Eesti välisminister

Eesti välisminister on Vabariigi Valitsuse liige, kes juhib Välisministeeriumi ning esindab Eesti Vabariiki välissuhtlemises.

Välisminister esitab kooskõlastatult justiitsministriga ja kuulanud ära Riigikohtu esimehe, õiguskantsleri ja riigisekretäri arvamuse, rahvusvaheliste kohtute kohtuniku kandidaadid Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks. Välisminister kehtestab määrusega diplomaadi- ja teenistuskaardi väljaandmise korra, diplomaadi- ja teenistuskaardi vormi, tehnilise kirjelduse ning kaardile kantavate andmete loetelu. Välisminister kehtestab määrusega arengukoostööprojekti ja arengukoostööprojekti aruande vormid. Välisminister kehtestab määrusega välismaiseid massiteabevahendeid esindavate ajakirjanike akrediteerimise tingimused ja korra. Välisminister kehtestab määrusega välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni esindusele kinnisomandi ja kinnisasja valduse üleandmise tingimused ja korra ning taotluse vormi.[1]

Eesti välisministeeriumi valitsemisalas on ettepanekute tegemine riigi välispoliitika kavandamiseks, välislepingute ja välismajandusega seotud küsimuste lahendamine, Eesti Vabariigi suhtlemise korraldamine välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, sise- ja välisprotokolli korraldamine riiklike tähtpäevade tähistamise ning riiklikult oluliste välisvisiitide läbiviimise, samuti kõrgete külaliste vastuvõtmise korral, Eesti riigi ja kodanike huvide kaitsmine välisriikides, rahvusvahelise arengu- ja humanitaarabi andmise korraldamine, Eesti tutvustamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.[2]

Alates 17. novembrist 2014 oli välisminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond). 16. juulil 2015 sai välisministriks Marina Kaljurand, 15.–16. juulil täitis välisministri kohuseid Jürgen Ligi. 9. septembril 2016 astus Kaljurand tagasi, välisministri kohuseid täitis Jürgen Ligi. 12. septembril kinnitas president ta ametisse ja 13. septembril andis Ligi ametivande. Alates 23. novembrist 2016 oli Eesti välisminister Sven Mikser (SDE) ning alates 29. aprillist 2019 Urmas Reinsalu (Isamaa). Alates 26. jaanuarist 2021 on Eesti välisminister Eva-Maria Liimets.

Eesti välisministridRedigeeri

Välisministrid esimesel iseseisvusperioodilRedigeeri

Vabariigi Valitsuse eksiilis välisministridRedigeeri

Välisministrid teisel iseseisvusperioodilRedigeeri

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri