Jurist on sügavamate õigusalaste teadmistega isik.

Mõistet kasutatakse järgmistes, omavahel seotud tähendustes:

  • õigusharidust omav isik, sõltumata sellest, kas ta töötab õigusalal;
  • juriidilise iseloomuga tööd tegev isik, sõltumata sellest, kas ta omab õiguslikku haridust;
  • õigusteadlane. See tähendus on valdav angloameerika kultuuri- ja õigusruumis.

EtümoloogiaRedigeeri

Sõna "jurist" on tuletatud ladina sõnast ius (jus; omastav iuris (juris)) 'õigus'.

LiigitusRedigeeri

Vastavalt Euroopa õigussüsteemi horisontaalsele liigitusele võib jurist olla spetsialiseerunud eraõiguse või avaliku õiguse asjatundjaks. Õigussüsteemi vertikaalse jaotuse järgi (õigusloome, kehtiva õiguse rakendamine, õigusemõistmine) saame eristada juriste järgmiste kutsealade esindajatena:

  1. õigusteadlased-teoreetikud,
  2. advokaadid, prokurörid, notarid jt
  3. kohtunikud.