1938. aasta Riigivolikogu valimised

(Ümber suunatud leheküljelt I Riigivolikogu valimised)

I Riigivolikogu valimised toimusid Eestis 24. kuni 25. veebruarini 1938 uue põhiseaduse alusel. Parlamendi alamkotta, 80-liikmelisse Riigivolikogusse, valiti üks liige igast 80-st valimisringkonnast. Kõigi enne 1933. aasta rahvahääletust tegutsenud erakondade tegevus oli selleks hetkeks peatatud ning valimistel osalesid ainult üksikkandidaadid. Valimismääruse järgi võisid kodanike grupid kaheksa päeva jooksul (19. kuni 26. jaanuarini 1938) oma kandidaate üles seada. Iga kandidaadi eest tuli maksta kautsjon 250 krooni ning soovituseks tuli koguda 150 allkirja.

Valimisi toimetas Valimiste Peakomitee järgmises koosseisus: esimees Peeter Puusep (Riigikohtu administratiivosakonna juhataja), aseesimees Karl Terras (riigisekretär), Vladimir Kuusik (Tallinna Ringkonnakohtu esimees), Jaan Soots (Tallinna linnapea), Karl-Robert Ruus (Harju Ajutise Maavalitsuse esimees) ja Eugen Maddisoo (Siseministri abi). Valimiste Peakomitee peasekretär oli Artur Mägi.

Ringkondade-komiteede koosseis oli järgmine:

Riigivolikogu 80 kohale seati üles 208 kandidaati. Riigivolikogu liikmed valiti vastavalt seadusele üldisel, ühetaolisel, otsesel ja salajasel hääletamisel ning isiku valimise teel enamusvalimise põhimõttel. Kuna 8 ringkonnas seati üles ainult üks kandidaat, siis vastavalt seadusele nendes ringkondades hääletamist ei toimunud ja need esitatud 8 kandidaati loeti automaatselt valituiks. Valimisaktiivsus oli 71 protsenti (arvestamata neid 8 valimisringkonda, kus hääletamist vaja ei olnud).

Valimisõigus oli neil isikutel, kes valimisnimekirjade koostamise ajaks olid saanud vähemalt 22-aastaseks ning olnud vähemalt 3 aastat Eesti Vabariigi kodanikud.

Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinde esitatud kandidaat võitis 55 valimisringkonnas. 8 ringkonnas võitis Põhiseaduse Elluviimise Rahvarinnet toetav kandidaat. Ükski neljast esitatud naiskandidaadist valimisvõiduks vajalikul hulgal hääli ei kogunud. Kõige vanem valitud liige oli 69-aastane Karl Ernst Särgava Tallinnast ja kõige noorem, 26-aastane Neeme Ruus samuti Tallinnast. Kautsjoni kaotasid need 50 kandidaati, kes said oma valimisringkonnas vähem kui 25 protsenti antud häältest. Kõige väiksema häälte arvuga osutus Riigivolikokku valituks Leopold Johanson. Kõige väiksem ühele kandidaadile antud häälte koguarv oli 148 häält.

Kirjandus

muuda

Välislingid

muuda