Kaaliumnitraat

keemiline ühend

Kaaliumnitraat on aine molekulivalemiga KNO3. Ta koosneb kaaliumi (K+) katioonist ja nitraadi (NO3) anioonist.

Tahke kaaliumnitraat

Rahvakeeli nimetatakse kaaliumnitraati salpeetriks.

Kaaliumnitraati kasutatakse peamiselt väetisena ja oksüdeerijana pürotehnikas (ilutulestikus). See on üks põhilisi püssirohu komponente. Keskajast saati on seda kasutatud konservandina.

Kaaliumnitraadi struktuurivalem

ÜldomadusedRedigeeri

Kaaliumnitraadi molaarmass on 101,1032 g/mol. Ta on valge tahke aine (toatemperatuuril). Tihedus on 2,109 g/cm3. Sulamistemperatuur on 334 °C. Laguneb 400 °C juures. Lahustub vees, etanoolis, ammoniaagis ja glütseroolis.

KNO3 lahustumine vees

T (°C)

L (g/L)

0 133
20 316
100 2460

TootmineRedigeeri

Kaaliumnitraati saab toota ammooniumnitraadist ja kaaliumhüdroksiidist.

NH4NO3 + KOH → NH3 + KNO3 + H2O

Alternatiivne meetod (mille tagajärjel ei teki ammoniaaki) on soolade kokkusegamine.

NH4NO3 + KCl → NH4Cl + KNO3

Samuti saab neutraliseerida lämmastikhapet kaaliumhüdroksiidiga, mille tulemusel tekib kaaliumnitraat.

KOH + HNO3 → KNO3 + H2O