Riigivolikogu 37. valimisringkond

Riigivolikogu 37. valimisringkond asus Pärnumaal. Alates 1. aprillist 1939 kuulusid ringkonda Orajõe, Häädemeeste, Laiksaare, Tali ja Tahkuranna vald.

Kandideeris Põhiseaduse elluviimise rahvarinde kandidaat Jüri Looväli. Kuna teisi kandidaate ei esitatud, loeti Jüri Looväli Riigivolikogu liikmeks.

II Riigivolikogu liige valimisringkonnast oli Aleksander Resev, vastaskandidaat Jüri Looväli.