Riigivolikogu 49. valimisringkond

Riigivolikogu 49. valimisringkond asus Tartumaal. Alates 1. aprillist 1939 kuulusid ringkonda Voore, Saare, Pala, Alatskivi ja Peipsiääre vald ning Kallaste linn.

I Riigivolikogu valimiste ajal oli ringkonnas 9371 hääleõiguslikku kodanikku. Kandideerisid Ernst Haabpiht (Põhiseaduse elluviimise rahvarinde kandidaat) ja Arnold-Aleksander Kerem, kes said vastavalt 4004 ja 1809 häält, seega valiti 49. valimisringkonnast Riigivolikogusse Ernst Haabpiht.

II Riigivolikogu liige valimisringkonnast oli Paul Keerdo, vastaskandidaat Elmar Lani.