõukogu Plaanikomitee esimees (-> Eesti NSV majandusminister) Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklik Plaanikomitee Rein Otsason
Edgar Savisaar
1988–1989
1989–1990
Eesti NSV põllumajandusminister Eesti NSV Põllumajandusministeerium Arder Väli[1] 12.01.1990–7.05.1990
Eesti NSV rahandusminister Eesti NSV Rahandusministeerium Endel Mändmaa
Eesti NSV sideminister Eesti NSV Sideministeerium Arvo Kaldma
Eesti NSV siseminister Eesti NSV Siseministeerium Marko Tibar
Eesti NSV sotsiaalkindlustusminister Eesti NSV Sotsiaalkindlustuse Ministeerium Gustav Sarri
Eesti NSV teenindusminister Eesti NSV Teenindusministeerium Valter Hallmägi
Eesti NSV teraviljatootmisminister Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeerium Elmu Peek 1988–1989
Eesti NSV tervishoiuminister Eesti NSV Tervishoiu Ministeerium Laur Karu 1988–1990
Eesti NSV toiduainetetööstuse minister Eesti NSV Toiduainetetööstuse Ministeerium
Eesti NSV transpordiminister Eesti NSV Transpordiministeerium Garald Kruger
Eesti NSV tööstuse ja energeetikaminister Eesti NSV Tööstuse ja Energeetikaministeerium Roman Šeremeta
Eesti NSV varumisminister Eesti NSV Varumisministeerium
Eesti NSV välisminister Eesti NSV Välisministeerium Arnold Green
  • Eesti NSV Ministrite Nõukogu Asjadevalitseja Elmar Matt
Eesti NSV MN juures tegutsesid ja MN kuulusid ka:

6. detsembril 1989 likvideeris Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium seadlusega "Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsusest": Eesti NSV Elamu- ja Kommunaalmajanduse Ministeeriumi, Eesti NSV Teraviljasaaduste Ministeeriumi ja Riikliku Agrotööstuskomitee; Riikliku Ehituskomitee; Riikliku Hariduskomitee; Riikliku Kehakultuuri- ja Spordikomitee; Riikliku Kultuurikomitee; Riikliku Kütuse- ja Energeetikakomitee; Riikliku Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee; Riikliku Materiaal-Tehnilise Varustuse Komitee; Riikliku Plaanikomitee; Riikliku Statistikakomitee; Riikliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Komitee; Riikliku Transpordikomitee; Riikliku Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee ning Riikliku Tööstuskomitee.

Sama seadusega moodustati:

Valitsuse tegevus Redigeeri

3. aprillil 1990 nimetas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu oma otsusega Edgar Savisaare ENSV Valitsuse esimeheks (peaministriks).

Viited Redigeeri

  1. "Eesti põllumajandusjuhid-ministrid". Originaali arhiivikoopia seisuga 24. november 2010. Vaadatud 22. juunil 2022.
  2. ENSV Riiklik Kütuse- ja Energeetikakomitee (1988 - 1990), The National Archives of Estonia
  3. ENSV Riiklik Looduskaitse ja Metsamajanduse Komitee (1962 - 1989), The National Archives of Estonia
  4. ENSV Riiklik Tööstuskomitee (1988 - 1990), The National Archives of Estonia
  5. EESTI NSV ÜLEMNÕUKOGU PRESIIDIUMI S E A D L U S "Eesti NSV riigivalitsemise keskorganite süsteemi ümberkujundamise kohta", Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium, Tallinn, 21. detsember 1989
  6. Eesti NSV vabariiklike pankade juhtimise ümberkorraldamise kohta vastavalt NSVL seadusele "Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest", Eesti NSV Valitsusr määrus 9. jaanuarist 1990.a. nr. 4
  7. Eesti NSV riiklike ametite moodustamise kohta, Vabariigi Valitsuse määrus 16.01.1990


Eelnev
'
Eesti NSV Ministrite Nõukogu, Eesti NSV Valitsus
16. november 19883. aprill 1990
Järgnev
Edgar Savisaare valitsus