Riigivolikogu 23. valimisringkond

Riigivolikogu 23. valimisringkond asus Läänemaal. Alates 1. aprillist 1939 kuulusid ringkonda Kõrgesaare, Pühalepa, Käina ja Emmaste vald ning Kärdla linn (kogu Hiiumaa).

I Riigivolikogu valimiste ajal oli ringkonnas 9207 hääleõiguslikku kodanikku.

Kandideerisid Friedrich Espenbaum (Põhiseaduse elluviimise rahvarinde kandidaat) ja Karl Kaups, kes said vastavalt 3187 ja 3736 häält, seega valiti 23. valimisringkonnast Riigivolikogusse Karl Kaups.

II Riigivolikogu liige valimisringkonnast oli Madi Kõmmus, vastaskandidaat Lembit Piiriselg.