Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne

Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinne oli 1937. aastal Eesti valitsuse pooldajate poolt organiseeritud valimisliit.

Kuna Rahvarinnet ei loetud poliitiliseks erakonnaks, ei kehtinud tema suhtes seniste erakondade kaotamiseks kehtestatud piirangud.

Igasse valimisringkonda loodi rahvarinde keskus, mille ülesandeks oli kokku leppida ühise kandidaadi isikus (üldpõhimõtteks oli, et igas ringkonnas võib olla ainult üks Rahvarinde kandidaat).

Rahvarinde üleriiklik keskus asutati 10. jaanuaril 1938 toimunud nõupidamisel, tema eestseisusse kuulusid August Jürima (esimees), Jüri Uluots (esimehe asetäitja), Kaarel Eenpalu, Julie Steinmann, Artur Tupits, Edgar Kigaste (laekur) ja Osvald Piirsalu (peasekretär).

1938. aastal toimunud I Riigivolikogu valimistel saavutasid nad ülekaaluka võidu: 54 saadikukohta (nendega ühines veel 10 saadikut) opositsiooni 16 vastu.

Rahvarinde kandidaadid I Riigivolikogu valimistel (poolpaksus kirjas on antud Riigivolikogusse valitud kandidaadid):