Transpordiamet

Eesti valitsusasutus

Transpordiamet on Kliimaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis loodi 1. jaanuaril 2021, liites Maanteeametiga Lennuameti ja Veeteede Ameti.[1]

Transpordiamet
Asutatud 1. jaanuar 2021
Tüüp valitsusasutus
Peakorter Valge 4, 11413
Asukoht Tallinn
peadirektor Priit Sauk
Emaorganisatsioon Kliimaministeerium
Veebileht Transpordiamet

Ameti tegevusvaldkond on inimeste ning vee-, õhu- ja maismaasõidukite liikluse kavandamine ning ohutu ja keskkonda säästva taristu tagamine.[2] Transpordiameti ülesanne on ka rahvusvaheliste konventsioonide täitmise korraldamine ja kontroll Eestis ja Eesti merealal ning Eesti mereadministratsiooni rolli täitmine üleilmses laevanduses.

Transpordiameti peadirektor on alates 21. november 2022 Priit Sauk, kes varem töötas Maanteeameti peadirektorina ja valmistas projektijuhina ette ametite liitmist. Tema eelkäijana töötas peadirektorina kuni 10. juulini 2022 Kaido Padar. Alates 11. juulist kuni 20. novembrini 2022 oli peadirektori kohusetäitja ameti arendusteenistuse direktor Ele Reiljan.[3]

Põhiülesanded

muuda

Transpordiameti põhiülesanded on:

 • tingimuste loomine ohutuks, ligipääsetavaks ja säästlikuks liiklemiseks ning inimeste ja sõidukite liikuvuse kavandamine;
 • tingimuste loomine ohutu ja jätkusuutliku lennundustegevuse tagamiseks Eesti õhuruumis liiklejatele;
 • liikluskasvatuse korraldamine;
 • liikluse korraldamine;
 • õigusaktidest tulenevate andmekogude pidamine;
 • osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitika väljatöötamisel ning rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
 • riigi esindamine rahvusvahelises suhtluses ameti tegevusvaldkonna piires;
 • Eesti teede ajaloo, tehnika ja tehnoloogia ning liikluse arengut kajastava materjali kogumine, uurimine, säilitamine, korrastamine ja avalikkusele tutvustamine teaduslikel, hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel.
 • riikliku ja haldusjärelevalve teostamine õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras; seaduses sätestatud alustel ja ulatuses riikliku sunni rakendamine ning väärtegude menetlemine; ameti pädevusse kuuluvate rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamine; muud õigusakti alusel ametile antud ülesanded.[2]

Juhtimine ja struktuur

muuda

Juhtkond

muuda

Struktuur

muuda

Transpordiamet jaguneb kuueks teenistuseks, mis omakorda jagunevad osakondadeks:

 1. Strateegilise planeerimise teenistus
  • Liiklusohutuse osakond
  • Liikuvuse kavandamise osakond
  • Teevara osakond
  • Veonduse järelevalve osakond
  • Organisatsiooni arendamise osakond
  • IT osakond
 2. Teehoiuteenistus
  • Planeerimise osakond
  • Maade osakond
  • Arendamise osakond
  • Põhja osakond
  • Lõuna osakond
  • Lääne osakond
  • Ida osakond
  • Liiklusjuhtimiskeskus
  • Järelevalve osakond
 3. Liiklusteenistus
  • Sõidukite juhtimisõiguse osakond
  • Sõidukite registriosakond
  • Sõidukite tehnoosakond
  • Klienditeeninduse osakond
 4. Lennundusteenistus
  • Lennutegevuse osakond
  • Lennuliiklusteeninduse ja lennuväljade osakond
  • Mehitamata lennunduse osakond
  • Lennukõlbulikkuse osakond
  • Ohutus ja juhtimissüsteemi osakond
  • Lennundusjulgestuse osakond
 5. Merendusteenistus
  • Kartograafiaosakond
  • Hüdrograafiaosakond
  • Meremeeste diplomeerimise osakond
  • Laevaliikluse juhtimise osakond
  • Laevandusosakond
  • Laevateede ja sadamate osakond
  • Merenduse arendamise ja konkurentsivõime osakond
 6. Tugiteenuste teenistus
  • Õigusosakond
  • Haldusosakond
  • Kommunikatsiooniosakond
  • Personaliosakond
  • Finantsosakond
  • Teabejuhtimise osakond
 7. Riskijuhtimise osakond
 8. Eesti Maanteemuuseum [4]

Viited

muuda
 1. "Transpordiametist". Vaadatud 25.01.2021.
 2. 2,0 2,1 "Transpordiameti põhimäärus". Riigi Teataja. 9. detsember 2020. Vaadatud 21.12.2021.
 3. Transpordiameti peadirektori kohusetäitjana alustab alates 11. juulist arendusteenistuse direktor Ele Reiljan. Transpordiameti veebisait.
 4. "Struktuur". Vaadatud 21.12.2021.

Välislingid

muuda