Atsetüleen (etüün)
Acetylene
Acetylene
Keemiline nimetus Atsetüleen
Süstemaatiline nimetus Etüün
Keemiline valem C2H2
Molaarmass 26,0373 g/mol
Tihedus 1,09670 kg/m3 (gaas)
Süttimistemperatuur 305 °C
Maksimaalne põlemistemperatuur 3300 °C
Sulamistemperatuur -84 °C
Keemistemperatuur -80,8 °C

Atsetüleen (süstemaatiline nimetus: etüün) on lihtsaim alküün, süsivesinik, mis koosneb kahest vesiniku aatomist ja kahest süsiniku aatomist kolmiksidemega seotuna. Kuna see sisaldab kolmiksidet, on atsetüleen küllastumata süsivesinik.

Süsinik-süsinik kolmikside asetab kõik neli aatomit samale joonele - HCCH side on 180° nurga all.

Atsetüleeni avastas 1836. aastal Edmund Davy, kes identifitseeris selle "uue vesiniku karburaadina." Selle avastas uuesti 1860. aastal prantsuse keemik Marcellin Berthelot, kes nimetas aine "atsetüleeniks."

Kasutamine muuda

Atsetüleeni kasutatakse keemilises sünteesis ja tööstuses, näiteks põlevgaasina metallide keevitamisel ja lõikamisel.