Vedelgaas on gaasi jahutamise või kokkusurumise teel osaliselt või täielikult veeldatud aine, mis püsib vedelana kas normaalrõhu juures piisavalt madalal temperatuuril (näiteks hapnik ja lämmastik) või normaaltemperatuuri juures rõhu all (näiteks propaan ja butaan).

Harilikult mõeldakse vedelgaasi all veeldatud propaani ja butaani segu (lühend LPG inglise keele sõnadest Liquefied Petroleum Gas). Seda kasutatakse veonduses (autokütusena), majapidamises (gaasigrill), ehituses ja tööstuses (gaasipõleti).

Vedelgaasi LPG kõrval kasutatakse kütusena veeldatud maagaasi LNG (Liquefied Natural Gas) ja veeldatud biometaani LBN (Liquefied Biomethane). Need kütused koosnevad peamiselt fossiilsest või kliimaneutraalsest metaanist, mis veeldatakse temperatuuril –161 … –164 °C.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda