Soojushulk on füüsikaline suurus, mis iseloomustab termilise energia kandumist ühelt termodünaamiliselt süsteemilt teisele.

Soojushulga tähis on Q ja mõõtühik džaul.

 Pikemalt artiklis Soojus