Põlevkivigaas

Põlevkivigaas (inglise oil shale gas või shale gas) on põlevkivist pürolüüsi teel saadud sünteetiline gaasi segu. Et inglise keeles on kasutatud ka terminit "shale gas" (kildagaas), siis eesti keelde on see mõnikord tõlgitud kui "kildagaas", mis on aga kiltkiviga seotud ja looduslikku päritolu.