Kütus ehk kütteaine on aine, mille põletamisel eraldub soojust ja mida seetõttu kasutatakse energiaallikana, näiteks elektrienergia saamiseks soojuselektrijaamades (kivisüsi, pruunsüsi, masuut, maagaas, põlevkivi, hakkpuit). Kütust kasutatakse toidu valmistamiseks (küttepuit, maagaas), eluaseme soojendamiseks (küttepuit), transpordivahendite ja masinate mootoreis (bensiin, petrooleum, diislikütus), tööstuses jne.

Kütuse täielikul põlemisel saadavat soojushulka (energiat) iseloomustab kütteväärtus.

Kütuseliigid muuda

Fossiilkütus muuda

Tahkekütused muuda

Vedelkütused muuda

Gaaskütused muuda


Taastuvkütus muuda

Tahkekütused muuda

Vedelkütused muuda

Gaaskütused muuda


Raketikütus muuda

Tahkekütused muuda

Vedelkütused muuda

Gaaskütused muuda

Hübriidkütused muuda

Geelkütused muuda

  • Geeliks muudetud vedelad raketikütused

Tuumkütus muuda

Oksiidtuumkütus muuda

Metalne tuumkütus muuda

Keraamiline tuumkütus muuda

Vedel tuumkütus muuda


Kütteliikide võrdlus muuda

Kütteliik Rajamiskulu 100 m2 maja puhul kroonides Plussid Miinused Aastane küttekulu kroonides
Õliküte (küttepetrool) 95 000 Suhteliselt väike hooldusvajadus, täisautomaatne Kalleim kütteliik, suur rajamiskulu, kallis kütus Ligi 17 000
Puidugraanulküte 105 000 Peaaegu täisautomaatne, taastuvkütus Suur rajamiskulu, graanulite ladustamine, paar korda kuus katla puhastus 7500
Kivisöeküte 50 000 – 60 000 Odav ja kõrge energiatihedusega kütus Ebamugav, määriv, raskesti automatiseeritav 6000
Maagaasiküte 65 000 – 70 000 Täisautomaatne, minimaalne hooldus Halb kättesaadavus, sõltuvus Venemaast, plahvatusoht 6200
Elekter 20 000 Väikseim rajamiskulu, hooldusvaba, täisautomaatne, tuleohutus Väga kallis energia, mitteautonoomne 15 500
Nunnauuni (voolukiviahi) ca 100 000 Hea soojusmahtuvus, talub kestvat suurt kuumust, taastuvkütus Suur rajamiskulu, ei ole automatiseeritav, ainus värv on sinakashall 6800
Õhksoojuspump Alates 22 000 Odav rajada, odav pidada, hea tuleohutus Ei soojenda tarbevett, pakasega kasutegur väike, müra, mitteautonoomne 4000
Maasoojuspump Alates 120 000 Täisautomaatne, tuleohutuim Suur rajamiskulu, võib tekitada igikeltsa, mitteautonoomne 6400
Küttekamin 25 000 – 50 000 Annab kiiresti sooja, taastuvkütus Puude ladustamine, tassimine, tuha väljavedu, ei ole automatiseeritav 5000–7500
Pottkiviahi (kaks ahju) 54 000 – 64 000 Ei kuivata õhku nagu keskküte, odav rajada, odav pidada, taastuvkütus Sama mis küttekamin 4000–6000
Tulikiviahi (voolukiviahi) Alates 55 000 Tervislik kliima, odav pidada, taastuvkütus Sama mis küttekamin 4000–6000

Tabel näitab kütteliikide suhtelist võrdlust 2005. aasta lõpu seisuga ja kroonides. Seadmete ja kütuste hinnad on pikas perspektiivis ühesuguste erinevustega, lühiajaliselt võib erinevusi esineda. Kui üks kütteliikidest liigub ära (valdavalt nafta), siis mingi aja jooksul loksuvad ka teised hinnad algsetesse proportsioonidesse tagasi.

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. "The History Of Candles" Wreathmakers Blog (vaadatud 11.12.2011)
  2. "The History of Candlelight" International Guild of Candle Artisans (vaadatud 11.12.2011)