Advig Kiris

Advig Kiris (sündinud 4. augustil 1935 Južnaja Lifljandija külas Primorje krais) on eesti jurist ja endine Eesti NSV riigitegelane.

Ta lõpetas aastal 1955 Kärdlas keskkooli ja aastal 1961 Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna, aastast 1972 õigusteaduse kandidaat.

Ta töötas aastatel 19611963 Tallinna Prokuratuuris stažööri ja vanemuurijana. Aastatel 19631979 töötas ta Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna riigi ja õiguse ajaloo kateedris vanemõpetaja ja dotsendina ning aastatel 19791985 ühtlasi kateedri juhatajana. 15. novembrist 1985 kuni 3. aprillini 1990 oli ta Eesti NSV justiitsminister. Aastatel 19901992 oli ta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi esimehe õigusnõunik ja õigusosakonna juhataja. Aastast 1992 oli ta Tallinna Tehnikaülikooli majandusõiguse õppetooli dotsent, aastast 1994 Akadeemia Nord õigusteaduskonna dekaan ning aastast 1999 samas avaliku õiguse õppetooli juhataja.

Ta on uurinud 1920.–1940. aasta õigusajalugu ning riigi ja õiguse teooriat.

Ta oli aastast 1960 NLKP liige, aastatel 19751985 oli ta TRÜ parteikomitee sekretär; aastatel 19761986 oli ta EKP revisjonikomisjoni liige, aastast 1986 oli ta EKP Keskkomitee liikmekandidaat.

Ta on olnud Eesti Juristide Liidu tegevpresident, samuti Juristide Kutseühenduse Nõukoja eesistuja.

Riigikohtunik Hannes Kiris on Advig Kirise poeg.

TunnustusedRedigeeri

KirjandusRedigeeri

  • Eesti majanduse biograafiline leksikon 1951*2000. Ilo. 2003
  • "Valitud ja valitsenud...". Koostanud Jaan Toomla. Tallinn 1999
  • "Eesti Nõukogude Entsüklopeedia" 4. kd. Valgus. Tallinn 1989