Riigivolikogu 19. valimisringkond

Riigivolikogu 19. valimisringkond asus Järvamaal. Alates 1. aprillist 1939 kuulusid ringkonda Lehtse, Ambla ja Albu vald ning Tapa linn.

I Riigivolikogu valimiste ajal oli ringkonnas 10 697 hääleõiguslikku kodanikku.

Kandideerisid Hugo Annast, August Lubi, August Miljan (Põhiseaduse elluviimise rahvarinde kandidaat) ja Leonardo Valts, kes said vastavalt 1757, 1197, 3206 ja 981 häält, seega valiti 19. valimisringkonnast Riigivolikogusse August Miljan.

II Riigivolikogu liige valimisringkonnast oli Leonardo Valts, vastaskandidaat Karl-August Antoni.