Maanteeamet

Maanteeamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Maanteeameti peadirektor on Priit Sauk.

Maanteeamet
Maanteeamet.gif
Tüüp valitsusasutus
Eesmärk Ühendada eesti rahvas kaasaegse maanteevõrguga
Peakorter Pärnu mnt 463a, 10916
Asukoht Tallinn
Juhtkond Priit Sauk
Emaorganisatsioon Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Veebileht www.mnt.ee

PõhiülesandedRedigeeri

Maanteeameti põhiülesanded on:

  • teehoiu korraldamine ja tingimuste loomine ohutuks liiklemiseks riigimaanteedel;
  • liiklusohutuse suurendamine ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamine;
  • liikluse ja ühistranspordi korraldamine;
  • riikliku tee ehitus- ja remonditööde ehitusjärelevalve, omanikujärelevalve, tee kasutamise ja seisundinõuete tagamise järelevalve ning riikliku järelevalve korraldamine ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja vajadusel riikliku sunni kohaldamine;
  • riikliku teeregistri, liiklusregistri ja ühistranspordiregistri pidamine ning õigusaktidest tulenevate erinõuete rakendamine registrikannete teostamisel;
  • osalemine oma tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ning nende õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine, samuti osalemine ameti tegevusvaldkondade eestikeelse terminoloogia korrastamises;
  • osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel. [1]

ViitedRedigeeri