Advig Kiris

eesti jurist ja endine Eesti NSV riigitegelane

Advig Kiris (sündinud 4. augustil 1935 Južnaja Lifljandija külas Primorje krais) on eesti jurist ja endine Eesti NSV riigitegelane.

Advig Kiris, 2013

Ta lõpetas 1955. aastal Kärdlas keskkooli ja 1961. aastal Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna. 1972. aastal sai õigusteaduse kandidaadiks.

Ta töötas aastatel 19611963 Tallinna Prokuratuuris stažööri ja vanemuurijana. Aastatel 19631979 töötas ta Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna riigi ja õiguse ajaloo kateedris vanemõpetaja ja dotsendina ning 19791985 ühtlasi kateedri juhatajana.

15. novembrist 1985 kuni 3. aprillini 1990 oli ta Eesti NSV justiitsminister. Aastatel 19901992 oli ta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe õigusnõunik ja õigusosakonna juhataja.

1992. aastast oli ta Tallinna Tehnikaülikooli majandusõiguse õppetooli dotsent, 1994. aastast Akadeemia Nord õigusteaduskonna dekaan ja 1999. aastast samas avaliku õiguse õppetooli juhataja.

Ta on uurinud 1920.–1940. aasta õigusajalugu ning riigi ja õiguse teooriat.

Ta oli aastast 1960 NLKP liige, aastatel 19751985 oli ta TRÜ parteikomitee sekretär; 19761986 oli ta EKP revisjonikomisjoni liige, aastast 1986 oli ta EKP Keskkomitee liikmekandidaat.

Ta on olnud Eesti Juristide Liidu tegevpresident, samuti Juristide Kutseühenduse Nõukoja eesistuja.

Isiklikku muuda

Riigikohtunik Hannes Kiris on Advig Kirise poeg. Sidetöötaja ja Eesti NSV asesideminister Juhan Kiris (1929–2021) oli tema vend.

Tunnustus muuda

Kirjandus muuda

  • Eesti majanduse biograafiline leksikon 1951–2000. Ilo. 2003.
  • "Valitud ja valitsenud...". Koostanud Jaan Toomla. Tallinn, 1999.
  • "Eesti nõukogude entsüklopeedia" 4. kd. Valgus. Tallinn, 1989.