Riigivolikogu 54. valimisringkond

Riigivolikogu 54. valimisringkond asus Tartumaal. Alates 1. aprillist 1939 kuulusid ringkonda Aakre, Rõngu, Pühajärve ja Otepää vald ning Otepää linn.

I Riigivolikogu valimiste ajal oli ringkonnas 7605 hääleõiguslikku kodanikku.

Kandideerisid Johannes-Oskar Lauri ja Artur Tupits (Põhiseaduse elluviimise rahvarinde kandidaat), kes said vastavalt 2422 ja 3690 häält, seega valiti 54. valimisringkonnast Riigivolikogusse Artur Tupits.

II Riigivolikogu liige valimisringkonnast oli Osvald Hirsch, vastaskandidaadid Karl Liin ja Arvo Orn.