Maanteeamet

Eesti endine valitsusasutus

Maanteeamet oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. Maanteeameti viimane peadirektor oli Priit Sauk.

Maanteeamet
Tegevuse lõpetanud 2020
Tüüp valitsusasutus
Peakorter Pärnu mnt 463a, 10916
Asukoht Tallinn
Emaorganisatsioon Majandus- ja Kommunikatsiooni­ministeerium
Veebileht www.mnt.ee

Maanteeamet, Lennuamet ja Veeteede Amet ühendati 2021. aastal Transpordiametiks.[1]

Põhiülesanded muuda

Maanteeameti põhiülesanded olid:

  • teehoiu korraldamine ja tingimuste loomine ohutuks liiklemiseks riigimaanteedel;
  • liiklusohutuse suurendamine ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamine;
  • liikluse ja ühistranspordi korraldamine;
  • riikliku tee ehitus- ja remonditööde ehitusjärelevalve, omanikujärelevalve, tee kasutamise ja seisundinõuete tagamise järelevalve ning riikliku järelevalve korraldamine ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise üle ja vajadusel riikliku sunni kohaldamine;
  • riikliku teeregistri, liiklusregistri ja ühistranspordiregistri pidamine ning õigusaktidest tulenevate erinõuete rakendamine registrikannete teostamisel;
  • osalemine oma tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ning nende õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine, samuti osalemine ameti tegevusvaldkondade eestikeelse terminoloogia korrastamises;
  • osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel ning rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel. [2]

Viited muuda

  1. "Tööd alustab transpordiamet". ERR. 1. jaanuar 2021. Vaadatud 25.01.2021.
  2. "Maanteeamet: Organisatsioon". Originaali arhiivikoopia seisuga 16. november 2012. Vaadatud 18. detsembril 2012.